Zierikzeese Mosselvloot

 

 (PAGINA IN ONTWIKKELING)

 

Bij de kustbewoners staan mosselen al sinds de prehistorie op het menu. Toen in de 15e eeuw ontdekt werd dat de opgeviste mosselen groter en beter werden als ze weer overboord werden gezet om te bewaren, onstond langzamerhand de mosselcultuur.

 

PERCELEN

Iedereen mocht vrijelijk mossels rapen en vissen tot 1865. Vanaf dat jaar is een groot deel van de bodem van de Deltawateren in percelen onderverdeeld en kunnen vissers deze percelen pachten.

 

NIEUWE MOSSELKWEKERS

De mosselvloot van Zierikzee kreeg een flinke impuls tot de latere burgemeester A.J. Fokker in 1911 Zeeuws-Vlaamse en Thoolse mosselvissers wist te interesseren voor de mosselpercelen in de Oosterschelde. Met name voor de zuidwestkust van Schouwen lagen goede kweekgronden. De mosselkwekers noemen deze percelen nog steeds de Fokkerpercelen.

Sinds dat jaar zijn de mosselschepen niet meer uit de Nieuwe Haven van Zierikzee weg te denken. Tegenwoordig zijn er nog zeven Zierikzeese mosselkotters. Ze zijn herkenbaar aan de letters ZZ op de boeg. Als de schepen aan de kade liggen en de bemanning is aan boord, dan zijn zij altijd bereid om uw  vragen te beantwoorden.

 

LANDBOUW ONDER WATER

De mosselkwekers zijn te vergelijken met landbouwers, hun akkers liggen echter onder water. In het najaar vissen zij het mosselzaad op dat eerder in het voorjaar ‘gevallen’ is en zaaien het uit op hun mosselpercelen.

Vevolgens brengt de mosselkweker de halfwasmosselen over naar de percelen met het beste voedselaanbod.

 

MOSSELVEILING

De concumptiemosselen worden in Yerseke, waar de enige mosselveiling ter wereld staat, verhandeld. Na aankoop laat de handelaar ze nog eens goed schoonspoelen met helder Oosterscheldewater. Een consumptiemossel filtert 2 a 3 lieter water per uur. De Zeeuwse mossel is een gewild product, vooral in Vlaanderen.

 

NATUURPRODUCT

De Zeeuwse bodencultuurmossel is uniek, nergens in de wereld wordt deze kweekmethode op deze schaal toegepast. Meer algemeen is de hangcultuur, die ook in  Zeeland voorkomt. Deze wijze is wat arbeidsintensiever, maarde mossel is eerder rijp voor consumptie. Hij hangt namelijk aan kousvormige netten hoog in het water waar dankzij zonlicht en stroming meer voedsel is. De netten hangen aan drijvers zoals te zien is bij Bruinisse en Neeltje Jans.

 

WADDENZEE

Zeeuwse mosselkwekers haalden van oudsher hun mosselzaad ook uit de Zuiderzee en na de aanleg van de Afsluitdijk in 1931 uit de Waddenzee. Dat zaad werd overgebracht naar de Zeeuwse wateren. Sinds 1950 beschikken zij ook over mosselpercelen in de Waddenzee waar de mosselkwekers het mosselzaad uitzaaien en tot consumptiemossel opkweken.

 

VERNIEUWING

Sinds de aanleg van de Deltawerken is er duidelijk minder zaadval in de Oosterschelde. De mosselkwekers onderzoeken of nieuwe, duurzame technieken zoals mosselzaadvanginstallaties (mzi’s) het broodnodige zaaigoed beter kunnen opvangen.

Dergelijke innovatieve technieken vergen grote investeringen. De ervaring moet leren of de mzi’s in de toekomst voledoende zaad gaan opleveren op een economisch rendabele manier. 

(bron: tekst bord Nieuwe Haven)

 

Zie ook:

Havendagen Zierikzee