Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2018 start de gemeente Schouwen-Duiveland met ‘Afval scheiden loont’. Een van de manieren waarop we het scheiden van afval willen laten lonen, is het aanpassen van de tarieven voor afvalstoffenheffing. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op donderdag 21 december 2017 de nieuwe tarieven voor afvalstoffenheffing vastgesteld. Hier leest u wat u vanaf 2018 betaalt voor de inzameling van huishoudelijk afval op Schouwen-Duiveland.

Nieuwe tarieven ‘Afval scheiden loont’

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u elk jaar een vast bedrag en een bedrag voor elke keer dat u uw grijze rolemmer laat legen of afval in een ondergrondse container stopt.

  • Vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons huishouden € 167,95
  • Vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons huishouden € 216,45
  • Bedrag per keer dat de grijze rolemmer geleegd wordt € 4,74
  • Bedrag per storting in de ondergrondse container € 1,19

Tarieven afvalstoffenheffing 2017

Om een vergelijking te kunnen maken leest u in de tabel hieronder wat u in 2017 voor de inzameling van huishoudelijk afval heeft betaald:

  • 140 liter grijze rolemmer of tarief voor ondergrondse container voor een huishouden van maximaal 2 personen: € 261,26
  • 240 liter grijze rolemmer of tarief voor ondergrondse container voor een huishouden vanaf 3 personen € 318,26

Hoezo ‘Afval scheiden loont’?

Met dit voorbeeld ziet u hoe het scheiden van afval kan lonen:

Door uw afval goed te scheiden hoeft u uw grijze rolemmer minder vaak buiten te zetten of afval naar de ondergrondse container te brengen. Een huishouden van 3 of meer personen betaalt in 2018 een vast tarief van € 216,45. Als dit huishouden over het hele jaar de grijze rolemmer 12 keer laat legen, komt daar een bedrag van € 56,88 (= 12 x € 4,74) bij. In totaal betaalt dit huishouden dan € 273,33 (€ 216,45 + € 56,88) aan afvalstoffenheffing. Als u dit vergelijkt met de tarieven van 2017, levert dit een voordeel van € 44,93 op.

Appartement complexen

In sommige appartement complexen wordt het afval gezamenlijk ingezameld. Hierdoor kunnen we niet per huishouden apart bijhouden hoe vaak het afval wordt ingezameld. Voor deze mensen komt een aangepast tarief. Woont u in zo’n complex? Dan ontvangt u in januari persoonlijk een brief over de tarieven die voor u gelden.

Gebruikers ondergrondse containers

Brengt u uw afval naar een ondergrondse container? Dan proberen we waar mogelijk extra voorzieningen te plaatsen zodat ook u uw afval beter kan scheiden. We houden u persoonlijk op de hoogte als we in uw wijk of straat extra voorzieningen plaatsen of andere oplossingen hebben.

Eenmalig voordeel

We houden bij hoe vaak u uw grijze rolemmer laat legen of u uw restafval in de ondergrondse container stopt. Omdat pas eind volgend jaar duidelijk is hoe vaak u dit tijdens het hele jaar gedaan hebt, betaalt u in 2018 alleen het vaste bedrag. De verrekening voor het aantal keer dat u in 2018 uw rolemmer laat legen, of u uw afval in de ondergrondse container stopt, ontvangt u pas in 2019. Met andere woorden; in 2018 betaalt u alleen het vaste tarief van € 167,95 (1of 2 persoons huishouden) of € 216,45 (3 of meer persoons huishouden). Dit is een eenmalig voordeel voor alle huishoudens op Schouwen-Duiveland.

Zelf ledigingen of stortingen bijhouden

We kunnen ons voorstellen dat u zelf wilt weten en bijhouden hoe vaak u uw rolemmer hebt laten legen of afval in de ondergrondse container hebt gestopt. Vanaf half januari kunt u dit via onze website (www.schouwen-duiveland.nl) zelf bijhouden.

Vragen?

Hebt u vragen over ‘Afval scheiden loont’? Neem dan contact op met onze Servicelijn. Dit kan via onze website (www.schouwen-duiveland.nl) of telefonisch via (0111) 452 111. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

22 december 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 december, afval, Tarief