Natuurmonumenten start met nieuw vrijwilligershonk Zierikzee

Natuurmonumenten start half april met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw vrijwilligershuis in natuurgebied Levensstrijd bij Zierikzee. Twee jaar na de brand op de voormalige vrijwilligerslocatie staat de vereniging op het punt om de herbouw te starten in de vorm van een caisson. Natuurmonumenten is blij dat er nu een nieuwe start gemaakt kan worden met het vrijwilligershuis. Op 4 januari 2014 brandde de voormalige boerderij Levensstrijd af. Vrijwilligers van de vereniging waren ruim een jaar bezig geweest om de boerderij om te bouwen tot vrijwilligershonk. Totdat het noodlot twee weken voor de officiële opening toesloeg. Al snel bleek de brand te zijn aangestoken, waarschijnlijk het werk van een pyromaan die in die tijd actief was in Zierikzee. Zichtbaar in omgeving Boswachter Rene Wink: “Na de brand was iedereen het er over eens: we laten ons niet afschrikken op deze prachtige plek en bouwen een nieuw pand voor de vrijwilligers. Het wordt een plek die dienst gaat doen als opslag voor materialen en tevens als werkplaats. De andere helft wordt ingericht als ontmoetingsplek voor vrijwilligers en flexplek voor medewerkers van Natuurmonumenten. Op die manier zijn we goed zichtbaar in onze natuurgebieden aan de Zuidkust van Schouwen.” De locatie in Levensstrijd wordt tevens het startpunt van nieuwe excursies in het gebied. Natuurmonumenten heeft ruim 700 hectare zilte natuur in beheer aan de Zuidkust van Schouwen. Er wordt gebouwd op hetzelfde terrein aan de Levensstrijdweg waar de voormalige boerderij stond. Wel wordt het vrijwilligershonk in de nieuwe situatie wat verder naar het noorden gebouwd. Daarbij is gekozen voor een robuuste bouwvorm die brandveilig is. Dat was ook een van de voorwaarden van de verzekeraar om nieuwbouw mogelijk te maken. Wink: “Kijkend naar de cultuurhistorie van het eiland, dan past het ontwerp dat is geïnspireerd op een caisson, goed in het landschap. Met caissons werden tijdens de Watersnoodramp de dijken gedicht.” Natuurmonumenten heeft architectenbureau Sprikk uit Rotterdam de opdracht gegund. Omdat de vereniging een zo duurzaam mogelijke bouwvorm nastreeft, wordt er gewerkt met ‘isolerend beton’, een voor Nederland nieuw materiaal dat uit een mengsel van glasschuim en beton bestaat. Het heeft een heel eigen structuur, is licht en duurzaam omdat het goed isoleert Het gebouw wordt 10 bij 10 meter en bestaat uit 1 woonlaag. Ook het omliggende terrein wordt opnieuw ingericht. De bestaande verharding wordt deels weggehaald en daar krijgt de natuur weer vrij spel. Het oude krekenpatroon wordt hersteld en zilte planten als zeekraal en klein schorrenkruid krijgen de kans zich te ontwikkelen. Vrijwilligers en bezoekers maken gebruik van de nieuwe parkeerplaats tegen de zeedijk. Om de nieuwe natuur te beleven komt er een wandelpad langs het vrijwilligershonk. Als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe vrijwilligershonk begin oktober van dit jaar zijn deuren. Voor die tijd nodigt Natuurmonumenten buurtbewoners nog een keer uit om een kijkje te komen nemen bij de bouw tijdens een inloopmiddag. (bron: Natuurmonumenten.nl / foto: Natuurmonumenten)
19 april 2016
zierikzee
nieuws 2016 april, Levensstrijd, natuurgebied Levensstrijd, Natuurmonumenten, vrijwilligershonk, Zierikzee, Zuidkust van Schouwen