Kinderen maken wijk in Zierikzee schoon

Schoolkinderen in Zierikzee maken vandaag de wijk Poortambacht schoon. Vrijdagochtend kregen ze les over onderhoud van openbaar groen en ’s middags gaan de leerlingen van basisscholen ’t Kofschip en de Jan Wouter van den Doel-school naar buiten. Het buurtnetwerk Poortambacht, dat de schoonmaakdag organiseert, wil aan de kinderen duidelijk maken het prettiger leven is in een schone wijk. De leerlingen krijgen punten voor hun schoonmaakwerk, en daarmee kunnen ze onder meer naar de kinderboerderij. (foto: Omroep Zeeland)

bron: Omroep Zeeland  27-09-2013

Extra geld Schouwen om problemen bij ouderen te voorkomen

Op aandringen van de gemeenteraad komt wethouder Gilles Houtekamer vóór 1 maart volgend jaar met een voorstel om ouderen te beschermen tegen ongewenste effecten van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanaf 2015 gaan nog meer uitvoeringstaken over van Rijk naar gemeenten. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC 27-09-2013

Beveiligd baggeren haven Rollandthof Zierikzee

Om de bestaande havenbodem op de benodigde vaardiepte te brengen voor de aanleg van de nieuwe drijvende steiger ter hoogte van Rollandthof wordt volgende week gestart met beveiligd baggeren. Hiervoor arriveert op zaterdag 28 september in de haven van Zierikzee een ponton met kraan, welke op maandag 30 september naar de locatie Rollandthof wordt vervoerd via de Nieuwe Haven. Beveiligd baggeren is noodzakelijk, omdat recent nader onderzoek heeft uitgewezen dat er 42 locaties in het gebied zijn waar mogelijk niet gesprongen explosieven, zogenaamde NGE’s aanwezig zijn. In de praktijk betreft het vaak oude fietsen of dergelijke metalen voorwerpen die hetzelfde gedetecteerd worden als een granaat of ander explosief. Omdat een zeker risico altijd aanwezig blijft en veiligheid onze eerste prioriteit heeft, worden alle benodigde veiligheidsmaatregelen genomen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Op dinsdag 1 oktober gaan de werkzaamheden daadwerkelijk van start en deze nemen naar verwachting twee weken in beslag. Hierbij gaan duikers te water om de locaties nader te onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten worden verdere maatregelen bepaald. Actuele informatie over de voortgang van het project leest u via op gemeentelijkewebsite www.schouwen-duiveland.nl. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: WereldRegio  27-09-2013

Brasserie achter pop-up-stunt

Er komt geen pop up-restaurant naar Zierikzee. Achter al het rumoer over een tijdelijk restaurant zit Brasserie Maritime aan de Nieuwe Haven, die op deze manier haar winterseizoen inzet. Een pop-up restaurant is een tijdelijk restaurant, dat in dit geval in Zierikzee zou neerstrijken. Dat heeft tot grote beroering bij de restaurants geleid, die van oneerlijke concurrentie spraken. Ook de media, waaronder WereldRegio, trapten erin. Als mogelijke locatie werd ’t Poort’uus genoemd, dat al weer een tijdje leeg staat. Dat er zoveel commotie over het initiatief zou ontstaan onder de gevestigde horeca-ondernemers in Zierikzee hadden ze echter niet voorzien. ,,Het is nooit onze bedoeling geweest om onrust te stoken. Het leek ons gewoon een leuke manier om onze winteractie kracht bij te zetten,” laten de initiatiefnemers Stefan Kalwij en Ernesto Besling nu weten.

 

bron: WereldRegio  27-09-2013

Gemeenteraad staat achter handelswijze college in Welzijnshuisdebat

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft donderdagavond haar steun uitgesproken aan het college van burgemeester en wethouders in het debacle van het Welzijnshuis. B e W hebben voldoende ondernomen en ook de raad voldoende geinformeerd. Een motie van deze strekking – ingediend door de VVD –  werd door de gemeenteraad ondersteund. Niet alle partijen voelden zich er ‘prettig’ bij. Zo liet het CDA als eerste weten ook het verhaal van oud-directeur Gert-Jan van der Salm te hebben willen horen. ,,Daar wringt de schoen een beetje,” aldus Daniel Joppe van het CDA. Het CDA heeft nog onderzocht of er een nader onderzoek in de vorm van een enquete had kunnen komen. Maar de verwachting was dat daar geen nieuwe feiten aan het licht zouden komen. Alleen de fractie van Groen Links stemde tegen de motie.

bron: WereldRegio  26-09-2013

Ergernis over stilzwijgen oud-directeur Welzijnshuis

Binnen de gemeenteraad is er ergernis ontstaan over het stilzwijgen van oud-directeur van het Welzijnshuis, Gert-Jan van der Salm. Partijen als CDA, ChristenUnie en Leefbaar Schouwen-Duiveland menen hierdoor onvoldoende het geluid van Van der Salm te hebben kunnen horen. Hij liet zich wel in de media uit. Robbert Lievense van LSD liet weten ,,geen greintje eigen verantwoordelijkheid” bij hem te hebben kunnen bespeuren. ,,Ik heb totaal geen respect voor zijn afwezigheid,” aldus Lievense. Van der Salm – ook oud-wethouder in de gemeente – had wat de politieke partijen betreft zijn zegje kunnen doen tijdens de twee commissievergaderingen, waarin het faillissement van het Welzijnshuis ter sprake kwam.

bron: WereldRegio  26-09-2013

Gemeenteraad vergadert over failliet Welzijnshuis

Op deze site vanavond de ontwikkelingen rond  het gemeenteraadsdebat over het failliete Welzijnshuis. Nu al is bekend dat de VVD voornemens is burgemeester en wethouders te steunen.  Of de andere partijen zich bij deze motie aansluiten moet blijken  het debat, dat voorafgegaan wordt door een commissievergaderinWethouder Gilles Houtekamer: Welzijnshuis was zelfstandige organisatie met eigen bevoegdheden. Commissievergadering kort en gesloten. Het wachten is op de raadsvergadering, die om 20.00 uur begint.

VVD dient aan begin van raadsdebat meteen haar motie in als steun voor burgemeester em wethouders.  De strekking: het Welzijnshuis is verantwoordelijk, niet de gemeente.

PvdA bekritiseert feitenrelaas van college.

LSD had graag net oud directeurbestuurder GertJan van de Salm willen spreken ,,maar die had blijkbaar iets anders te doen.”

PvdA: college kon faillissement niet voorkomen.

CDA: Kinderopvang sleurde welzijnswerk mee in faillissement. Hoor en wederhoor niet toe te passen. Had ook Van der Salm willen horen. Met wat CDA nu weet ziet ze geen schuld bij college.

Alert! :Over directeur Welzijnshuis: als een konijn dat op de weg in koplampen van een auto kijkt. College had actiever kunnen zijn.

SGP: College heeft juist gehandeld, bestuur en raad van toezicht Welzijnshuis verantwoordelijk voor haar eigen keuzes.

Christenunie: Wrang dat kinderopvang het welzijnswerk in gevaar bracht. alleen maar verliezers. Had nog tal van vragen, die onbeantwoord blijven.  College niets te verwijten.

D66:Had raad niet eerder geïnformeerd moeten of kunnen worden?

Groen Links: Gevoelsmatig concluderen, dat alle betrokkenen een rol hebben gespeeld bij het faillissement. Zowel in gemeentehuis als Welzijnshuis. ,,We zien het al drie jaar fout gaan”.

LSD: college heeft er alles aan gedaan en raad voldoende geinformeerd.

bron: WereldRegio  26-09-2013

VVD trekt conclusie voor debat: ‘College niets te verwijten’

Burgemeester en wethouders vallen niets te verwijten in het faillissement van het Welzijnshuis. Die conclusie trekt de VVD nog voor het debat van donderdagavond, waar ook de rol van het college op de agenda staat. In een motie pleiten de liberalen het college vrij in het faillissement en zullen de raad om steun vragen. Binnen het Welzijnshuis echter zijn de meningen verdeeld. Zo zou het besluit van b en w (in april van dit jaar) om geld terug te vorderen in verband met de problemen binnen kinderopvang mede debet zijn aan het versnelde faillissement. De gemeente haalde geld terug dat voor welzijnstaken bedoeld was uit vrees dat het verloren zou gaan bij een faillissement. De raad werd daar in een vertrouwelijke brief over geinformeerd. Het college zelf zei in dat voorstel niet uit te sluiten dat de curator die terugboeking ongedaan zou kunnen maken. De vraag is of het college op deze manier met voorkennis (niemand wist verder van de problemen) haar eigen schade probeerde te beperken voordat andere schuldeisers zouden aankloppen. ,,Er is een kans dat de curator de rechtmatigheid van onze terugvordering zal betwisten en de middelen van ons zal terugeisen,” schreef het college zelf op 15 april. B en w hadden het voorstel juridisch laten toetsen en ook contact met de eigen huisadvocaat gehad.

bron: WereldRegio  26-09-2013

Stella Boys alleen koploper in ZieZaVo

Stella Boys heeft alleen de leiding genomen in de eerste klasse van de ZieZaVo-competitie. In sporthal Onderdak won ze woensdag overtuigend met 5-1 van van Oeveren/WIK. De speltactiek en de inbreng van de nieuwe Stella Boys-speler Sven Heijboer gaf de doorslag. De uitslag had nog hoger uit kunnen vallen maar keeper Raymond Bodbijl keerde vele schoten. Deco Home Zierikzee verspeelde in de laatste fase van de wedstrijd de voorsprong tegen IJtama. De kampioen van vorig seizoen zette de achterstand om naar een 2-4 overwinning. De Strandloper/Ginsterveld won, na een 5-5-ruststand, met ruime cijfers van Airpack: 10-5. Vivars.nl speelde 2-2 gelijk tegen ASZ. In de laatste dertig seconden scoorde Vivars.nl-speler Bart van der Wouden de gelijkmaker.

bron: WereldRegio  26-09-2013

Start winterverkoop Dorcas-depot

Op vrijdag 27 september gaat de winterverkoop in het Dorcas-depot aan Zandweg 30 in Zierikzee weer van start. Er is volop goede tweedehands winterkleding voor zowel volwassenen als kinderen. De verkoop is vrijdag 27 september van 9.30 tot 15.00 uur en zaterdag 28 september van 9.30 tot 12.00 uur. Ook is er gelegenheid om kleding, schoeisel en textiel in te leveren. Deze zal gesorteerd worden en (met toestemming van de gever) verkocht worden of gaat naar een van de projecten van Dorcas in Oost-Europa of Afrika. De opbrengst van de verkoop van winterkleding gaat naar gezondheidsprojecten. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: Ons Eiland  25-09-2013

Kunstproject van Gerami

Het Stadhuismuseum in Zierikzee vertoont de komende maanden een kunstproject van Kianoosh Gerami, winnaar van de Kunstschouw Award 2013. Het is een video-installatie met de titel Neptunus en de Stad Zierikzee, opgesteld in de Grote Zaal van het museum. Er is geen betere plek denkbaar omdat boven op de toren van het Stadhuismuseum het beeld van Neptunus prijkt. De installatie is te zien van 6 oktober tot 14 april. Kianoosh Gerami is een Iraans/Nederlandse kunstenaar, geboren in 1981 in Cairo. Hij heeft deelgenomen aan het project Jong schouwt Oud, een speciaal jubileumproject van de Kunstschouw 2013 in samenwerking met de musea op Schouwen-Duiveland. Acht jonge kunstenaars lieten zich inspireren door een bijzonder museumobject. Kianoosh zocht verbinding met het Stadhuismuseum in Zierikzee en liet zich inspireren door Neptunus, de windwijzer op de toren. Hij heeft een installatie gemaakt, waardoor wij even in de huid van Neptunus kunnen kruipen. Met dit werk werd Kianoosh Gerami geselecteerd voor de Kunstschouw Award, een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een aankomend talent.

bron: Ons Eiland  25-09-2013

Glooiing dijk Zierikzee dicht voor stormseizoen

Donderdag worden de laatste betonzuilen in de glooiing van de Oosterscheldedijk bij Zierikzee geplaatst. Daarmee is de glooiing op het vier kilometerlange dijktraject enkele dagen voor de start van het stormseizoen (1 oktober) gesloten. Lees verder. (foto: Projectbureau Zeeweringen)

 

bron: PZC 25-09-2013

Schouwen-Duiveland krijgt nieuwe kinderburgemeester

Schouwen-Duiveland krijgt een nieuwe kinderburgemeester. Kandidaten kunnen zich tot en met dinsdag 1 oktober aanmelden. De termijn van de eerste kinderburgemeester in deze gemeente, Annah Kooman (foto), loopt af. Lees verder. (foto: WereldRegio)

 

bron: PZC  25-09-2013

Van der Salm ontkent feitenrelaas Welzijnshuis

Oud directeur-bestuurder Welzijnshuis Gert-Jan van der Salm weerspreekt het feitenrelaas, dat volgens de gemeente ten grondslag ligt aan het faillissement van het Welzijnshuis. Burgemeester en wethouders halen in dat relaas een bespreking van januari dit jaar aan. Daarin zou Van der Salm het nadrukkelijke advies hebben gekregen om samenwerking of zelfs fusie te onderzoeken met andere partijen. Het was een gesprek tussen Van der Salm en een ambtelijke vertegenwoordiging. Van der Salm zou dat naast zich neergelegd hebben. Van der Salm is daar furieus over. Volgens hem is er geen sprake geweest van zo’n gesprek. ,,We hebben informeel met de benen op tafel allerlei mogelijkheden besproken. Maar dat mij gevraagd is serieus naar samenwerkingen te zoeken, is niet waar. De gemeente probeert haar straatje schoon te vegen.” Donderdagavond komt in de gemeenteraad de vraag op tafel of de gemeente voldoende heeft ondernomen om het Welzijnshuis van een faillissement te behoeden. Ook de vraag of de schuld van het drama bij het Welzijnshuis zelf gezocht moet worden. Volgens Van der Salm heeft hij tijdig aangegeven dat het financieel niet goed zat door de tegenvallende resultaten van de kinderopvang. Het Welzijnshuis voelt zich onvoldoende gesteund door de gemeente. Inmiddels is bekend dat de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn in de Oosterschelderegio taken gaat overnemen. Kinderopvangbedrijf Kibeo neemt diverse locaties kinderopvang over.

bron: WereldRegio  25-09-2013

Voetbalverenigingen samen in het geweer

De elf voetbalverenigingen die Schouwen-Duiveland rijk is, bundelen hun verzet tegen het drank- en horecabeleid van de gemeente. Dat hebben de clubbesturen deze week in Kerkwerve afgesproken. Lees verder.

 

bron: PZC  25-09-2013

SMWO al in januari in beeld voor Welzijnshuis

Het Welzijnshuis heeft op 8 januari van dit jaar al het advies gekregen om uit te zien naar een samenwerkingspartner of een fusie aan te gaan. Dat is een ambtelijk advies geweest aan de directeur-bestuurder van het Welzijnshuis. Daarbij is ook de suggestie gedaan om met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn in de Oosterschelderegio te gaan praten. Dat advies heeft het welzijnshuis afgeslagen omdat er nog voldoende vertrouwen was in financieel betere tijden. Dat blijkt uit het feitenrelaas van de gemeente, dat donderdagavond op de agenda staat van de gemeenteraad.  Die wordt  voorafgegaan door een commissievergadering, zodat het publiek de kans krijgt weer in te spreken. Nu is SMWO alsnog de overnamepartner en wordt gekeken welke taken en medewerkers mee over kunnen. Gert jan van der Salm, toenmalig directeur van het Welzijnshuis neemt afstand van de stelling van de gemeente, dat er over overnames is gesproken. ,,Er werd informeel gesproken met de benen op tafel. Van officiele verzoeken om samenwerking te onderzoeken is geen sprake. De gemeente schrijft het erg naar haar eigen gelijk toe.”

bron: WereldRegio  25-09-2013

Kledingbank weer onder pannen in Zierikzee

De Kledingbank Schouwen-Duiveland heeft een nieuwe, verwarmde opslagruimte in Zierikzee. De hulporganisatie krijgt van woningbouwvereniging Zeeuwland een huis in de renovatiewijk Buijse tot haar beschikking. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  24-09-2013

Van sportprijzen tot op maat gemaakte Pinarello-fietsen

Als voorzitter van de Zierikzeese IJsvereniging op zoek naar sportprijzen tot het op maat maken van vooral Pinarello-fietsen. Het is een hele korte notedop de geschiedenis van Evertse Sport dat in 2013 drie decennia bestaat. De korte versie van de historie van de sportzaak aan de Korte Nobelstraat beslaat wel de helft van de werkzaamheden waarmee het drietal Wim Evertse, zijn dochter Wendy en zoon Rick zich dagelijks bezighoudt. Voor de goede orde, het kwartet bestaat uit vrijetijds- en fietskleding, belettering en textielbedrukking, racefietsen en sportprijzen. Wim Evertse: ,,Ik had het geluk dat in de vijf jaar, dat ik voorzitter was van de ijsvereniging, er vier goede winters bij zaten. Via een bevriend jurylid uit de wielrennerij kwam ik in de sportprijzen”. Zo begon hij de zestiger een winkel op zolder in zijn huis aan de Sloestraat. ,,Maar dat stond me tegen en na een jaar hebben we dit gekocht”, doelt hij op het huidige huis en winkel aan de Korte Nobelstraat. De totale oppervlakte van de winkel werd toen nog niet gebruikt en deed dienst als garage voor de caravan en de auto. Het gezin Evertse had toen geen notie dat de zaak zo zou (uit)groeien. Rick: ,,De caravan ging er als eerste uit. Daar staan nu de fietsen. De auto volgde daarna”. Van heinde en verre en binnen- en buitenland weten de ware Pinarello-liefhebbers Evertse Sport te vinden. Dat gedeelte behoort Wim Evertse toe. Of het nu een fiets van duizend of achtduizend euro, elk rijwiel wordt met de juiste zorg en gepaste precisie in elkaar gezet door de oud-coureur die daar een soort Fingerspitzengefühl voor heeft ontwikkeld. ,,We zullen geen te kleine of te grote fiets verkopen”, aldus Rick Evertse. Laatstgenoemde houdt zich vooral bezig met belettering en textielbedrukking voor sportzaken, clubs en particulieren. Om tot daadwerkelijk bedrukking te komen, wordt er veel voorwerk verricht door zijn zus Wendy. ,,Ik ben zijn rechterhand”, omschrijft ze. Het sportprijzengedeelte ligt ook in haar hand, net als de inkoop van kleding. De typering manusje van alles doet haar werk meer dan recht aan. Met de kennis die ze op allerlei terreinen hebben, versterken de Evertsen elkaar. ,,Zo vormen we een team en corrigeren we elkaar op tijd. Elke ochtend drinken we met z’n allen een kop koffie en wordt er van alles en nog wat besproken. Tegen familie kun je makkelijk en scherper dingen zeggen dan tegen collega’s.” Bij het koffieberaad is ook de aanstaande Pinarallo-show bij Mercedes Louwerse in Renesse ter sprake gekomen. Vanwege het dertigjarig bestaan is het  meer dan een ‘tentoonstelling’ van fietsen van dat ene Italiaanse merk. Hiernaast zijn ook racefietsen van Bianchi en Scoppio te aanschouwen. Het laatste, nieuwe merk wordt in Renesse op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober voor het eerst in Nederland gelanceerd. Een week later is Scoppio pas Bike Motion, de grootste fietsbeurs in de Benelux, te zien. In het pand van Mercedes Louwerse wordt ook de kledinglijn van de Andrea Taffi gepresenteerd. ,,Het is nu een Italiaanse show geworden.” Als klap op de vuurpijl krijgt de ‘fietsenexpositie’ een Engels tintje. De tijdritfiets van Chris Froome uit de Tour de France krijgt een speciaal plekje. Alleen om naar te kijken, niet om te voelen.

bron: WereldRegio  24-09-2013

Belastingambtenaren naar gemeente Middelburg

Ongeveer elf ambtenaren van de afdeling belastingen gaan vanaf 1 januari hun werk doen vanuit het stadskantoor in Middelburg. Schouwen-Duiveland denkt op deze manier minder kwetsbaar te zijn en beter voorbereid om de hoeveelheid werk, die dagelijks op de afdeling belastingen binnenkomt. De medewerkers treden uit dienst van de gemeente Schouwen-Duiveland en komen op de loonlijst van Middelburg. Middelburg en Vlissingen werkten al samen en nu sluit Schouwen-Duiveland zich hierbij aan. Volgens wethouder Ad Verseput hebben alle medewerkers inmiddels ingestemd met de verandering van de werkplek. Verseput kan nog niet met zekerheid zeggen of en zo ja hoeveel deze operatie de gemeente gaat opleveren in financiele zin. Ook vanuit Zierikzee worden belastingbetalers nog geholpen bij diverse vragen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  24-09-2013

Wegwerkzaamheden in aanloop naar Zeelandbrug

In de nachten van 7 oktober tot en met 9 oktober 2013 tussen 19.00 uur en 6.00 uur worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de rijbanen op de N256 tussen de kruising met de Julianastraat en de N59 in Zierikzee. Op de hoofdrijbaan wordt het asfaltbeton vernieuwd. Om het werk uit te voeren worden de rijbanen om beurten afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers worden omgeleid via de naastgelegen parallelweg. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken voor de bereikbaarheid van aangrenzende percelen. Dit is niet te voorkomen. Wel wordt de overlast voor omwonenden en bedrijven zo veel mogelijk beperkt.  Afhankelijk van werk- of weersomstandigheden kunnen de data nog veranderen. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door Rasenberg Wegenbouw B.V. te Breda in opdracht van de Provincie Zeeland. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  24-09-2013

Officiële start bouw Buzee Zierikzee

Deze week wordt gestart met de bouw van fase 1, “de Poort” van nieuwbouwproject Buzee in Zierikzee. Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland begint met het inrichten van de bouwplaats en het uitgraven van de bouwputten. Daarna wordt gestart met het heiwerk. Het heien van de prefab betonpalen neemt twee weken in beslag. Vervolgens start de bouw van de woningen. De totale werkzaamheden van fase 1 nemen een jaar in beslag. Zeeuwland realiseert in deze fase samen met Marsaki 40 woningen. In fase 1 komen 24 gezinswoningen en 16 levensloopbestendige woningen. Er keren drie oud-bewoners uit fase 1 Buijse terug naar de nieuwbouw van Buzee. De overige 37 woningen biedt Zeeuwland als eerste aan bewoners uit fase 2 aan en daarna uit fase 3.

bron: WereldRegio  24-09-2013

Goedegebure Nederlands kampioen oester steken

Peter Goedegebure uit Yerseke is Nederlands kampioen oester steken geworden in Bruinisse. Het kampioenschap werd georganiseerd door restaurant de Vluchthaven in Bruinisse. Aan de voet van de Oosterschelde streden twaalf deelnemers om de eer en plaatsing voor het Wereldkampioenschap in Ierland. Peter de Bie, die namens cafe de Biet in Zierikzee meedeed, werd derde en was daarmee de beste Schouwen-Duivelander.

bron: WereldRegio  23-09-2013

Minder bruinvissen geteld in Oosterschelde

Het aantal bruinvissen dat zondag 22 september is waargenomen tijdens de jaarlijkse bruinvistelling van Stichting Rugvin en het Wereld Natuur Fonds  was aan de lage kant. In totaal werden tijdens de scan 18 dieren geteld. Acht boten voeren vanaf de Oosterscheldekering parallel naar het oosten. Vanaf elke boot zochten meerdere oberservers naar bruinvissen. Een stevige bries weerhield met name de boten midden op de Oosterschelde van meer waarnemingen, de golfhoogte was toch groter dan vooraf gedacht was. Het lage aantal van deze 5e telling is te wijten aan de toch tegenvallende weersomstandigheden, maar ook door het hoge sterftecijfer van dit jaar.  Tijdens de scan werd ook een dode bruinvis waargenomen die het totale aantal dode bruinvissen van dit jaar in het Oosterscheldegebied al op 38 zet (bron: EHBZ). Onderzoek naar de doodsoorzaken van de bruinvis in de Oosterschelde van het afgelopen voorjaar geeft aan dat verhongering en vermagering hiervoor grotendeels verantwoordelijk zijn. Dit onderzoek wordt binnenkort voortgezet. Vorig jaar werden tijdens de scan onder betere weersomstandigheden nog 42 dieren geteld. Het grootste getelde aantal komt uit 2011 toen er maar liefst 61 dieren zijn geteld. Wel werden tijdens deze scan van dit jaar nog 2 kalfjes waargenomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de dieren zich nog steeds voortplanten in de Oosterschelde. De scan werd mogelijk gemaakt door de tientallen vrijwilligers van Stichting Rugvin, de 8 schippers van de vloot en door een financiële bijdrage van het Wereld Natuur Fonds. Ook werd de Rugvinploeg bijgestaan door een viertal WNF LIFE Guards. (foto: Leo Linnartz)

bron: WereldRegio  23-09-2013

Scholieren massaal naar de musea

Deze week ontvangen de acht samenwerkende musea op Schouwen-Duiveland twintig schoolklassen voor het project Kiekus. Meer dan zeshonderd leerlingen van groep zeven en acht en hun leraren komen ’s ochtends met de bus aan bij een museum naar keuze. Daar staan een museumbezoek én een lezing op het programma, verzorgd door deskundige sprekers op het gebied van landschap en landschapsvorming. ’s Middags vertrekt de bus naar een tweede museum voor een leuke doeactiviteit. Op het programma staan o.a. lezingen over oude kaarten, de dynamiek van de duinen, ons dagelijks brood en de rijkdom van de Oosterschelde. De acht musea vertellen via Kiekus samen het verhaal van het landschap van Schouwen-Duiveland, ieder vanuit een eigen invalshoek. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  23-09-2013

Curator hoopvol over overname Welzijnshuis

Curator Benne van Leeuwen heeft ,,nog steeds de overtuiging” dat de taken van het Welzijnshuis naar het SMWO zullen gaan. Het SMWO, de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn in de Oosterschelderegio, heeft belangstelling om de taken van het welzijnshuis over te nemen. Dat kan wat de gemeenteraad betreft in ieder geval tot eind volgend jaar. Burgemeester en wethouders hebben ook de opdracht gekregen een studie te doen naar de mogelijkheden van een eilandelijke stichting. Van Leeuwen wil niet zeggen of dit een punt van bespreking is met het SMWO. ,,Over onderdelen van de onderhandelingen doe ik nu geen uitspraken. Ik verwacht morgen meer duidelijkheid.”

bron: WereldRegio  23-09-2013

Zeven locaties KOOS overgenomen

Per 1 oktober zet Kibeo zeven vestigingen van kinderopvang KOOS voort. Kibeo heeft een bod gedaan op verschillende onderdelen van kinderopvang KOOS. Dit bod is door de curator van KOOS geaccepteerd. ,,We zijn blij de kinderen en ouders een passende oplossing te kunnen bieden”,  aldus Elly Brand, bestuurder Kibeo. Kibeo zet zeven van de elf locaties van KOOS voort. Via een versnelde sollicitatieprocedure blijft ook een deel van de medewerkers behouden. Zo worden waar mogelijk vertrouwde gezichten op de groepen behouden. Kibeo vindt het heel belangrijk om goed verzorgde, bereikbare en betaalbare kinderopvang te bieden. Daarom is gezorgd dat de vestigingen een goede spreiding over het eiland kennen. Zo kunnen veel kinderen en ouders worden bereikt. Ouders en medewerkers zijn maandagmiddag op de hoogte gesteld. Voor alle kinderen van KOOS is er ruimte op de overgenomen vestigingen of op één van de andere Kibeovestigingen. Kibeo en de voormalige medewerkers van KOOS zetten zich samen in om de overgang voor kinderen en ouders zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor Zierikzee betekent dat dat open blijven: KDV “De Petteflet”, BSO “Meneer Nilson“, PG “Harlekijn” te Zierikzee, BSO “Koosie Kids” en PG “Kwibus”.

bron: WereldRegio  23-09-2013

Hockeysters HSD alleen aan kop

De hockeyvrouwen van HSD staan na de derde speeldag alleen aan kop. In een rechtstreeks duel met medekoploper Zundert liet HSD er geen twijfel over bestaan wie op dat moment de sterkste is in de reserve vierde klasse. HSD zegevierde namelijk met 5-0 op sportpark Bannink. Een fel aanvallend Zundert opende de wedstrijd, maar Eva den Hollander opende vanaf links voor HSD de score. In de twaalfde minuut maakte Renee Lammerts de tweede Schouwse treffer, maar viel ze niet snel daarna door een ongelukkige val uit met een gebroken pink. Niettemin werd het voor rust 3-0 door Iris Oude Weernink. De tweede helft bleef het overwicht bij de Schouwse hockeysters, maar waren er af en toe gevaarlijke tegenaanvallen van Zundert. Annelous Lammerts scoorde de vierde treffer waarna Lizet, de derde hockeytelg uit het gezin Lammerts, de vijfde maakte.

bron: WereldRegio  23-09-2013

Man van portemonnee beroofd

Om 02.15 uur werd in de Plevierstraat in Zierikzee een man door twee mannen overvallen. De belagers werkten het slachtoffer tegen de grond en sloegen en trapten hem. Daarna gingen ze er met zijn portemonnee vandoor. Een politiehond heeft in de omgeving van de Plevierstraat nog naar sporen gezocht. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: politie Zeeland/West-Brabant  22-09-2013

Ton moet snelle start op korte trail bekopen

Leonie Ton heeft zichzelf geen goede dienst bewezen tijdens de eerste editie van Trail by the Sea Short Distance. De Zierikzeese atlete begon voortvarend maar moest ongeveer halverwege bijna letterlijk pas op de plaats doen. Hierdoor raakte ze haar leidende positie kwijt aan de latere winnaar Vanesse Hartman. ,,Ik ben te snel gestart”, gaf Ton na de finish bij de rotonde in Westenschouwen aan. Ook het gebrek aan slaap vanwege een klein kindje en onregelmatig werk deed haar tijdens de korte trail door Boswachterij Westerschouwen en de Zeepeduinen en over het strand geen goed. Ton (nummer 17 op de foto) moest als nummer twee bijna zeven minuten prijsgeven op Hartman: 1.41,32 uur tegenover 1.48,21 uur. Tim Pleijte uit Zoutelande was zondagmiddag bij de mannen heer en meester. De hardloper zegevierde na 1.23,10 uur en hield daarmee de nummer twee op ruim twee minuten. John Ravia (nummer 500) was de beste atleet namens Schouwen-Duiveland. De Zierikzeeënaar werd zesde in 1.32,41 uur. Achter hem finishten plaatsgenoot Bart Verkaart (nummer 9) en Cees Dijkman uit Burgh-Haamstede. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  22-09-2013

Film Baster naar Museumhaven Zierikzee

Tijdens Film by the Sea en op 19 september in fiZi is de documentaire De Bijbel van Baster in première gegaan. Het is  een documentaire van Jeannette Parramore en Edward Snijders over de markante Zierikzeese arts Job Baster. De reacties op de documentaire waren erg enthousiast. De filmmakers en de vrijwilligers van de Museumhaven Zeeland maken het samen mogelijk dat iedereen deze herfst de film nog kan zien: tot en met 27 oktober is er een speciale expositie mét film op de klipper Mijn Genoegen in de Oude Haven van Zierikzee. Van dinsdag t/m zaterdag, van 13.00 tot 16.30 uur. In de Oude Haven van Zierikzee ligt de collectie historische schepen van de Museumhaven Zeeland. Het is een getijdehaven, waar het water via de Oosterschelde in verbinding staat met de Noordzee. De Oosterschelde was het geliefde onderzoeksgebied van arts Job Baster. Zijn beeldje staat vlakbij de Oude Haven, voor zijn woonhuis, in het groen. Maar slechts een enkeling weet nog echt wie Baster was en wat hij voor de wetenschap heeft betekend. In rivierklipper Mijn Genoegen zijn behalve de film ook de prachtige gedetailleerde tekeningen van Job Baster te bewonderen. De klipper is een ijzeren zeilschip dat in de binnenvaart als vrachtschip werd gebruikt. Naast het maritieme erfgoed in de Museumhaven zijn er nog restauratiewerken te bezichtigen in de Stads- & Commerciewerf aan Vissersdijk 2. Beide locaties zijn ’s middags te bezoeken, van dinsdag t/m zaterdag. De laatste dag van de Baster-expositie in 2013 is 27 oktober. Meer informatie is te vinden op de website www.museumhavenzeeland.nl. Groepen zijn welkom op afspraak: 06-52166621. In 1763 schreef huisarts Job Baster zijn tweedelige boek Natuurkundige Uitspanningen (1763).  Dit is honderdvijftig jaar lang een ware bijbel voor biologen geweest. Baster is een vrijwel vergeten wetenschapper uit de 18e eeuw, de eerste die het Zeeuwse onderwaterleven beschreef en onderzocht. Hij ontdekte onder meer een bijzonder slakje en kweekte als eerste in Nederland goudvissen, na een serie mislukte experimenten. Baster correspondeerde intensief met bekende wetenschappers uit die tijd, zoals Boerhaave en Linnaeus. De film van Jeannette Parramore en Edward Snijders geeft een reconstructie van het leven en werk van Baster. Biologen vertellen én laten onder water zien wat er nog klopt van zijn tekeningen en beschrijvingen. Ook laat de film zien waarom tegenwoordig nog maar zo weinig mensen weten wie Job Baster was. Bij de film hoort ook een website www.debijbelvanbaster.nl. In 2014 gaat de Museumhaven Zeeland door met de expositie. NME Schouwen-Duiveland en VVV Schouwen-Duiveland organiseren dan ook een speciaal scholenproject en een leuke stadswandeling met als thema Job Baster en zijn vele ontdekkingen.

bron: WereldRegio  22-09-2013

Tafeltennissers Scaldina onderuit in Vught

Het eerste seniorenteam van tafeltennisvereniging Scaldina heeft ook haar tweede wedstrijd in de hoofdklasse niet gewonnen. In het Brabantse Vught was JCV 3 met 7-3 te sterk. Koen van Velthoven kon zich positief onderscheiden door zijn drie partijen winnend af te sluiten. Tristan Benschop en Martijn Stouten haalden geen punten binnen. Ook het dubbelspel ging verloren. Met dit resultaat ‘mengt’ het team zich onderin de stand van het tweede afdelingsniveau. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  21-09-2013

Laatste schoolkorfbaltoernooi op ‘Bannink’

All Ready organiseert woensdag 25 september het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Voor de laatste keer gebeurt dat op sportpark Bannink omdat de Zierikzeese korfbalvereniging met ingang van het seizoen op de nieuwe accommodatie aan de Lange Blokweg speelt. Het schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van groep drie tot en met acht begint om 14.00 uur.

bron: WereldRegio  21-09-2013

Scholieren gaan wijk opschonen

Vrijdag 27 september staat voor groep 7/8 van de basisscholen ’t Kofschip en Jan Wouter van den Doel school in Zierikzee in het teken van een schone wijk. In de ochtend leren zij over het onderhoud en het belang van openbaar groen. In de middag maken zij samen met vrijwilligers uit het Netwerk Poortambacht het openbaar groen schoon. In de ochtend krijgen de leerlingen van Harmen Metz van De Zuidhoek uitleg over het onderhoud van het openbaar groen. Centraal staat dat een schone buurt de wijk prettiger maakt om in te wonen. Voor de leerlingen is dit een onderwerp om van te leren, voor Zeeuwland een onderdeel uit haar ondernemingsstrategie: “plezierig wonen met elkaar in een fijne woonomgeving.” Om de inspanningen van de leerlingen te belonen krijgen zij na afloop zogenoemde tijdpunten. Met deze tijdpunten kunnen zij leuke dingen doen bijvoorbeeld gratis meedoen aan activiteiten in de kinderboerderij of besteden bij Bolle Dier en Tuin. Vanuit het Netwerk Poortambacht wordt met elkaar gewerkt aan een leefbaar Poortambacht. Een van de punten is een schonere wijk. Vandaar dat ook de vrijwilligers uit het netwerk in de middag de handen uit de mouwen steken.

bron: WereldRegio  20-09-2013

Zierikzeese wijk Malta in 2015 verlost van zwaar verkeer

Het college van B en W wil de Van Veenlaan in Zierikzee doortrekken en opwaarderen tot parallelweg voor landbouwverkeer. Kosten: 1 miljoen euro. Nog een paar jaar en dan is de Zierikzeese wijk Malta verlost van landbouwverkeer en bussen. Lees verder.

 

bron: PZC  20-09-2013

Raad vraagt om herplaatsing medewerkers Welzijnshuis

De gemeenteraad wil dat wethouder Gilles Houtekamer alles in het werk stelt om de medewerkers van het Welzijnshuis (afdeling welzijn) een plaats te bieden binnen de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio. Die boodschap gaven alle partijen donderdagavond mee aan de wethouder, die onderhandelingen voert met het SMWO om de welzijnstaken van het failliete Welzijnshuis af te nemen. Houtekamer zei die koers ook te varen. Expertise, netwerken en dus de medewerkers zijn de kracht van het huidige welzijnswerk. Alle politieke partijen spraken hun waardering uit voor de medewerkers. Het SMWO neemt alleen de welzijnstaken over. Kinderopvang wordt indien mogelijk ondergebracht bij een andere aanbieder. Onduidelijk is nog of het SMWO de medewerkers welzijn (allemaal) kan overnemen. Dat is onderdeel van de onderhandelingen. Die krijgen een nieuwe wending nu de gemeenteraad ook een onderzoek wil naar een eilandelijke structuur (zie eerdere berichten). Het SMWO loopt nu een verhoogde kans, dat ze de Schouwen-Duivelandse welzijnstaken na 31 december 2014 weer kwijtraakt.

bron: WereldRegio  19-09-2013

Welzijnshuis voelt zich niet betrokken bij veiligstellen taken

De medewerkers van het Welzijnshuis zijn verbaasd over het feit, dat ze niet betrokken zijn bij het veiligstellen van de welzijnstaken. Een van de medewerkers – ouderenwerker Mels Hoogenboom – liet dat donderdagavond weten tijdens de raadsvergadering over het failliete Welzijnshuis. ,,We zijn allemaal nog aan het werk, maar horen dat er van alles opgepakt wordt in het gemeentehuis.” Wethouder Gilles Houtekamer werd er op aangesproken vanuit de gemeenteraad, maar beperkte zich tot een verontschuldiging dat er in een bericht op de website van de gemeente ten onrechte verzuimd was ook het Welzijnshuis te noemen. Het ging de medewerkers niet om dat bericht, maar het feitelijk uitblijven van die betrokkenheid. Ook Petri d’ Anjou (Partij van de Arbeid) maakte een opmerking in die richting. Ze verbaasde zich erover dat er straatcoaches ingezet worden om het jongerenwerk te doen. ,,Die coaches komen vanuit de beveiliging.” Houtekamer liet op zijn beurt weten, dat dit een zeer tijdelijke maatregel is.

bron: WereldRegio  19-09-2013

Welzijnstaken naar SMWO; studie naar eilandelijke variant

De taken van het failliete Welzijnshuis gaan naar alle waarschijnlijkheid naar het SMWO, maar tegelijk moet er een onderzoek komen naar de kansen van een eilandelijke welzijnsclub na 31 december 2014. Dat is de voornaamste uitkomst van de gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van de teloorgang van het Welzijnshuis. Dat is failliet door de verliezen binnen de kinderopvangorganisatie KOOS. Burgemeester en wethouders gaven de voortzet om de taken onder te brengen bij de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio. Maar alle partijen – met uitzondering van Groen Links – gingen een stapje verder. De taken mogen nu over tot eind volgend volgend jaar. Maar voor de zomer van 2014 moet er een studie liggen, waarin de kansen voor een eilandelijke welzijnsorganisatie zijn bekeken. Dat kan een bestaande organisatie zijn of een nieuw op te richten stichting. Volgens wethouder Gilles Houtekamer zijn er drie gesprekken geweest met het SMWO, die hij als ‘voortvarend en constructief’ bestempelde. Hij deelde de mening van alle politieke partijen, dat alles in het werk gesteld moet worden om voor de medewerkers van het Welzijnshuis een werkplek in die organisatie uit te onderhandelen. Daarmee gaf hij de medewerkers op de publieke tribune enige hoop op een goede afloop. Zekerheden werden niet gegeven. Overigens, mochten de onderhandelingen met het SMWO alsnog stuklopen, dan geeft Houtekamer de voorkeur aan het oprichten van een nieuwe club.  De motie om een studie af te dwingen naar een eilandelijke structuur werd ingediend door Leefbaar Schouwen-Duiveland, ondersteund door VVD, Alert!, PvdA en SGP. Tijdens de raadsvergadering sloten de andere partijen – met uitzondering van Groen Links – zich daarbij aan.

bron: WereldRegio  19-09-2013

Gemeenteraad spreekt over voortgang welzijn

De gemeenteraad spreekt vanavond – donderdag – over de nieuwe koers voor het welzijnswerk nu het welzijnshuis failliet is. Burgemeester en wethouders willen graag in zee met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn in de Oosterschelderegio, SMWO. Of die onderhandelingen lukken of gelukt zijn is nu nog niet duidelijk. De curator heeft de verwachting daarover maandag meer duidelijkheid te hebben. Als de gemeenteraad vanavond instemt met die optie kunnen  er vervolgens snel stappen gezet worden. Een vraag van enkele partijen om in ieder geval het personeel van het Welzijnshuis in de ambtelijke organisatie op te nemen, is door b en w met nee beantwoord. Dat zou een te grote operatie zijn en alle risico’s (bijvoorbeeld WW-uitkeringen) zouden vervolgens bij de gemeente komen te liggen. WereldRegio informeert vanavond via deze website over de uitkomsten van het openbare debat. Later deze maand komt de vraag op tafel wie welke verantwoordelijkheden heeft gehad bij de teloorgang van het Welzijnshuis.

bron: WereldRegio  19-09-2013

Gevoelige nederlaag kampioen IJtama

Kampioen IJtama heeft in de ZieZaVo-competitie een gevoelige nederlaag aan de broek gekregen. In sporthal Onderdak pakte Van Oeveren/WIK woensdagavond een 1-2-overwinning in de laatste minuut van de tweede speelhelft. In de eerste  klasse van de zaalvoetbalcompetitie was het een wedstrijd van hoog niveau waar tot vijf minuten van het einde nog geen winnaar aan te wijzen was. Van Oeveren/WIK-speler Mike de Voogd zorgde voor het eerste doelpunt (0-1) maar het was direct daarna IJtama-speler John op ‘t Hof die uit een onmogelijke hoek de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut stond van Oeveren/WIK-speler Robin Provoost oog in oog met keeper Fabian Verkaart en maakte de overwinningsgoal: 1-2. Stella Boys/’t Centrum blijf lijstaanvoerder met een beter doelgemiddelde door een krappe 5-4-overwinning tegen De Strandloper/Ginsterveld. het winnende doelpunt werd dertig seconden voor het einde gemaakt. ASZ boekte de eerste overwinning van het seizoen tegen Deco Home Zierikzee met 6-5. Vivars.nl haalde flink uit tegen Airpack met 12-0.

bron: WereldRegio  19-09-2013

Sara Kroos: ‘Ik ben dol op dit vak, theater heeft iets magisch’

“Een echte circuspony”, beeldender had Sara Kroos zichzelf niet kunnen omschrijven. Vorige week donderdag stond ze op het podium met de try-out van haar voorstelling ‘Van jewelste’ in de Weverij in Zierikzee. “Iedere keer sta ik weer te trappelen om te mogen spelen.” Sara vertelt het verhaal vanuit zichzelf en naar eigen zeggen met een hoop zelfspot: “Ik heb het dicht bij huis gehouden.” De voorstelling Van Jewelste is een zeer herkenbaar verhaal over drie generaties en hun onhandige omgang met elkaar. Een ontspannen avond met een lach. “Het is een persoonlijke voorstelling, maar daardoor van ons allemaal.” Aan zo’n try-out beleeft Sara net zoveel plezier als aan een voorstelling als hij eenmaal af is. “Ik ben nu wel meer in mijn concentratie. Er is nog een onzekerheid: slaat een grap wel aan? Is een liedje wel leuk?” De try-out in de Weverij was de derde in reeks. Dezelfde avond nog zou Sara met haar crew de voorstelling evalueren. “Iets krijgt vier avonden van mij. Blijkt het niet aan te slaan, dan gaat het eruit.” Sara speelt vol overgave, wat ook zou blijken diezelfde avond. “Ik wil dat het publiek een fantastische avond heeft.”  Sara werkt vanuit zichzelf en dat werkt. “Ik heb heel lang niet gedurfd om dat podium op te gaan en ben er toch voor gegaan.” Ze trekt volle zalen met haar voorstellingen en is een geliefd cabaretière. “Al jaren blijkt dat het publiek en ik hetzelfde willen.” Een gemêleerd publiek vult de theaterzalen en niemand voelt zich ongemakkelijk. “Het blijft verbazen. Van 16- tot 60-jarigen en iedereen moet lachen.” Herkenbaarheid die verbindend werkt lijkt een rode draad in haar voorstelling. Ook Van Jewelste raakt veel gevoelige snaren bij het publiek. Het begint al met de gebeurtenis uit haar eigen leven die de aanleiding werd voor de voorstelling. “Het idee was heel duidelijk. Mijn ouders kondigden aan in het huis naast ons te komen wonen, dat te koop staat. Dat is natuurlijk de nachtmerrie van elk kind.” Voor elk kind een nachtmerrie, voor Sara een dankbare inspiratiebron. “Ik ben dol op dit vak en verheug me steeds weer. Theater heeft iets magisch.” In de Weverij heerste donderdag na afloop een opvallend ongedwongen sfeer. Of een avond zoals deze geslaagd is, blijkt voor Sara uit als iedereen vooral heel veel gelachen heeft en een keer ontroerd is geweest. Met een knipoog voegt ze daaraan toe: “En als ze bij de toegift een beetje naar elkaar toe kruipen, dan heb ik het goed gedaan, denk ik.” (foto: Iris Kouwen)

bron: Ons Eiland  18-09-2013

Feest op Burendag

‘Koppen bij elkaar’, dat is het thema van de Nationale Burendag die zaterdag 21 september wordt gehouden. En dat is precies wat Kinderboerderij De Punt en de wijk Poortambacht doen! Momenteel zijn buurtbewoners en cliënten van Gors druk met de voorbereidingen voor deze fantastische dag. – Greet Timmerman, Unitmanager bij Gors, heeft tussen de bedrijven door gelukkig even tijd om aan Ons Eiland uit de doeken te doen wat er allemaal bij komt kijken om van Burendag een waar feest te maken. “Het is voor de eerste keer dat De Punt actief meedoet met Nationale Burendag, we vormen nu samen met de lunchroom het centrum van de activiteiten”, vertelt Greet enthousiast. “De reacties die we nu al hier en daar opvangen, zijn enorm positief. De bewoners in de wijk vinden het een geweldig initiatief, maar ook onze cliënten ervaren het als een enorme blijk van waardering dat ze op een dag als deze zo in de belangstelling staan. Ze willen stuk voor stuk iets betekenen voor de maatschappij en nemen de complimentjes dan ook trots in ontvangst.” Ook andere organisaties besloten spontaan mee te doen met de leuke actie: Allévo is aanwezig, evenals Natuurmonumenten. Bolle Dier & Tuin kleedt het geheel kosteloos aan met bloemen en planten.  Toch gaat de gedachte achter de Nationale Burendag verder dan ‘alleen een gezellige middag met een kopje koffie’ legt Greet uit. “We kunnen op deze manier ook heel duidelijk de gedachte achter de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in beeld brengen. Het is zó belangrijk om mensen in hun eigen kracht te laten functioneren. Ook aan de gemeente willen we laten hoe onze cliënten door hun werk een leven kunnen leiden dat afgestemd is op hun mogelijkheden.” Zaterdag zijn er tussen 11.00 en 15.00 uur diverse activiteiten zoals oud Hollandse spelen, diverse presentaties en informatiestands van wijkinitiatieven. Tegen aantrekkelijke prijzen kan gesmuld worden van lekkernijen van de small tea en voor de kinderen is er een gratis verrassing. De toegang is gratis. Zaterdag is het daar groot feest! Boven: Silvana en Jako, cliënten van Brugzicht, voorzien Geert-Jan en Agaath van thee bij kinderboerderij De Punt. (foto: Marieke Mandemaker)

bron: Ons Eiland  18-09-2013

Gemeente krijgt nieuwe kinderburgemeester

Op 30 oktober wordt een nieuwe kinderburgemeester gekozen. De termijn van Annah Kooman uit Zierikzee zit er dan op. Het faillissement van het Welzijnshuis, dat het project begeleidde, gooit dus geen roet in het eten. Potentiële kandidaten kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via verkiezingenkinderburgemeester@gmail.com. Natuurlijk is een goede motivatie van belang.

bron: WereldRegio  19-09-2013

Gemeente kan nog verdienen op leges

Als de gemeente haar diensten aan burgers en bedrijven écht kostendekkend zou uitvoeren, kan dat jaarlijks nog zo’n €300.000 opleveren. Dat is berekend na vragen vanuit de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders voelen er op dit moment (crisis) niets voor om dat te doen, maar het is aan de gemeenteraad.

bron: WereldRegio  18-09-2013

Pop-up restaurant DOK25 vanaf oktober open in Zierikzee

Het nieuwe pop-up restaurant DOK25 opent zijn deuren vanaf 1 oktober in Zierikzee. Vorige week werd al bekend dat de tijdelijke eetgelegenheid Schouwen-Duiveland zou aandoen. Voor de periode van maar liefst een half jaar strijkt het eigentijdse concept neer in Zierikzee. Waar het restaurant precies zal opduiken, laten de initiatiefnemers tot aan de opening graag nog even in het midden. “Dat mysterieuze is een van de basisprincipes van een pop-up restaurant. Maar we willen wel alvast verklappen dat het gaat om een bekende plek in Zierikzee, die duidelijk verband houdt met het karakter van de stad.” DOK25 zal zes dagen per week geopend zijn en biedt ruimte aan zo’n 80 gasten per avond. Het restaurant gaat werken met wisselende menu’s tegen een vaste prijs; voor een bedrag onder de €30,- worden er meerdere gangen geserveerd. De gerechten variëren van lokale heerlijkheden tot specialiteiten van over de hele wereld. Op de hoogte blijven kan via de website(www.DOK25.nl), Facebook en Twitter.

bron: DOK25  17-09-2013

Kerimbayeva nu wel beter dan Kerkhove

Kamila Kerimbayeva heeft Lesley Kerkhove een plaats in de tweede ronde van een Challenger in het Bulgaarse Dobrich onthouden. De winst van de Kazachstaanse tennisster was verrassend te noemen omdat Kerimbayeva buiten de mondiale topvierhonderd staat. Kerkhove, momenteel 266e op de WTA-ranking, verloor met 6-7 6-2 5-7. De 21-jarige speelster uit Zierikzee had dinsdag best wat kansen om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen. In het eerste bedrijf leidde ze met 4-1 en in de beslissende set stond ze met 5-4 voor. Met de zege kreeg Kerimbayeva revanche op de nederlaag die ze vorige week in twee sets in Sofia tegen Kerkhove leed. (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio  17-09-2013


Verrassende opening Zierikzees schaakviertal

Het A-viertal van schaakvereniging Zierikzee opende de Zeeuwse avondcompetitie met een verrassende overwinning op het sterke HWP uit Sas van Gent. HWP had in zijn viertal drie spelers die op hoog landelijk niveau meespelen, terwijl de Zierikzee-schakers de Zeeuwse grenzen niet oversteken. Toen de Sassenaren dan ook de Zierikzeese speelzaal betraden werd voor de kansen van de thuisclub geen cent gegeven. Eerste bordspeler Kedem Gutkind was als eerste klaar. Hij ging er flink tegenaan en offerde een paard voor drie pionnen. Het leverde hem een lang offensief op, maar het sloeg niet door en het eindspel was verloren. Niet lang daarna had Bas van de Graaf de stand weer rechtgetrokken. Zijn tegenstander raakte een stuk kwijt waarna Van de Graaf het karwei vakkundig afrondde. Op dat moment stond Sjaak Spiegels iets beter en Martin Krijger gelijk, het zag er dus al goed uit. Spiegels speelde vanuit zijn betere stelling ijzersterk door en dwong zijn tegenstander op de knieën, reden voor Krijger om remise aan te bieden. Diens tegenstander sloeg het af, maar zat al in tijdnood en raakte in het eindspel de draad kwijt. Na enig manoeuvreren kon Krijger een matdreiging inbouwen, waarna ook zijn tegenstander de vlag streek. Eindstand 3-1 voor Zierikzee A: een leukere seizoenstart was niet te bedenken. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  17-09-2013

College gaat voor onderbrengen welzijnstaken

Geen doorstart van het Welzijnshuis, geen nieuwe stichting, maar aansluiting zoeken bij een bestaande organisatie om het welzijnsbeleid door te laten gaan. Dat is de conclusie van burgemeester en wethouders en dat wordt de gemeenteraad donderdagavond voorgehouden. Dat betekent dat b en w mogelijk een kandidaat hebben voor deze taken. De curator liet eerder weten gesprekken te De gemeenteraad moet de richting aangeven tijdens een vergadering donderdagavond. Later volgt mogelijk een debat over wie verantwoordelijk is voor de crisis binnen het welzijnswerk.

bron: WereldRegio  17-09-2013

Openbaar debat crisis Welzijnshuis

De gemeente houdt donderdagavond een openbaar raadsdebat over  de crisis en het faillissement bij het Welzijnshuis. De raadsvergadering wordt vooraf gegaan door een commissievergadering over hetzelfde onderwerp zodat publiek kan inspreken. Duidelijk is dat medewerkers van het Welzijnshuis daarvan gebruik gaan maken, Alert!, CDA en VVD hebben eerder om dat openbare debat gevraagd.

bron: WereldRegio  17-09-2013

Stroeve start mannen Scaldina in hoofdklasse

Het eerste seniorenteam van de Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina heeft haar seizoensopening in de hoofdklasse verloren. In eigen huis was Kruiskamp’81 uit ’s-Hertogenbosch met 7-3 te sterk.  Scaldina sprokkelde stroef de eerste punten binnen. Nadat Tristan Benschop zijn eerste wedstrijd fors verloor, zette Koen van Velthoven met 18-16 in de vijfde game Christian van Erp opzij. Daarna werd door het vertrouwde duo Benschop/Van Velthoven ook in het hol van de leeuw het dubbelspel binnengehaald. Nadat Van Velthoven zijn volgende enkelpartij in vier games won en hij Scaldina een 3-2-voorsprong bezorgde, ging de kaars uit. Tristan Benschop en Herbert Keijman kwamen niet meer in de buurt van een overwinning en Van Velthoven verloor nog nipt van Marcel Klaver. De tafeltennissers van Kerkwerve openden het seizoen in de vierde klasse met 5-5 tegen Big Smash uit Biggekerke. De kopman van het Schouwse team, Stoffel van de Wekken, kwam twee keer tot winst. Robin Kool en Bart de Bruine wonnen beiden eenmaal. Matthijs Corbijn was de beste bij Big Smash maar hij verloor wel in het dubbelspel van het Kerkwerve-duo Van der Wekken/De Bruine. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  17-09-2013

Speculaties over locatie pop-up-restaurant

a berichtgeving in WereldRegio wordt er druk gespeculeerd over de plaats waar het nieuwe pop-up-restaurant gaat komen. Het failliete Poort’uus aan het Havenplein zou de mogelijke locatie zijn. De initiatiefnemers – Dok 25 – zouden zich nog schuil maar spreken wel van een locatie die past in het historische Zierikzee. Onder de horeca is commotie ontstaan. Pop-up is een vaak kleinschalig fenomeen, zoals dat eerder al door inwoners Eric van Doorn en Kim Bij de Vaate werd gedaan. Kleinschalig en vaak éénmalig. Maar Dok 25 kondigt aan gedurende een half jaar haar restaurant te gaan draaien met scherp geprijsde menu’s. De restaurants in Zierikzee (en ook daar buiten) staan onder druk door de economische crisis. Onderzocht wordt of en zo ja wat er tegen dit fenomeen kan worden ondernomen. Horeca Nederland is ingeschakeld, zo klinkt het. De gemeente heeft ook een horecavergunning afgegeven voor de Verrenieuwestraat 1 in Zierikzee; het oude onderkomen van de Wereldwinkel. Daar komt het restaurant zeker niet. Wel is er een initiatief om daar een proeverij te starten.

bron: WereldRegio  17-09-2013

VVD houdt vast aan koers met kandidatenlijst

Met Wout van den Berg uit Bruinisse als lijsttrekker en Ad Verseput als beoogd wethouder houdt de VVD vast aan de ingezette koers. De kandidatenlijst is zojuist bekend gemaakt. Ook de nummers twee en drie – respectievelijk Tom Soeters uit Zierikzee en Laurence Haack uit Haamstede, zitten al in de gemeenteraad. Nieuw in de bovenste regionen is Sander Penning uit Haamstede, die een vierde en dus nog verkiesbare plaats heeft gekregen. Wethouder Ad Verseput staat op de negende plaats. Hij is op verzoek van het VVD-bestuur beschikbaar als wethouder, maar heeft geen ambities om terug te keren in de raad. Op 4 november moeten de leden zich nog uitspreken. 

bron: WereldRegio  17-09-2013

HSD slaat laatste paal nieuwe onderkomen

Ereleden van de eilandelijke hockeyvereniging HSD slaan woensdagmiddag de laatste paal van hun nieuwe onderkomen. Dat gebeurt aan de Lange Blokweg,waar nu een nieuw sportcentrum verrijst. Ook sportwethouder Ad Verseput is van de partij.

bron: WereldRegio  16-09-2013

Meisje (18) gewond bij vechtpartij Zierikzeese Grachtweg

Rond 03.40 uur (in de nacht van zaterdag op zondag)  is een meisje (18) gewond geraakt bij het busstation aan de Grachtweg in Zierikzee. Ze is met nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in en zoekt getuigen. De politie kreeg een melding van een vechtpartij. Bij het busstation troffen agenten zo’n 20 personen aan, die verschillende verhalen vertelden. Het meisje uit de gemeente Schouwen-Duiveland is op nog onbekende wijze gewond geraakt. Een ambulance heeft haar naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waarna ze is doorgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. De politie heeft vandaag al enkele getuigen gehoord. Heb je informatie over dit voorval? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Ook kan men naar het politiebureau in Zierikzee gaan (openingstijden). (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  15-09-2013

Staal loopt Zeeuws record Bekkenk uit de boeken

Tommy Staal heeft een Zeeuws record op de 3.000 meter steeplechase gelopen. De negentienjarige atleet uit Nieuw-Haamstede deed dat zondag bij een zogenaamde promotie/degradatiewedstrijd in Alphen aan den Rijn. Deel uitmakend van een ploeg van het Goese AV’65 liep Staal 9.26,68 minuten. Met deze tijd kreeg het Zeeuws record in handen dat sinds 1995 op naam van Ramses Bekkenk stond. Bekkenk, die enige tijd in Zierikzee heeft gewoond, zit tegenwoordig in Noord-Holland en is de laatste jaren behoorlijk succesvol op MTB-wedstrijden. Zijn Zeeuws record stond overigens op 9.26,88 minuten. (foto: WeredRegio)

bron: WereldRegio  15-09-2013

Muziek Monumentaal trotseert de regen

Muziek Monumentaal in Zierikzee slaagt er ondanks de regen toch in om publiek aan zich te binden. Op tal van plaatsen klinkt muziek, dat de monumentendag extra kleur geeft. ‘Sir Oliver’s bigband speelde zaterdagmiddag onder de Beuze voor tientallen belangstellenden. Cijfers over de bezoekersaantallen voor de monumenten komen later pas beschikbaar. Op dit moment is niet duidelijk hoe de belangstelling daarvoor is. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  14-09-2013

Scheffers zeker van zesde plaats PWA Brouwersdam

Davy Scheffers is zesde geworden in de wereldbekerwedstrijd freestylesurfen aan de boorden van de Brouwersdam.De Zierikzeese surfer dankt die notering aan zijn uitstekende optreden op de tweede en vooralsnog laatste wedstrijddag (woensdag). Rick Jendrusch uit Scharendijke heeft uiteindelijk genoegen moeten nemen met een zeventiende stek. Met de zesde plaats stijgt Scheffers in het tussenklassement van de wereldbekerwedstrijden van de PWA (Professional Windsurf Assocation) in 2013. Er volgt nog een wedstrijd: over twee weken in het Duitse Sylt. Overigens, staat er vandaag (zaterdag) voldoende wind maar is de tijd de tekort om alle deelnemers onder gelijke omstandigheden in actie te laten komen. (foto: Omroep Zeeland)

bron: WereldRegio  14-09-2013

Drie Zeeuwen in actie bij Dam7 bij Brouwersdam

Davy Scheffers (foto), Rick Jendrusch en Tim Ruyssenaars zijn de drie Zeeuwen die in actie komen in de World Cup tijdens Dam7. De Schouwse windsurfers strijden mee met de beste van de wereld. Deze week mogen zij hun beste trucs laten zien op het water waar ze zelf veel trainen. Ruyssenaars (17) is de jongste van de drie en doet dit jaar voor het eerst mee met de World Cup. Jendrusch (18) is bezig aan zijn derde World Cup en Scheffers (21) aan zijn vijfde. De twintiger uit Zierikzee is momenteel regerend Europees kampioen. De freestyle windsurfers halen alles uit de kast om de mooiste trucs te laten zien. “Als je hoog gaat in de lucht en snel roteert. Dat geeft dan echt een kick”, zegt Ruyssenaars uit Nieuwerkerk. Scheffers heeft naar eigen zeggen een groot arsenaal aan trucs. Een favoriete zit er dan ook niet echt tussen, maar hij gaat graag hoog. “Het gevoel kan je beschrijven met iets zwevends. Het vliegt, het stopt”, vertelt Scheffers. De drie zijn het er eens over de favoriete plek om trucs te doen. Het liefst in Zeeland, maar Scheffers gaat ook graag naar warmere gebieden met mooie natuur en goede wind. Voor Jendrusch uit Scharendijke bestaat er maar één spot en dat is dicht bij huis: “Dat is hier. Dit is mijn thuiswater waar ik veel train. Voor mij is er geen betere spot dan hier. Ook internationaal gezien niet.”. Bekijk hier de video. (foto: Omroep Zeeland) 

bron: Omroep Zeeland  13-09-2013

Betrokkenen Welzijnshuis vrezen verschraling zorg

Het welzijnswerk op Schouwen-Duiveland hoeft niet weg te vallen na het faillissement van het Welzijnshuis in Zierikzee. Curator Benne van Leeuwen zegt goede hoop te hebben dat het Welzijnshuis mét een groot deel van de activiteiten wordt overgenomen. Betrokkenen, jong en oud, reageren sceptisch. Ze maken zich grote zorgen over de verschraling van de zorg op Schouwen-Duiveland. Vorige week werd bekend dat het Welzijnshuis haar faillissement had aangevraagd. Het Welzijnshuis verzorgt op Schouwen-Duiveland onder meer kinderopvang, maatschappelijke stages en zet projecten op voor ouderen en jongeren. Er werken 65 mensen bij de stichting. De gemeenteraad cvan Schouwen-Duiveland praat binnenkort over de situatie rond het Welzijnshuis. Aan de orde komt dan onder meer de vraag of en in hoeverre de gemeente verantwoordelijk is voor het faillissement. Bekijk hier de video.

bron: Omroep Zeeland  13-09-2013

Huisartsen samen onder één dak

In 2004 werden de eerste gesprekken al gevoerd, maar deze maand is het zover. De vier Zierikzeese huisartspraktijken De Jonge, Speelman, Bruel en Daniels zitten vanaf vrijdag 20 september onder één dak, dat van Medisch Centrum Borrendamme in de Zierikzeese wijk Poortambacht. Afgelopen maandag is Apotheek Borrendamme al van start gegaan op diezelfde locatie. Een nieuwe apotheker in Zierikzee, die het monopolie op de medicijnverstrekking door Boots in de stad gaat doorbreken. Overigens hebben de artsen in eerste instantie Boots benaderd om mee te gaan naar Borrendamme, maar deze is niet op het aanbod ingegaan. En toen kwam Apotheek Borrendamme in beeld. Onder leiding van apotheker Loes Jacobs is een team van medewerkers deze week begonnen met het verstrekken van medicijnen. Voor een deel de bekende gezichten, die eerder bij de apotheker in de stad te vinden waren. Apotheek Borrendamme heeft fors geïnvesteerd in een ‘medicijnenrobot’. Boven de afgifteruimte is een geautomatiseerd systeem geplaatst dat de juiste medicijnen uitwerpt en via een band naar de balie transporteert. Jacobs: ,,Deze werkwijze scheelt enorm veel zoektijd. Natuurlijk worden de medicijnen door ons gecontroleerd, maar ik ben ervan overtuigd dat we de wachttijden hiermee sterk kunnen terugdringen”. Daarmee hoopt Jacobs haar markt te ‘veroveren’. Maar het helpt zeker ook dat de vier Zierikzeese huisartsenpraktijken in hetzelfde centrum zitten. Wie ’s morgens zijn of haar huisarts bezoekt, kan meteen om de medicijnen. En datzelfde is ook de bedoeling voor wie straks de huisartsenpost moet bezoeken. De huisartsenpost komt ook naar Medisch Centrum Borrendamme (30 september). Die zit nu nog in het ziekenhuis. De huisartsenpost is een samenwerkingsverband van alle huisartsen op Schouwen-Duiveland. Na de reguliere kantoortijden en in het weekend moeten mensen naar de huisartsenpost als ze klachten of vragen hebben die niet kunnen wachten. ,,Ik denk dat het voor de patiënten ook wel duidelijker wordt. Nu nog komen ze in de huisartsenpost met het idee, dat we in een volwaardig ziekenhuis zitten. Maar dat is natuurlijk niet zo,” legt huisarts Hans Roth uit Brouwershaven uit. Katjana Hintzen, manager van de huisartsenpost, ziet dat net zo. Ze ziet vooral voordelen voor de patiënten. Die weten nu precies waar de huisartsenzorg zich bevindt; vierentwintig uur per dag. Even terug naar de huisartsen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de huisartsen onder één dak te krijgen. Sommige artsen hadden hun eigen praktijk aan huis, anderen weer niet. Dat betekende dat de uitgangspositie voor het samengaan voor de artsen anders was. Maar Woonzorg Nederland – eigenaar van het complex – heeft er vele jaren langer over gedaan alvorens te gaan bouwen. Er zijn vele uren van overleg met de gemeente geweest. En juist die vertraging heeft de uitgangspunten van de gezamenlijke huisvesting af en toe veranderd. Zo hadden de initiatiefnemers in hun oorspronkelijke plan ook nog wel andere diensten zien zitten. Naast de huisartsen, de huisartsenpost en de apotheker komt ook het huisartsenlaboratorium (Stichting Huisartsen Laboratorium) naar Borrendamme toe. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  13-09-2013

Politiek besluit alsnog tot openbaar debat

De gemeenteraad gaat op of nog voor 26 september een openbaar debat organiseren over de crisis bij het Welzijnshuis. De fractievoorzitters van de politieke partijen hebben donderdagavond besloten, dat zij het willen hebben over de voortgang van welzijnsactiviteiten én de rol van de gemeente in het faillissement. De vraag die zij zich stellen is in hoeverre de gemeente daarin een verantwoordelijkheid heeft of had. Direct voorafgaand aan het openbare debat is er een commissievergadering met dezelfde agenda. Dat maakt het inspreken voor belangstellenden mogelijk. Donderdagavond is er veel frustratie ontstaan over het korte openbare gedeelte, waarna het publiek de deur gewezen werd en de gemeenteraad in beslotenheid verder ging.

bron: WereldRegio  13-09-2013

Alert! over crisis welzijnshuis: ‘politieke blunder’

Alert! heeft er geen goed woord voor over, dat burgemeester en wethouders de raad onvoldoende betrokken heeft bij de problemen met het Welzijnshuis. De partij spreekt in een bericht vrijdagmorgen van een ‘politieke blunder’. Het bericht: ,.De gemeenteraad is niet vooraf geraadpleegd; daar wringt de schoen. Waarom heeft het college de raad niet vooraf in vertrouwen genomen? Dan had de gemeenteraad een rol gehad in dit proces. Maar goed, het college heeft dus een andere afweging gemaakt en dat is voor onze fractie een politieke blunder. Want nu zijn de rapen gaar. Wie begrijpt het nog?” Naar verwachting komt er op korte termijn een openbaar debat in de gemeenteraad.

bron: WereldRegio  13-09-2013

Sportverenigingen dupe van nieuwe alcoholbeleid

Sportverenigingen op Schouwen-Duiveland vrezen de dupe te worden van het nieuwe alcoholbeleid van de gemeente. Met name de strengere regels voor het schenken van alcohol na afloop van wedstrijden ligt onder vuur. De gemeente Schouwen-Duiveland wil met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) sportkantines anderhalf uur na een wedstrijd laten sluiten. Voorheen was dat twee uur en daar werd ook, zoals de verenigingen zelf stellen, soepel mee omgegaan. De gemeente Schouwen-Duiveland is van plan om BOA’s in te gaan zetten die regelmatig controles bij sportkantines gaan uitvoeren. Het toezicht op de zogenoemde Drank- en Horecawet ligt sinds dit jaar bij de gemeenten. Vóór die tijd hield de Voedsel- en Warenautoriteit toezicht. De gemeente Schouwen-Duiveland wil oneerlijke concurrentie van sportkantines met de horeca tegen gaan. Een ander doel is het alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen. Met ingang van 1 januari mogen in Nederland jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kopen of drinken. Voor een verenigingen zoals voetbalvereniging MZC’11, zegt penningmeester Kees Verkaart, zijn de strengere schenktijden een doorn in het oog: “Onze kantineomzet zorgt voor veertig procent van onze inkomsten. Zo’n maatregel kan voor ons grote gevolgen hebben, in negatieve zin.” Daarnaast is bij de sportverenigingen veel onduidelijkheid wat nu precies met ‘na afloop’ van een wedstrijd wordt bedoeld. Zo vragen verenigingen zich af of leden die een uitwedstrijd hebben gespeeld bij terugkomst niet meer in de eigen sportkantine een alcoholisch drankje mogen drinken. Bekijk de video

bron: Omroep Zeeland  12-09-2013

LSD wil Jacqueline van Burg als wethouder

Leefbaar Schouwen-Duiveland wil Jacqueline van Burg uit Zierikzee als wethouder na de verkiezingen van maart 2014. Ze staat nummer twee op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nummer 1 staat Robbert Lievense. Opvallende nieuwkomers zijn ondernemer Fred Kramer, Guusje Poot uit Zierikzee, Joyce Evers uit Serooskerke en Floor Fonteijne uit Burgh-Haamstede. Alle drie hebben een min of meer verkiesbare plaats. Fonteijne zat tot 2010 in de raad voor de Partij van de Arbeid. (foto: Leefbaar Schouwen-Duiveland)

bron: WereldRegio  12-09-2013

Evertse Sport Wielershow geeft inspiratie voor seizoen 2014

De Evertse Sport Wielershow staat dit najaar vol nieuwigheden voor het seizoen 2014. Grote blikvanger is de Pinarello 2014 collectie, die voor de eerste keer in Nederland getoond wordt. Evertse Sport in Zierikzee organiseert de show voor de vierde keer in samenwerking met Mercedes Benz Louwerse in Renesse. Het is inmiddels traditie dat de nieuwe Pinarello collectie nog voor de Bike Motion in Nederland te bezichtigen is. Dat Evertse Sport dit jaar weer de primeur heeft om dit Italiaanse merk te kunnen tonen, geeft de bevestiging van de hechte samenwerking tussen het topmerk, de importeur en Evertse Sport. Dat blijkt ook uit het beschikbaar stellen van de tijdritfiets van de Tour de France winnaar Chris Froome! Naast de 2014 collectie van Pinarello is er nog een primeur: de fietsen van Scoppio worden voor het eerst in de Benelux getoond. Ervaren hoe het is om elektronisch te schakelen met de nieuwste Campagnolo EPS (Elektronic Power Shift) groep kan op een testfiets in samenwerking met Tacx. Daarnaast tonen de kledingmerken van Pinarello en Andrea Tafi Cyclingwear hun nieuwe collectie. Ook zijn er vele beursaanbiedingen, is een voedingdeskundige aanwezig en ontvangt iedere bezoeker een gratis goodiebag. De Evertse Sport Wielershow wordt gehouden op vrijdag 4 oktober van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in de showroom van Mercedes Benz Louwerse aan de Duinzoom 1 in Renesse. (foto: Evertse Sport)

bron: Everse Sport  12-09-2013

Oud-klusjesman de Wieken op intensive care met legionellabesmetting

De oud-klusjesman van zorgcentrum de Wieken ligt momenteel op de intensive care in Antwerpen.De man is besmet met een legionellavirus en was de legionella-controleur bij de Wieken in Zierikzee. Hij heeft zijn laatste controle uitgevoerd in juli van dit jaar.Kort daarna nam hij afscheid en is hij ook ziek geworden. Piet van der Velde, woordvoerder van de Wieken op dit moment, ontkent ten stelligste dat deze besmetting iets met de legionella-uitbraak in de Wieken te maken heeft. ,,Dat weet ik honderd procent zeker,” laat hij de redactie van WereldRegio desgevraagd weten. Volgens hem is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. ,,Maar het is wel een enorm toeval. Ik denk dat de besmetting in een andere omgeving is opgelopen en heb de familie dat ook laten weten.” Maar de familie zou daar nog niet zeker van zijn. Van der Velde liet eerder vandaag niets blijken van de besmetting bij deze oud-medewerker. Hoe het op dit moment met de man gaat is niet duidelijk, anders dat hij is overgebracht naar Antwerpen. Eerder vandaag werd bekend dat er legionella in de Wieken is geconstateerd en dat er filters op de douchekoppen zijn gezet om verneveling te voorkomen. Volgens Van der Velde hadden er bij een vergelijkbaar virus ook kwetsbare ouderen in het zorgcentrum ziek moeten zijn. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  12-09-2013

Na jarenlang protest nu bloemenhulde aan Maarstraat Zierikzee

Na jarenlang actie te hebben gevoerd tijdens Open Monumentendag tegen de verpaupering van de Maarstraat in Zierikzee brengt galeriehouder Erna Jurg zaterdag een hulde in bloemen. Jurg is uiterst content met de nieuwe invulling die aan de Maarstraat gegeven is. Lees verder.

 

bron: PZC  12-09-2013

Verrassende nederlaag Kerkhove tegen dubbelpartner

Lesley Kerkhove ligt uit het de Allianz Cup, een Challenger in het Bulgaarse Sofia. De nederlaag tegen de Russische Marina Melnikova is verrassend te noemen, gezien de goede resultatenreeks van de Zierikzeese tennisster uit de laatste periode en de ranking van haar tegenstander. Melnikova staat nu 307e op de wereldranglijst terwijl Kerkhove (foto) momenteel de 259e plaats inneemt. Er was donderdagochtend in de tweede ronde tegen Melnikova, met wie Kerkhove in een recent verleden regelmatig dubbelde, niets aan de hand. Als een wervelwind vloog Kerkhove naar de eerste setwinst: 6-0. Hoewel Kerkhove beter speelde, sloeg Melnikova op enkele belangrijke punten toe en had ze het geluk enigszins aan haar zijde. Ze won de tweede met 6-7 (4-7) en nam in het derde bedrijf een ruime voorsprong: 1-4. Kerkhove krabbelde nog een keer op en trok de stand recht naar 4-4. Daarna was ze niet meer bij machte Melnikova de toegang tot de kwartfinale te versperren: 4-6. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  12-09-2013

Aantrekkelijk duel Deco Home en Vivars.nl

De meest aantrekkelijke wedstrijd op de tweede speeldag van de ZieZaVo-competitie in sporthal Onderdak was het duel tussen de eersteklassers Deco Home Zierikzee/Sterk en het gepromoveerde Vivars.nl. Vivars.nl kwam snel op een 2-0-voorsprong, maar Deco Home zette in de beginfase van de tweede helft de gelijkmakers op het scorebord. Het restant van de wedstrijd bestond uit diverse tijdstraffen en hoofdrollen voor beide keepers die om beurten de schoten wisten te keren. In dezelfde eerste klasse tekende Stella Boys/’t Centrum voor een monsteruitslag tegen Airpack: 15-0. Van Oeveren/WIK/Kort scoorde er op los tegen ASZ met een 9-1-overwinning (met onder andere drie treffers van Robin Provoost (foto). IJtama had wat meer moeite met de Strandlopers/Ginsterveld wat tenslotte voor de Oosterlanders een 6-3-overwinning opleverde. In de tweede klasse blijft Motorenboys koploper met een 5-3-overwinning op VIA Adviseurs. Met dezelfde aantal punten, maar minder doelgemiddelde volgt Stella Boys/’t Centrum 2 met een 8-3-overwinning op De Vlinder en FC Hanse Staalbouw met een 7-1-overwinning op Spuiterij Elfrink. Het debuterende Faxe won overtuigend met 8-2 van FC Kerkwerve/Oliegeultje. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  12-09-2013

Legionella in water zorgcentrum de Wieken

In zorgcentrum de Wieken in Zierikzee is een verhoogde hoeveelheid legionella in het water geconstateerd. Volgens een woordvoerder van de Wieken is er geen sprake van gezondheidsrisico’s. Momenteel wordt gezocht naar de bron, die ook van buitenaf kan komen. Legionella kan alleen bij verneveling problemen opleveren. Daarom zijn de douchekoppen voorzien van een speciaal filter. Er wordt nu regelmatig gemonsterd om de – volgens de woordvoerder niet schadelijke – legionella in de gaten te houden. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)                             

bron: WereldRegio  12-09-2013

VVD en Alert! willen openbaar debat welzijnscrisis

De VVD en Alert! hebben los van elkaar de wens uitgesproken, dat er binnen afzienbare tijd een openbaar raadsdebat komt over de crisis rond het Welzijnshuis. Vanavond -donderdag- wordt er tijdens een bijeenkomst vooral gesproken over de voortgang van activiteiten, nu het Welzijnshuis failliet is. Maar VVD en Alert! willen een reconstructie van het drama. Fractievoorzitter Jos Beije (Alert!): ,,Wij willen van het college vernemen wanneer zij over welke informatie beschikte in dit dossier, en hoe en in welke mate zij dit met de gemeenteraad heeft gecommuniceerd. Wij willen weten of het college volledig geïnformeerd was door de organisatie. Verder is van belang dat ook de gemeenteraad zichzelf onder de loep neemt.”

bron: WereldRegio  12-09-2013

LTC neemt LED-verlichting in gebruik

Op het tennispark van LTC Zierikzee werd afgelopen vrijdag de in juni aangelegde LED-sportverlichting officieel in gebruik genomen. Namens B&W gemeente Schouwen-Duiveland waren wethouders Verseput en Stouten hierbij aanwezig. In aanwezigheid van leden, buurtbewoners, bestuursleden van collega-verenigingen en andere genodigden en belangstellenden heeft wethouder Verseput om 20.15 uur de LED sportverlichting met een druk op de knop officieel in gebruik genomen, waarna er getoost is met een glaasje bubbels. Wethouder Stouten heeft een speech gehouden en daarin aangehaald dat LTC Zierikzee een van de eerste verenigingen is die de grote stap heeft gemaakt naar LED sportverlichting. Mede door deze subsidie van de gemeente in het kader van stimulering LED-sportverlichting was het mogelijk baan 7 en 8 te voorzien van LED-sportverlichting en bij de banen 1 tot en met 6 de traditionele sportverlichting te vervangen door LED-sportverlichting. De eigenschappen van LED-sportverlichting maken het mogelijk met lagere vermogens aan de vereiste lichtsterktes volgens de normen van de KNLTB en het NOC*NSF te voldoen. Met dynamisch gebruik van de LED-sportverlichting kan ook het aantal branduren verminderd worden. Omdat de verlichting beter is te richten, is de lichthinder voor de omgeving minder. LTC Zierikzee kan bij het gebruik van de nu aangelegde LED-sportverlichting per jaar de uitstoot van CO2 met ruim 12.000 kg verminderen. (foto: Ons Eiland)

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Zhineng Qigong voor beginners en gevorderden

Eind september start Femke van den Heuvel van Osmanthus in Zierikzee met nieuwe cursussen Zhineng Qigong voor beginners en gevorderden. Zhineng Qigong is een meditatieve bewegingsvorm uit China die zorgt voor rust, ontspanning én energie. De oefeningen worden staand of zittend op een stoel uitgevoerd en kunnen zo nodig worden aangepast. De cursussen zijn dan ook geschikt voor iedereen die op een rustige manier aan zijn of haar gezondheid wil werken. Op woensdag 25 september start er een basiscursus in de ochtend en in de avond. De cursus in de ochtend is speciaal bedoeld voor mensen die wat beperkter zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Op woensdagavond 18 september is er een kennismakingsles. Bel voor meer informatie naar 06-41184211 of kijk op www.osmanthus.nl.

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Burger laat je stem horen

Hij begon zijn actie zes weken geleden, op 18 juli. Inmiddels is de handtekeningenactie voor ‘Behoud van Havenpark en Kraanplein’ te Zierikzee van Jacques Geschiere ten einde.  Afgelopen dinsdag, 10 september, nam burgemeester Rabelink de petitie in ontvangst, in de muziektent aan het Havenpark. Rabelink nam het hele college mee, om dit bijzondere halfuur mee te maken. In november spreekt de gemeenteraad zich uit over de herinrichting van het Havenpark en Kraanplein. “Wij wilden zo duidelijk mogelijk naar voren laten komen aan de mensen wat er staat te gebeuren”, verklaart Jacques Geschiere zijn actie tegen de herinrichting. “De eerste fase – de herinrichting van het Havenplein – is nu gerealiseerd en gaf aanleiding tot veel onvrede bij de mensen. Ik ergerde mij ook en dacht erover na wat ik kon doen. De petitie is een oud Nederlands middel om te laten weten wat je ergens van vindt. Dus heb ik petities gedrukt, posters laten maken en die verspreid onder winkeliers en particulieren. Ook kwam er een Facebookpagina.” Geschiere liep de afgelopen weken tijdens toeristendagen en andere evenementen door het centrum van Zierikzee, getooid met sandwichbord, plattegrond van de plannen en handtekeningenlijsten. Zo kwam hij met allerlei mensen in gesprek. “Ze liepen zelfs achter me aan!” Mensen konden een papieren petitie ondertekenen, maar ook digitaal konden mensen zich uitspreken. Wat Geschiere het meest stoorde in de gang van zaken wat betreft de herinrichting? “Een aantal jaren geleden besloot de gemeenteraad tot herinrichting, er kwam een inspraakavond en vervolgens werd er niets met die ideeën en bezwaren van de burgers gedaan. Enfin, iedereen kan zien wat het is geworden. Het was tijd voor een eilandbreed, krachtig protest tegen uitvoering van de rest van de herinrichtingsplannen. Ik ben onder de indruk van het aantal mensen dat heeft getekend. Of deze reactie door raad en college wordt opgepikt is nog te bezien. Maar; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zou ik zeggen.” Boven: Burgemeester Rabelink krijgt de petitie aangeboden door Jacques Geschiere. (foto: Marieke Mandemaker)

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Week in teken fotografie

Van vrijdag 20 tot en met zondag 29 september is het Fotoweek. Tien dagen lang staat heel Nederland in het teken van fotografie en valt er van alles te beleven voor iedereen die van foto’s en fotograferen houdt. Het thema van Fotoweek 2013 is ‘Kijk! Mijn familie’. Op Schouwen-Duiveland nemen het Cameramuseum en Foto Bob Noomen deel aan de Fotoweek, beiden met een eigen activiteit. Bekijk in het Cameramuseum in Zierikzee de familieportretten van Schouwen-Duiveland en omstreken in de schitterende albums. Heden, verleden, rijk geïllustreerd of juist simpel (maar niet minder mooi). Het is tijdens de Fotoweek te zien in het Cameramuseum. De inhoud van vele albums zal geprojecteerd worden op een scherm. Er zullen ook albums liggen, die ingekeken kunnen worden. Je kunt ook zelf een origineel Schouws familieportret maken en mooie prijzen winnen. De foto’s zullen beoordeeld worden door een professionele jury. Lever een afgedrukte foto in (minimaal 10 x 15 cm), voor woensdag 18 september, bij Foto Bob Noomen (Korte Sint Janstraat 4, Zierikzee). De winnende foto’s zullen tijdens de Fotoweek, 20 tot 29 september, tentoongesteld worden in de etalage. De prijswinnaars krijgen een fotoafdruk van het familieportret. (foto: Bob Noomen)

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Voetbalcub Zierikzee regelt op zaterdag wedstrijd voor de ‘derde helft’

Voetbalclub MZC11 in Zierikzee laat ten behoeve van de kantine-omzet op zaterdagmiddagen om 16.00 uur nog een wedstrijd beginnen. “Dat geef ik u alvast op een briefje”, zei Kees Verkaart van MZC11 woensdagavond tijdens een inspraakbijeenkomst over het gemeentelijk drank- en horecabeleid. Lees verder.

bron: PZC  11-09-2013

Maatschappelijk stagemarkt

Het Welzijnshuis en Pontes Pieter Zeeman organiseren op 3 oktober voor de tweede keer een Maatschappelijke Stagemarkt. Tijdens deze markt kunnen vrijwilligersorganisaties die Maatschappelijke Stageplaatsen aanbieden persoonlijk jongeren werven. Zo’n tweehonderd leerlingen van Pontes Pieter Zeeman gaan dit jaar op zoek naar een stageplaats in het vrijwilligerswerk, dus er zijn ook dit jaar weer voldoende stageplaatsen nodig. Vorig jaar is gebleken dat deze persoonlijke ontmoeting met leerlingen voor velen een positieve uitwerking heeft gehad. Er is nu wel gekozen voor een andere invulling van de markt qua groepsindeling. Vorig jaar was de groep leerlingen erg groot, waardoor sommige organisaties nogal overweldigd werden. Nu worden de standjes op de markt in kleine groepen bezocht en krijgen leerlingen vooraf in de les informatie over aanwezige organisaties.  Organisaties die deelnemen aan de markt worden verwacht vanaf 12.30 uur (lunch inbegrepen) in het nieuwe auditorium van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. De markt duurt tot 16.15 uur. Wilt u ook jongeren werven op de Mas-markt? Aanmelden kan tot en met 15 september bij stagemakelaar Jessica van As van Het Welzijnshuis, 0111-453444, j.vanas@hetwelzijnshuis.nl.

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Documentaire Zierikzeese arts

Tijdens Film by the Sea gaat de documentaire De Bijbel van Baster in première, een film van Jeannette Parramore en Edward Snijders over de markante Zierikzeese arts Job Baster. Deze vrijwel vergeten wetenschapper uit de 18de eeuw was de eerste die het Zeeuwse onderwaterleven beschreef en onderzocht. Ook bracht hij de goudvishype naar Nederland. De film beleeft zijn Schouwse première in fiZi op donderdag 19 september. Deze avond is voor genodigden. De Museumhaven Zeeland heeft een tentoonstelling gemaakt met onder meer de tekeningen van Baster. De eerste avond is 19 september van 19.00 tot 20.00 uur, daarna is de expo nog tot en met 27 oktober te zien op klipper Mijn Genoegen in de Oude Haven. Dinsdag tot zaterdag, van 13.00 tot 16.30 uur. Ook de film is daar – na de première – te zien.

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Keet in de kerk gaat dit seizoen op zoek naar unieke uitdagingen

Binnen een kwartier mensen bij elkaar zien te vinden die de eerste tonen van het Keetlied kunnen blazen; dat was de opdracht die Anton Kempe, docent aan de Zeeuwse Muziekschool, meekreeg van Keet in de kerk. Zaterdagmiddag in de Hema in Zierikzee ging hij deze bijzondere uitdaging aan. Het zorgde in elk geval voor een hoop hilariteit! Zowel bij het winkelend publiek als bij de mensen die het uit moesten voeren. Of de missie is geslaagd, wordt tijdens de voorstelling van Keet in de kerk op woensdag 18 september bekendgemaakt, in de Weverij. Maar het bleef niet bij deze spontane actie, ook pianist Cathy Kotoun, dirigent bij verschillende orkesten, moest aan de bak: aan haar de taak om het aanwezige publiek binnen tien minuten zover zien te krijgen dat ze minimaal 25 euro neerlegden voor dit prachtige miniconcert. Ook deze uitslag wordt nog even geheim gehouden. Keet in de kerk is een bijzonder concept waarbij muziekschool, lagere scholen en musici de handen ineen slaan om leerlingen enthousiast te maken voor muziek. Naast muziek worden ook dans en theater erbij betrokken. Meestal zijn de projecten in de Nieuwe Kerk van Zierikzee maar soms wordt dus uitgeweken naar andere locaties zoals afgelopen zaterdag bleek: de Hema en een gezellig terras in het centrum van Zierikzee. Er staan de komende tijd nog meer unieke plannen op stapel waarbij ‘uitdaging’ het toverwoord is. De eerstvolgende keer worden de kinderen die (nog) geen muziekinstrument kunnen bespelen uitgedaagd om een lied te leren spelen onder leiding van een muziekdocent. ‘Wie durft een orgel te bespelen’ staat in de derde aflevering centraal en tot slot komt Wolfgan Amadeus Mozart op bezoek die jong en oud zal uitdagen iets muzikaals te doen. Al meer dan zeven jaar bestaat Keet in de kerk. Leerlingen van de groepen 5 en 6 van basisscholen uit Zierikzee en omgeving krijgen viermaal per jaar een bijzonder concert aangeboden. Altijd is het een ontdekkingsreis naar de wereld van de muziek. Enkele projecten van Keet in de kerk zijn inmiddels ook in Amsterdam in de Noorderkerk uitgevoerd. Keet in de kerk blijkt een prachtig middel om kinderen de taal van muziek te leren verstaan. Zeker omdat de kinderen er ook actief bij betrokken zijn. Belangrijk punt is dat een Keet-aflevering niet op zichzelf staan maar dat ze voorbereid zijn en er ook een afronding op school plaats vindt. Boven:Docent Anton Kempe zocht zaterdag mensen die de eerste tonen van het Keetlied konden blazen op trompet. Marcel Snijders doet een poging, onder toeziend oog van zijn vrouw Annemieke, met wie hij deze dag precies één jaar was getrouwd. (foto: Marieke Mandemaker)

bron: Ons Eiland  11-09-2013

Scheffers beleeft superdag op PWA Brouwersdam

Freestylesurfer Davy Scheffers heeft groots gepresteerd op de tweede wedstrijddag van de World Cup-wedstrijd bij de Brouwersdam. Op het water voor het gelijknamige zeil- en surfcentrum werkte de Zierikzeese plankzeiler zich in zeven heats van een 24e naar een zesde plaats. De prestaties van Scharendijkenaar Rick Jendrusch waren woensdag minder indrukwekkend. Hij steeg van een 24e naar de zeventiende plaats. Jendrusch toonde zich zeer sportief over de resultaten van Scheffers. ,,Hij heeft het super gedaan.” (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  11-09-2013

Kerkhove naar tweede ronde Bulgaars Challenger

Lesley Kerkhove heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van de Allianz Cup, een Challenger in het Bulgaarse Sofia. Anderhalve set lang leek het duel met de Kamila Kerimbayeva een formaliteit want de als achtste geplaatste Zierikzeese kwam met 6-0 en 4-2 voor. Daarna sputterde de Kazachstaanse speler nog even flink tegen door op 4-4 te komen en een kans op 5-5 te laten liggen. Uiteindelijk sloeg Kerkhove bij haar vierde wedstrijdpunt toe: 6-4. Donderdag speelt de Schouwse tennisster tegen een vroegere dubbelpartner, de Russische Marina Melnikova. (foto: Richard van Loon)

bron: WereldRegio  11-09-2013

Korte openbare bijeenkomst gevolgen Welzijnshuis

Morgen, donderdag 12 september, begint om 19 uur een korte openbare raadsbijeenkomst over de continuering van de welzijnstaken na het faillissement van het Welzijnshuis. Naast wethouder Wim Stouten is ook de aangewezen curator Benne van Leeuwen van advocatenkantoor Van Leeuwen & De Waard uit Goes, aanwezig. De raadsbijeenkomst zal rond 19.45 uur afgelopen zijn. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van welzijnstaken en -activiteiten die door het faillissement niet meer door Het Welzijnshuis worden uitgevoerd. De gemeente zet alles in het werk om de welzijnsactiviteiten te continueren. Daartoe voert de gemeente overleg met de curator en partijen. Er zijn al scenario’s ontwikkeld en acties in gang gezet om te zorgen dat in ieder geval de belangrijkste taken en activiteiten worden voortgezet.

bron: WereldRegio  11-09-2013

Vijf scheurtjes in Zeelandbrug hersteld

Bij de inspectie op de Zeelandbrug van dit weekend zijn vijf scheurtjes hersteld. Dat meldt de provincie Zeeland. Voor de inspectie was de brug zaterdag en zondag afgesloten voor het verkeer. Begin van dit jaar werden in het beweegbare deel van de brug scheurtjes ontdekt in het staal aan de onderkant van het wegdek. Om te kijken hoe groot die scheurtjes waren en of ze doorliepen naar de bovenkant van de brug, moest de asfaltlaag worden verwijderd. Dat is afgelopen weekend gebeurd. Het officiële inspectierapport verschijnt over twee weken, maar volgens een woordvoerder van de provincie is nu al duidelijk dat het probleem is opgelost. Er zijn geen extra onderhoudswerkzaamheden meer nodig. Bekijk de video. (foto: Omroep Zeeland)

bron: Omroep Zeeland  10-09-2013

Bijrol eilandelijke surfers PWA

Op de eerste wedstrijddag van de World Cup-wedstrijd van de PWA (Professional Windsurf Assocation) bij de Brouwersdam was er een bijrol voor de drie eilandelijke surfers. Nieuwerkerker Tim Ruyssenaars, de jongste van het drietal en via een wild card tot de wereldbekerwedstrijd op het Grevelingenmeer toegelaten, vond al bij de eerste schifting zijn Waterloo. Hij verloor namelijk dinsdag van Rick Jendrusch uit Scharendijke. De derde freestylesurfer, Zierikzeeënaar Davy Scheffers (foto), sloot de eerste wedstrijddag af op een 24e plaats. Deze notering deelt hij met Jendrusch. Woensdag is de tweede wedstrijddag bij zeil- en surfcentrum Brouwersdam. Dan krijgen Jendrusch en Scheffers de gelegenheid zich verder naar boven te werken. Voor beiden is een notering in de toptien nog mogelijk. ,,Dat kan”, weet Jendrusch, ,,maar dat wordt een zware klus.” (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  10-09-2013

‘Yab Yum verlichting’ is doorn in oog van buur Zierikzee

“Zodra het donker begint te worden, doe ik de gordijnen dicht. Het is anders net alsof ik tegen Yab Yum aan zit te kijken”, vertelt D. Verschoor, bewoonster van een pand aan het Havenpark in Zierikzee. Dinsdag werd in de commissie bezwaarschriften het bezwaar behandeld dat ze had aangetekend tegen het feit dat het college van B en W haar buurman een omgevingsgunning heeft verleend voor het aanbrengen van verlichting op de voorgevel van zijn monumentale pand. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  10-09-2013

Veertig ‘hits’ bij explosievenscan haven Rollandthof Zierikzee

Onderzoek naar eventuele aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in de Zierikzeese haven heeft veertig ‘hits’ opgeleverd. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Wim Stouten. Volgens hem maakt de aannemer deze week een plan bekend hoe de veertig voorwerpen worden verwijderd. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  10-09-2013

Welzijnshuis nu officieel failliet

De rechtbank heeft het Welzijnshuis in Zierikzee nu officieel failliet verklaard. De advocaat Benne van Leeuwen is aangesteld als curator. Van Leeuwen is bekend met de situatie op Schouwen-Duiveland. Hij werkte lange tijd voor het advocatenkantoor van Van Pijkeren in Zierikzee. Naar verwachting zal hij snel rond de tafel gaan met de gemeenteom te praten over de welzijnstaken. Kinderopvang is commercieel en daarmee bemoeit de gemeente zich niet.

bron: WereldRegio  10-09-2013

Schaker Snethorst behoudt koppositie

Ben Snethorst slaagde er ondanks een remise in zijn koppositie te behouden. Hij moet deze wel delen met Kedem Gutkind, die een uitstekende prestatie leverde door Bas van de Graaf te verslaan. Hans Aangeenbrug steeg tot vlak achter dit duo. Het duel om de eerste plaats verliep vrij stroef. In een gesloten Siciliaan verloor Marnix den Boer een pion en toen hij probeerde een opening te forceren kostte het hem er nog een. Snethorst zette wel druk op de enigszins gehavende witte stelling maar zorgde er vooral voor zelf geen fouten te maken, waardoor het toch remise werd. Kees van den Nieuwendijk werd misschien een beetje verrast door de voor Hans Aangeenbrug ongebruikelijk keuze van opening: het Londens. Van den Nieuwendijk beging enkele onnauwkeurigheden waardoor Aangeenbrug een sterke pionnenstelling en een heel sterk paard in de vijandelijke stelling kreeg. Hij bouwde zijn voordelen knap om tot een gewonnen eindspel. In een Franse partij ging het tussen Bas van de Graaf en Kedem Gutkind vrij gelijk op. Misschien stond Van de Graaf wel iets beter, maar daar had hij dan ook aardig wat bedenktijd ingestoken. Teveel, zo bleek aan het eind van de partij. Elke speler krijgt voor een partij een uur, en nog eens een halve minuut per zet, en Van de Graaf was er tot zijn schrik ineens doorheen, wat hem de eerste nederlaag in het seizoen opleverde. En Gutkind ligt intussen goed op koers naar zijn doel: in zijn waarschijnlijk laatste seizoen bij Zierikzee het kampioenschap te veroveren. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  10-09-2013

Winst HSD-vrouwen bij competitierentree

Na vier jaren van afwezigheid speelt HSD met een vrouwenteam in de competitie. De hernieuwde kennismaking is goed bevallen want HSD versloeg op sportpark Bannink het Roosendaalse Pelikaan. Coco D’ Olivo opende in de tiende minuut de score in een wedstrijd die op dat moment redelijk gelijk opging. Na twintig minuten kwamen de HSD-vrouwen lange tijd onder druk te staan en leek het erop dat Pelikaan elk moment op gelijke hoogte kon komen. Eva den Hollander verdubbelde echter in de dertigste minuut de marge. In de tweede helft duurde het lang voordat HSD het overwicht in meer goals kon omzetten. In de slotfase deden Annelous Lammerts en Veerle Kleppe dat toch en werd het 4-0.

bron: WereldRegio  10-09-2013

11.166 keer nee tegen herinrichting

De actie tegen de herinrichting van het Havenpark in Zierikzee heeft 11.166 handtekeningen opgeleverd. Initiatiefnemer Jacques Geschiere uit Zierikzee heeft ze dinsdagmiddag in de muziektent aangeboden aan burgemeester Gerard Rabelink. Die brengt ze onder de aandacht van de gemeenteraad, die in novembereen finaal besluit moet nemen over de plannen. eind oktober gaan de plannen naar de raad. ,,We zullen goed naar uw bezwaar kijken, maar ik garandeer u niets,” aldus Rabelink. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  10-09-2013

Gemeente wist al lang van problemen Welzijnshuis

Al in de eerste week van januari is de gemeente op de hoogte gesteld van de financiële problemen binnen het Welzijnshuis. Toenmalig directeur Gert-Jan van der Salm laat dat desgevraagd aan WereldRegio weten. Volgens Van der Salm is er in eerste instantie met de ambtelijke leiding van de afdeling Samenleving gesproken. Maar deze zou geen bereidheid hebben getoond de helpende hand te bieden. In het voorjaar werd Van der Salm door diezelfde leiding verteld, dat er binnen de gemeente gedacht werd om een samenwerking met Goeree-Overflakkee te zoeken. Daar waren de gemeenten net samengevoegd en moe(s)t ook een welzijnsstructuur opgezet worden. Volgens Van der Salm had de gemeente een andere koers voor ogen dan het helpen van het Welzijnshuis. Donderdagavond worden de gemeenteraadsleden informeel achter gesloten deuren bijgepraat. Vanuit de politiek wordt vooral terughoudend gereageerd omdat er nú geen mogelijkheden meer zouden zijn om nog iets te betekenen voor het Welzijnshuis. In januari van dit jaar had dit mogelijk anders gelegen. Volgens Van der Salm is het faillissement vooral aangevraagd omdat de gemeente haar geld terug wilde hebben.

bron: WereldRegio  10-09-2013

Vanavond duidelijk over samenwerking D66, GL en PvdA

Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering in de Weverij in Zierikzee moet vanavond, dinsdag, duidelijk worden of PvdA, D66 en Groen Links samen de verkiezingen in gaan. Vanavond bespreken de eilandelijke afdelingen v het 10 puntenplan ‘Voor initiatief’. Het plan vormt de inhoudelijke basis voor de lijstverbinding die de partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zullen aangaan. Met een korte film presenteren de fractievoorzitters namens de partijen hun gezamenlijke beeld van de toekomst. Na de première tijdens de vergadering is de film via een link op de websites van de drie partijen te bekijken.

bron: WereldRegio  10-09-2013

Commissaris onthult logo Campus

Commissaris van de koning Han Polman opent de Campus Cultura donderdag 10 oktober door het onthullen van een logo voor de campus. Inmiddels is de bibliotheek open en heeft al veel bezoekers binnen gehad. Ook de muziekschool heeft er haar plek veroverd en de jeugd Theaterschool Zeeland komt ook. Rector Sjef Lommen van Pontes Pieter Zeeman is enthousiast. Hij is een groot voorstander van meer activiteiten in en rond zijn school. En nu is er dus ‘s avonds ook veel beweging.

bron: WereldRegio  10-09-2013

‘App’ voor Zeelandbrug

De Zeelandbrug krijgt een eigen app. De Provincie Zeeland presenteert op 16 september de door haar ontwikkelde app voor de Zeelandbrug en een digitale kaart die hinder vanwege wegwerkzaamheden of grote evenementen aangeeft. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  09-09-2013

Besloten overleg over crisis Welzijnshuis

De gemeenteraad wordt donderdag 12 september in een informele bijeenkomst achter gesloten deuren bijgepraat over de crisis binnen het Welzijnshuis. Dat kondigde vorige week haar faillissement aan, waardoor kinderopvang en welzijnstaken dreigen te verdwijnen. En met name over die welzijnstaken leven vragen binnen de lokale politiek, die er immers zevenenhalve ton per jaar in steekt. De raad wil weten hoe de welzijnstaken uitgevoerd kunnen worden. Het betreft de twaalfde september een informele bijeenkomst en geen formele raadsvergadering. Die kan alleen besloten zijn als een raad er aan het begin van de vergadering voor kiest. Voor alle betrokkenen binnen en buiten het Welzijnshuis blijft het voorlopig dus gissen naar hoe nu verder.

bron: WereldRegio  09-09-2013

ChristenUnie presenteert plan consultatiebureau voor ouderen op Schouwen-Duiveland

De ChristenUnie wil voor Schouwen-Duivelandse zeventigplussers een consultatiebureau oprichten. In de gemeenteraadsvergadering van 27 september dient de partij hiertoe een voorstel in. Het aantal hulpbehoevende ouderen neemt snel toe. Door preventief op te treden zijn, volgens Dorst, veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Lees verder.

 

bron: PZC  08-09-2013

Toeristenbelasting Schouwen-Duiveland omhoog

Het tarief van de toeristenbelasting wordt volgend jaar verhoogd van 1,05 naar 1,07 euro per persoon per nacht. Daarmee volgen B en W vanSchouwen-Duiveland de prijsindex van 1,75 procent. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  08-09-2013

Maarstraat van actiebolwerk tot positief symbool

De Zierikzeese Maarstraat is de laatste vijf jaar het actiebolwerk tegen het monumentaal verval geweest, maar dat is nu voorbij. De kunstenaresse Erna Jurg voerde enkele jaren actie tegen het verval van de pandjes aan de Maarstraat. Maar die tijd is achter de rug wat haar betreft. De pandjes zijn herbouwd en tijdens Monumentendag – aanstaande zaterdag – gaat ze dat tussen 11.00-13.00 uur vieren met muziek en zonnebloemen. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)                             

bron: WereldRegio  08-09-2013

Enkele noodreparaties verricht aan Zeelandbrug Zierikzee

Bij de inspectie van het beweegbare deel van de Zeelandbrug zijn zaterdag enkele noodreparaties uitgevoerd. Onder het staal van het brugdek zitten ‘troggen’ (halve buizen) ter versteviging. Lasnaden van drie van die troggen in de brugklep aan de Goese kant vertoonden bij inspectie met ultrasoon geluid scheurtjes. Eén van de scheurtjes was helemaal door en moest worden gelast. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  07-09-2013

Wethouder stelt prioriteiten na failliet Welzijnshuis

Gilles Houtekamer vindt vrijwilligerswerk, mantelzorg en ouderenzorg zaken die absoluut door moeten gaan nu het Welzijnshuis op het punt staat failliet te gaan. Over andere taken laat hij zich vooralsnog niet uit. Naar het Welzijnshuis gaat geen geld meer, maar de gemeente is wel bereid activiteiten te betalen. De rekening moet dan rechtstreeks naar de gemeente. Houtekamer mengt zich niet in de problemen binnen kinderopvang. Hij vreest teruggefloten te worden als hij dat zou doen. Kinderopvang is marktgestuurd en daar heeft de overheid geen rol. Het is voor het eerst dat er werkterreinen van het Welzijnshuis bij naam worden genoemd, die door de gemeente worden gesteund.

bron: WereldRegio  07-09-2013

Protesttraining MZC’11 op Havenplein Zierikzee

Het damesvoetbalteam van MZC ’11 heeft vrijdagavond demonstratief een training afgewerkt op het Havenplein in Zierikzee. De club met 700 leden wilde met de training aandacht vragen voor het probleem dat de velden op sportpark Den Hogen Blok in Zierikzee vaak onbespeelbaar zijn. In de zomer kan vaak niet worden getraind door de droogte. Afgelopen winter was het probleem juist dat velden wekenlang te nat waren. MZC ’11 ziet de aanleg van een kunstgrasveld als oplossing voor het probleem. (foto: Omroep Zeeland) 

bron: Omroep Zeeland  07-09-2013

Afdeling Schouwen-Duiveland van de SP officieel

De Socialistische Partij heeft nu officieel een afdeling op Schouwen-Duiveland. Tot nu toe waren de lokale SP-ers nog gekoppeld aan de afdeling Middelburg. Maar nu staat de SP hier op eigen benen. De partij is voornemens mee te doen aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in maart 2014. De oppositiepartijen D66, Partij van de Arbeid en Groen Links zijn een samenwerking aangegaan en lieten eerder weten de SP niet uit te sluiten. Maar of de SP behoefte heeft aan een samenwerking is niet bekend. De SP is de tiende partij die mee wil doen aan de lokale verkiezingen.

bron: WereldRegio  07-09-2013

Dierenarts Zierikzee waarschuwt voor kattenziekte

In reactie op de uitbraak van de dodelijke kattenziekte in Den Helder adviseert dierenarts Ineke Wisse van Dierenartsenpraktijk Schouwen-Duiveland mensen hun katten te laten vaccineren. In Den Helder zijn al minstens honderd katten aan de ziekte overleden. Lees verder.

 

bron: PZC  07-09-2013

Gemeente roept samenleving op te helpen met welzijnstaken

Nu het Welzijnshuis afstevent op een faillissement roept de  gemeente de samenleving op om een bijdrage te leveren aan welzijnsactiviteiten. De gemeente schrijft op haar site: ,,Onze zorg gaat nu uit naar het continueren van de welzijnstaken die wij ondergebracht hadden bij het Welzijnshuis, maar wij zijn daarbij afhankelijk van de curator. Op dit moment doen wij daarom ook nadrukkelijk een oproep aan inwoners om daar waar zij zelf mogelijkheden zien bij te dragen aan maatschappelijke activiteiten, deze bijdrage te leveren.” Het Welzijnshuis is in de problemen gekomen door de verliezen op kinderopvang. Daarmee is het hele bedrijf in de problemen gekomen en is er faillissement aangevraagd. Hoe de gemeente die bijdrage vanuit de samenleving ziet, is niet duidelijk. In het gemeentehuis wordt nu onderzocht hoe de belangrijkste welzijnstaken door kunnen gaan.  Het is niet duidelijk of de huidige medewerkers van het Welzijnshuis dit werk kunnen doorzetten. Er gaan ook geluiden op om de taken bij ambtenaren in het gemeentehuis onder te brengen. Wethouder Wim Stouten, die momenteel bestuurlijk leidt, liet eerder deze week aan WereldRegio weten dat het niet zeker is of de mensen van het Welzijnshuis de taken kunnen oppakken. De rechter doet naar verwacht binnen twee weken een uitspraak in het faillissement. Daarna is de curator aan zet.

bron: WereldRegio  07-09-2013

Schouwse raad eist garanties voor zorg na bezuinigingen WMO

Een CDA-voorstel voor een reservepotje ten behoeve van mensen die bij bezuinigingen op de WMO buiten de boot vallen, krijgt raadsbrede steun. In 2015 worden de bezuinigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning effectief. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentnstad.nl)

 

bron: PZC  06-09-2013

Vrouwen MZC’11 trainen op Havenplein, mannen afgelast

Het eerste vrouwenteam van voetbalvereniging MZC’11 traint vrijdagavond op het Zierikzeese Havenplein. Dit is een alternatief voor de trainingsvelden op sportpark Den Hogen Blok die vanwege de lange droogteperiode slechts nauwelijks gebruikt mogen worden. De training start rond 20.30 uur en is ook bedoeld als een min of meer ludieke actie om aandacht aan het probleem van de droogte te geven. MZC’11-voorzitter Eric Ronkes laat vrijdagochtend in een reactie weten dat het vooral ‘overmacht’ is. In en rond Zierikzee is te weinig zoet water om grote oppervlaktes te besproeien. Het gevolg is dat de wedstrijd van het eerste elftal van MZC’11 tegen Nieuwland van zaterdag 7 september afgelast is. Het veld is gewoonweg te hard en dat komt veiligheid (lees: sneller kans op blessures) voor de spelers niet ten goede. Toch denkt MZC’11 na over hoe dergelijke situaties in de toekomst structureel op te lossen. Volgende week zit het bestuur met (sport)wethouder Ad Verseput rond de tafel. Een van de onderwerpen die dan aan de orde komt, is kunstgras. Ronkes: ,,Die richting willen we op om het structureel op te lossen”. (foto: MZC’11)

bron: WereldRegio  05-09-2013

Wandelen over Schouwen Duiveland voor BAS Stichting

Wandelaars liepen donderdag voor de tweede achtereenvolgende dag door het Schouwse landschap voor de BAS stichting. De BASstichting is opgericht nadat Bas van de Ouden uit Zierikzee in 2010 op 9-jarige leeftijd overleed aan juveniele dermatomyositis. Lees verder.

 

bron: PZC  05-09-2013

Veel goals bij start ZieZaVo-competitie

De eerste zaalvoetbalavond van ZieZaVo in het seizoen 2013/2014 leverde zeer veel doelpunten op.De meest scorende ploeg was Motorenboys in de tweede klasse tegen debutant FAXE. Hoewel deze ploeg op een 0-1-voorsprong kwam, was Motorenboys uiteindelijk toch de sterkste met 11-2. In de eerste klasse won IJtama met 9-2 van Airpack en Van Oeveren-WIK/Kort won met 9-1 van Deco Home Zierikzee dat knap met drie spelers en een keeper de schade beperkt kon houden. Stella Boys/’t Centrum 1 kreeg een 5-0-winst toegewezen omdat Vivars.nl niet voldoende spelers op de been kreeg. De Strandlopers/Ginsterveld, de kampioen van de tweede klasse uit het vorig seizoen, startte in de eerste klasse met een 7-3-winst tegen ASZ. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  05-09-2013

Goed optreden Kerkhove

Lesley Kerkhove staat voor de tweede keer binnen enkele weken in een halve finale van een Challenger. Dat is het gevolg van een goed optreden tijdens de kwartfinale van een Challenger in Alphen aan den Rijn waar ze vrijdagmiddag een knappe zege boekte op de nummer 201 van de wereld, Irena Pavlovic. De Francaise en de Zeeuwse troffen elkaar precies twee maanden geleden voor de eerste keer, ook op Nederlandse bodem. Toen was Pavlovic tijdens de kwartfinale van Challenger Zeeland in drie sets de betere. In de tweede ontmoeting had Kerkhove geleerd van de eerste confrontatie. Dat en haar goede spel resulteerden in winst in drie sets (3-6 6-4 6-3) en plaatsing voor de halve finale waarin de Zierikzeese, momenteel 251e op de wereldranglijst, zaterdag Aranxta Rus ontmoet. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  05-09-2013

Theater Mondragon open na jarenlange sluiting

Theater Mondragon in Zierikzee wordt de komende weken weer gebruikt voor toneelvoorstellingen. Het theater ging ruim tien jaar geleden dicht. Bouwbedrijf Boogert in Oosterland is de eigenaar van het pand en die gaf toestemming aan Theatergroep Zierik en Stichting Markant Schouwen-Duiveland voor een aantal voorstellingen van toneelstuk ‘De Kersentuin’. Dat is een werk van de Russische schrijver Anton Tsjechov. Het theater is in verval geraakt en er kunnen niet meer zoveel bezoekers als vroeger naar binnen. Toen was er plaats voor ruim 300 bezoekers, nu voor 120. Voordat bouwbedrijf Boogert eigenaar werd van Mondragon, was het gebouw van woningbouwvereniging Zeeuwland. Die wilde het deels slopen om er vervolgens appartementen te bouwen. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stak daar een stokje voor. Bouwbedrijf Boogert gaat het theater na de reeks voorstellingen slopen en op de plek appartementen bouwen. Bekijk de video. (foto: Omroep Zeeland)

bron: Omroep Zeeland  04-09-2013


Gratis naar de monumenten toe

Op 14 en 15 september 2013 vinden de Open Monumentendagen plaats. De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat iedereen het Zeeuws cultureel erfgoed kan bekijken en maakt daarom het openbaar busvervoer en de Fast Ferries gratis op zaterdag 14 september. Om gebruik te kunnen maken van het gratis openbaar vervoer moet aan de buschauffeur een vervoerbon getoond worden. Deze bon, die geldig is voor twee personen, stond onlangs in de huis-aan-huisbladen en is te vinden op www.degoedekantop.nl. In Zeeland worden tijdens de Open Monumentendagen ruim 180 monumenten opengesteld voor publiek. Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan het Abdijcomplex in Middelburg, het Bakkerijmuseum in Zierikzee of het Gdynia oorlogsmuseum in Axel. Een compleet overzicht van alle monumenten die te bezichtigen zijn in Zeeland vindt u op www.openmonumentendag.nl. Helemaal bijzonder is de Nieuwe Kerk in Zierikzee, die momenteel in een ‘zandbak’ veranderd lijkt. (foto: WereldRegio)

bron: WereldRegio  04-09-2013

Verkeershinder Zeelandbrug komend weekeinde

De provincie inspecteert komend weekeinde de stalen brugdekken van de beweegbare basculebruggen van de Zeelandbrug op scheurvorming. Dit gebeurt na het verwijderen van de asfaltlaag die naderhand ook weer aangebracht wordt. Vanwege de doorlooptijd van de werkzaamheden kunnen deze niet tijdens een reguliere nachtelijke afsluiting van de brug worden uitgevoerd. Daarom zal gedurende 36 uur vanaf zaterdag 7 september 6.00 uur tot zondag 8 september 16.00 uur ernstige verkeershinder optreden voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Na overleg met betrokkenen en diverse instanties heeft het College van Gedeputeerde Staten hiertoe besloten. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  04-09-2013

Petitie dinsdag naar burgemeester

De tegenstanders van de herinrichting van de Zierikzeese binnenstad gaat dinsdag op bezoek bij burgemeester Gerard Rabelink. Het initiatief van Jacques Geschiere uit Zierikzee heeft veel volgers gekregen. Ook de voorstanders van de herinrichting hebben zich laten horen, maar daarvan is niet bekend of die ook bij de burgemeester langs gaan. De actie van de tegenstanders is inmiddels gestopt. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  04-09-2013

Robot helpt nieuwe apotheker

Apotheek Borrendamme gaat maandag 9 september open en introduceert de ‘medicijnenrobot’. Als er bestellingen binnenkomen bij de apotheker worden deze volledig geautomatiseerd van een grote verzamelmachine naar de balie getransporteerd. Het scheelt veel zoekwerk, waarmee de apotheker tijdwinst hoopt te boeken. Overigens worden alle medicijnen voor uitgifte nog wel gecontroleerd door de medewerkers. Later deze maand gaan ook de huisartsen, het huisartsenlaboratorium en de huisartsenpost over en gaan ze samenwerken in Medisch Centrum Borrendamme. 

bron: WereldRegio  04-09-2013

Snethorst sterkste in rechtstreeks duel om koppositie

In de derde ronde van de interne competitie van schaakvereniging Zierikzee verloor koploper Adrie de Jonge zijn koppositie in een rechtstreeks duel met en aan Ben Snethorst. Marnix den Boer en Chris van Eldik zijn nu zijn naaste belagers. Snethorst zette in een partij, waarin beide stellingen stevig in de steigers stonden, een pionaanval door het centrum op. Best gewaagd, want zijn koningsstelling kwam een beetje open. Maar met de zet d4-d5 forceerde Snethorst de beslissing. In één keer viel hij een zwarte loper aan en dreigde mat. Het kostte De Jonge zijn loper, maar hij gaf niet op en bleef moedig doorspelen. Snethorst maakte echter geen fout en nam na een verdiende overwinning de koppositie over van zijn tegenstander. In een Nimzo Indiër ruilden Kees van den Nieuwendijk en Bas van de Graaf binnen negentien zetten de meeste stukken en besloten tot een vreedzame puntendeling: een salonremise. Nieuw lid Jac Weeland verraste Aat Brakel met de zogenaamde Orang Oeten, een beetje vreemde opening die je verfoeit of ervan houdt. Brakel dacht goed na en hield de stelling keurig in balans. Het eindspel was pot-remise vanwege de lopers van tegengestelde kleur: de ene is de baas over de witte velden, de andere heerst over de zwarte. Marco Vieveen en Peter de Vrieze speelden een boeiende partij met een zeer ongebruikelijk eindspel. Vieveen gaf op omdat hij dacht dat hij een pion van De Vrieze niet meer kon tegenhouden op weg naar een promotieveld. Dit had echter nog makkelijk gekund waarbij De Vrieze zelfs nog op zijn tenen had moeten lopen om niet te verliezen. Fokko Baakman speelde een uitstekende partij tegen Hans Aangeenbrug, en kreeg zelfs een sterk paard in het centrum. Het kostte Aangeenbrug aardig wat hoofdbrekens, maar wonder boven wonder slaagde hij erin het paard alle vluchtvelden te ontnemen, en het daarna aan te vallen. Dit was Baakman te machtig en het kostte hem de partij. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl) 

bron: WereldRegio  04-09-2013

Kinderopvang KOOS heeft het niet gered; 65 banen weg

De kinderopvangorganisatie KOOS, die onder de vlag van het Welzijnshuis werkt, heeft het niet gered. In de achterliggende periode slaagde KOOS er niet in om de concurrenten op het eiland voor te zijn. Met de faillissementsaanvraag van het Welzijnshuis is de verwachting, dat de rechtbank er binnen twee weken uitspraak in zal doen. Een onzekere periode voor ouders en medewerkers, die dinsdag zijn geïnformeerd. Wat de consequenties voor de welzijnstaken van het Welzijnshuis zijn is nu nog niet duidelijk. Een curator zal met de kwestie aan de slag moeten.                                  

bron: WereldRegio  04-09-2013

Expositie in Galerie Groendal

Op 14 (Open Monumentendag) en 15 september exposeert Charlotte Beunders haar werk in Galerie Groendal in Zierikzee. De Zeeuwse mosselhangcultuur; lange kousvormige netten, waarin het mosselzaad zich bevindt, worden aan drijvers in de Oosterschelde gehangen. Door de groei verplaatsen de mosselen zich naar de buitenkant van de netten. Op de mosselen groeit ander zeeleven, waaronder zakpijpen, sponzen, anemonen en wieren. Zo ontstaat er een kleurrijke onderwatertuin van een verborgen schoonheid. Charlotte Beunders verwerkt haar indrukken van de Zeeuwse mosselhangcultuur in haar werk. Taaie wierstrengen dragen tientallen iconische schilderingen die de (bio)diversiteit van deze onderwatertuin verbeelden en aanzetten tot wisselende associaties. Galerie Groendal, Korte Groendal 18 in Zierikzee, open van 11.00 tot 18.00.

bron: Ons Eiland  04-09-2013

Festival Muziek Monumentaal

De Stichting Muziek Monumentaal in Zierikzee organiseert voor de achttiende keer het evenement Muziek Monumentaal, een gevarieerd festival van wereldmuziek. Op pleinen, in straten en in monumentale panden zijn er optredens van allerhande groepen en orkesten, altijd met gratis toegang. Daarmee geeft Muziek Monumentaal de Open Monumentendag 2013 op Schouwen-Duiveland een extra culturele dimensie. Zoals gebruikelijk start het festival met straattheater tijdens de middagpauze op donderdag 12 september. Vanaf 11.30 uur trekken Merkel & Vannix vanuit het Stadhuismuseum de binnenstad in, om het in de straten aanwezige publiek te verrassen, te verbazen en vooral ook te vermaken. Op vrijdagavond 13 september is de trouwzaal van het voormalige stadhuis van Zierikzee de locatie voor bijzondere muziek verzorgd door het ensemble RUSALKI. Vier betoverende meerminnen brengen door muziek, theater, zang en dans wereldfolklore. De toegang is gratis, maar er moeten wel vooraf kaarten worden gehaald bij het VVV kantoor aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. Zaterdag 14 september is het hoogtepunt van het festival. In Zierikzee, aan de Mol, op de Schuithaven, op en bij de muziektent aan het Havenpark, door allerlei straten, onder de Beuze en aan de Nieuwe Haven, vinden de hele dag door allerlei optredens plaats, zoals van Big band Sir Oliver (jazz, lichte muziek), De Jolly Beggars (Ierse folk), Philip Kroonenberg (‘rootsmuziek’, zang en gitaar), Not James Dean (latin), Ritmix (percussie), Piraten Looporkest (‘nieuwe’ dixie), Yacumba (Columbiaanse dansmuziek), KLEZZ (licht klassiek, musicals) en Clown Jovie. De ‘tour klassiek over het eiland’ wordt dit jaar verzorgd door Dick van de Velde, violist van het Zeeuws Kamerorkest TY, en pianiste Anke Steenbeke. Zij treden op in de Lutherse kerk in Zierikzee, slot Haamstede en de Jacobuskerk te Renesse.

bron: Ons Eiland  04-09-2013

Creatieve lessen bij EK Gallery

Kianoosh Gerami en Eef de Graaf hebben een galerie met atelier. De ‘EK gallery’ aan de Beddeweeg 1 in Zierikzee. De kunstenaars geven creatieve lessen en workshops en hebben veel ervaring in hun vak en in het geven van cursussen en workshops aan kinderen, jongeren, volwassenen en voor scholen. Er zijn cursussen Fotografie, Basiscursus photoshop en photoshop voor meer gevorderden, Speksteen bewerken, Decoratieschilderen. Op woensdagmiddag vanaf 14.30 uur zijn er workshops animatiefilm maken voor kinderen vanaf 7 jaar. Voor meer informatie: www.ekgallery.nl Aanmelden kan door cursusnaam, naam en adres te mailen naar info@ekgallery.nl.

bron: Ons Eiland  04-09-2013

Welzijnshuis vraagt faillissement aan

Het Welzijnshuis gaat haar faillissement aanvragen. Het personeel is dinsdagavond geïnformeerd. Woensdagmorgen geeft de directie en de Raad van Toezicht  tekst en uitleg. Het Welzijnshuis levert jeugd- en ouderenzorg en is op tal van andere welzijnsterreinen actief. De gemeente maakt jaarlijks een miljoen over op rekening van het Welzijnshuis, dat hiervoor invulling geeft aan het Welzijnsbeleid. Bekend is dat het onderdeel kinderopvang onder grote druk staat en financieel in zwaar weer zit. Het faillissement komt als een verrassing. Onduidelijk is wat de consequenties zijn voor de taken die het Welzijnshuis nu uitvoert. Ook is onduidelijk of de kinderopvang nu verdwijnt. Binnen het Welzijnshuis, dat in 2003 van start ging als fusie van diverse clubs, werken momenteel acht personeelsleden. Bij de kinderopvang veel meer. Voor het personeel moet de klap ook onverwacht gekomen zijn. Diverse medewerkers kondigden eerder deze week nog nieuwe activiteiten aan zoals de Vrijwilligerscentrale; ook onderdeel van het Welzijnshuis. Omdat de gemeente de financier van de organisatie is, is het de vraag of er – buiten de gemeenteraad om – besloten is de club niet langer te steunen. Verantwoordelijk wethouder Gilles Houtekamer heeft zich nog niet over de situatie uitgelaten. Op deze website woensdagmorgen meer over de persverklaring, die het Welzijnshuis dan zal gaan geven. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

bron: WereldRegio  03-09-2013


Grote mediabelangstelling voor DNA-onderzoek

De mededeling vandaag, dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het DNA van 32 watersnoodslachtoffers gaat afnemen, is landelijk groot nieuws. Een groot aantal televisiestations is momenteel op het eiland om het nieuws te verslaan. Bij 32 slachtoffers, die zonder naam liggen begraven op een vijftal plaatsen op het eiland wordt vanaf 10 september DNA afgenomen door enkele kiezen en een stuk van het dijbeenbot mee te nemen voor onderzoek. Overigens zijn er nog tientallen vermisten, die niet begraven zijn en waarvan naar alle waarschijnlijkheid geen spoor meer gevonden zal worden. Op de begraafplaatsen worden witte tenten geplaatst en een woordvoerder van het NFI denkt wel een maand nodig te hebben voor het onderzoek. Doel is om matches te maken tussen de niet geidentificeerde slachtoffers en hun nabestaanden. Bij de nabestaanden wordt wat slijm uit de mond afgenomen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. In Zierikzee gaat het om 1 graf met daarin 1 onbekend persoon. De werkzaamheden op de Zierikzeese begraafplaats zullen plaatsvinden op 16 en 17 september. Op deze dagen zal de begraafplaats gesloten zijn. Begrafenissen kunnen wel doorgang vinden, de werkzaamheden worden dan onderbroken.                               

bron: WereldRegio  03-09-2013

Slachtoffers Ramp opgraven voor DNA

Op Schouwen-Duiveland worden vanaf 10 september 32 onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 opgegraven met als doel alsnog hun identiteit vast te stellen. Met toestemming van burgemeester Gerard Rabelink graven de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) alle ongeïdentificeerde slachtoffers op om DNA-materiaal af te nemen. De DNA-profielen van de onbekende doden worden vervolgens opgenomen in de DNA-Databank voor Vermiste Personen. Een vergelijk met de DNA-profielen van familie van de vermiste personen geeft mogelijk een match en daarmee een slachtoffer alsnog een identiteit. De opgravingen maken deel uit van een landelijk project waarmee de politie met hedendaagse DNA-technieken onbekende stoffelijke overschotten die zijn begraven tussen 1920 en uiterlijk 2010 wil identificeren. Naast de 32 onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp worden op Schouwen-Duiveland in september nog dertien andere onbekende personen opgegraven. Tijdens een landelijke inventarisatie heeft de politie tot nu toe 350 graven met onbekende personen van voor 2010 in kaart gebracht. Van al deze personen is nog geen DNA-profiel in de DNA-Databank voor Vermiste Personen aanwezig omdat dit tot 2010 niet verplicht was. Door een wetswijziging is het inmiddels verplicht van ieder ongeïdentificeerd stoffelijk overschot eerst DNA af te nemen voordat het lichaam wordt begraven. Door deze opgravingen en DNA-afname worden nu ook de profielen van de ongeïdentificeerde personen van voor 2010 in deze databank opgeslagen. Daarnaast worden ook de DNA-profielen van vermiste personen en/of familieleden opgeslagen. Omdat de watersnoodramp in veel Zeeuwse gemeenten nog steeds een gevoelig onderwerp is, is in het traject naar de besluitvorming in Schouwen-Duiveland een klankbordgroep in het leven geroepen. Die groep bestaat uit personen die ooggetuige zijn geweest van de ramp en/of een representatieve positie bekleden in de maatschappij, zoals een dominee en de voormalige directeur van het Watersnoodmuseum. De burgemeester van Schouwen-Duiveland en de klankbordgroep zijn in die gesprekken gezamenlijk tot de conclusie gekomen de mogelijkheid van identificatie te willen bieden, ondanks alle gevoeligheden. De politie roept familieleden van vermiste slachtoffers van de Watersnoodramp maar ook van andere langdurige vermisten op, om hun DNA af te staan. Door te bellen met 0900-8844 kan men een afspraak maken bij de afdeling forensische opsporing van de politie in hun woonplaats. Het vergelijken van DNA-profielen via de databank kan er uiteindelijk toe leiden dat onbekende slachtoffers toch nog een identiteit krijgen en bij nabestaanden de onzekerheid over het lot van de vermiste wordt weggenomen. Alle informatie met betrekking tot de identificatie is te vinden in het digitale dossier op de gemeentelijke website.                           

bron: WereldRegio  03-09-2013

Lastige avond Kerkhove op Alphens Challenger

De voor velen onbekende Valeria Podda, 667e op de WTA-ranking, bood Lesley Kerkhove aanvankelijk veel tegenstand tijdens de openingsronde van Tean International, een Challenger in Alphen aan den Rijn, maar daarna ging het kaarsje snel uit bij de speelster uit Leiderdorp. Hierdoor kon Kerkhove maandagavond het karwei uiteindelijk toch eenvoudig klaren: 4-6 6-2 6-0. In de Zuid-Hollandse plaats is de Zierikzeese tennisster, momenteel de nummer 251 van de wereld, als achtste geplaatst en stond ze in 2012 in de eindstrijd. (foto: Richard van Loon

bron: WereldRegio  03-09-2013

Basis kikkerfontein Maarstraat Zierikzee gelegd

De bekisting voor de fontein die wordt gemaakt op het pleintje Maarstraat in Zierikzee is neergezet. Eén dezer dagen wordt het beton erin gegoten zodat een betonnen bak met een diameter van zeven meter wordt gecreëerd. Deze wordt later afgewerkt met graniet. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  02-09-2013

Operatie Victoria live voor symposiumgangers

Op donderdag 19 september organiseert de Victoriakliniek in Zierikzee een symposium orthopedie waarbij de aanwezigen via beeldverbinding live mee kunnen kijken naar chirurgie aan de voorste kruisband. Doel van deze avond is het bieden van een platform voor ontwikkeling van voorste kruisband plastiek en het faciliteren van ketenzorg op gebied van dit letsel. Huisartsen en fysiotherapeuten kunnen deze avond live meekijken met een reconstructie van de voorste kruisband en krijgen toelichting op deze ingreep van drie orthopeden, een anesthesist en een fysiotherapeut. De zorginstellingen van Zeelandcare.com leggen de nadruk op het verbeteren van de samenwerking tussen zorgaanbieders en daarmee de kwaliteit van zorg. Door een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen en een steeds complexere zorgvraag is samenwerking tussen verschillende soorten zorg een vereiste. Ketenzorg stelt ons als zorgaanbieder in staat om vooruit te denken over de zorgverlening en deze samenhangend te organiseren tegen één tarief. De patiënt weet hierdoor precies waar hij of zij aan toe is en de kwaliteit van het traject wordt door de georganiseerde samenhang verbeterd. Een gescheurde voorste kruisband is een regelmatig voortkomend sportletsel. Voor een goed herstel is het van belang dat de patiënt de juiste zorg op de juiste tijd ontvangt en huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten nauw samenwerken in dit traject. Het symposium orthopedie vindt plaats op donderdag 19 september in de Victoriakliniek op de Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee. De avond zal starten om 19.00 uur en rond 22.00 uur worden afgesloten. Huisartsen en fysiotherapeuten worden gevraagd zich voor 12 september in te schrijven via info@victoriakliniek.nl. Huisartsen ontvangen een accreditatie van twee punten voor dit symposium.

bron: WereldRegio  02-09-2013

Extra reistijd busvervoer tussen Goes en Zierikzee

Reizigers die komend weekend met de bus van Goes naar Zierikzee en vice versa willen, moeten gebruik maken van een gratis pendelbus die via de Oosterscheldekering rijdt. Dit levert een extra reistijd op van ongeveer 45 minuten. Vanwege werkzaamheden is er geen busverkeer mogelijk op de Zeelandbrug. Lees verder. (foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

bron: PZC  02-09-2013

Kunstenares Tessa Braat (86) overleden

Kunstenares Tessa Braat (86) uit Zierikzee is donderdagavond overleden. Ze woonde sinds 1960 in het Burgerweeshuis in Zierikzee, waar ze 44 jaar lang een beeldentuin had. Tot 2000 had ze die samen met haar man Ad Braat, die in dat jaar overleed. Tessa Braat was een bijzondere vrouw, die bekend was vanwege haar werk. Het is nog niet duidelijk wie het beheer van het Burgerweeshuis overneemt. Twee jaar geleden maakte Omroep Zeeland nog een item over Tessa Braat. Haar werk was toen samen met acht andere tachtigjarige kunstenaars te zien in de Schotse Huizen in Veere. (foto: Omroep Zeeland)  Bekijk de video.

bron: Omroep Zeeland  01-09-2013