Molen ‘de Hoop’

molen de Hoop juli 2016 foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

Korenmolen ‘De Hoop’ aan de Lange Nobelstraat is de jongste van de twee molens die Zierikzee rijk is. De molen is voorzien van een fraaie baard die overwegend blauw geverfd is met rood en geel gestoken lofwerk en de opschriften ‘ANNO 1850’ en in een cartouche de initialen ‘CAVD’. Deze baard is tweedehands; de herkomst is niet bekend, maar vermoedelijk west-Brabants.

Op de gevelsteen boven de oostelijke ingang staat:

‘GERARD KOOLE LEIDE DEN EERSTEN STEEN VAN DEZEN MOLEN 3 JULY EN OVERLEED 14AUGs 1850’

Een opvallend detail is dat de plooistukken en vellingen van het bovenwiel Bordeauxrood zijn geverfd, terwijl het  bovenwiel in de andere molen, molen ‘den Haas’ grotendeels blauw is geverfd.

 

DE EERSTE MOLEN

In 1788 richtte Johannes Fitzner ter plaatse een leerlooierij op in de vorm van een houten schors- of runmolen.

In 1820 werd deze molen, na veel protest van de overige korenmolenaars, omgebouwd tot korenmolen ‘Johan Hendrik’ In 1828 verwierf Abraham Jacobus Koole deze molen en liet hem bemalen door Adriaan Wagenaar. Vervolgens moest de bouwvallige houten korenmolen op last van het gemeentebestuur van Zierikzee worden gesloopt.

 

DE HUIDIGE MOLEN

In 1850/1851 verrees, 30 meter van de plaats waar de eerdere molen stond, een hoge stenen molen. In 1861 werd jonkheer Raimond Schuurbeque Boeye na een publieke verkoping eigenaar; molenaars waren toen Adriaan Wagenaar en zijn zoon Jacobus.

 

Op 25 oktober 1874 brandde de molen geheel uit, maar werd meteen hersteld met tweedehands onderdelen zoals een kap van een molen afkomstig uit de Zaanstreek. In de molen zijn de oude wieken gebruikt als vloerbalken.

In het Leidsch Dagblad van 26 oktober 1874 staat over deze brand vermeld:

‘Gisterochtend is brand ontstaan in een steenen molen, staande binnen de bebouwde kom der gemeente Zierikzee. De brand schijnt beneden in den molen ontstaan te zijn; te zeven uren sloegen de vlammen, aangewakkerd door een fellen wind, van alle kanten uit het hooge gebouw. Voor de aangrenzenden huizen bestond oogenschijnlijk groot gevaar, doch alles is gelukkig goed afgeloopen. Na ruin een uur stortte de as met de roeden naar beneden, doch een en ander viel neder op het kleine plein, dat voor een gedeelte den molen omringt. Nu was ’t gevaar geweken en kon met het neergevallen brandende hout blusschen. de molen was tegen brandschade verzekerd.’

 

Vanaf 1875 was de familie Wagenaar ook eigenaar. In 1881 werd Jacoba Wagenaar eigenaresse, maar Jacobus bleef er tot zijn dood in 1892 malen. In 1894 ging de molen over naar M. de Rijke Lzn. en in 1939 naar diens zoon A.M. de Rijke. In 1945 maalde de molen voor het laatst op grote schaal. Alleen in 1953, vanwege de Watersnoodramp van 1 februari, is nog even gemalen; daarna werd ‘de Hoop’ alleen gebruikt als opslagplaats.

 

In 1962 werd een beperkte restauratie uitgevoerd; de molen kwam niet meer in bedrijf, maar dit herstel betekende wel het behoud van kap en gaandewerk, omdat de molen van binnen droog bleef. In 1966 werd de maalinrichting deels verwijderd, evenals de mechanische maalderij in de bijgebouwen.

 

Nadat de gemeente de molen voor f1,- van de toenmalige eigenaar Jan Roggeband had aangekocht, onderging deze een grondige restauratie met onder meer een nieuwe stelling en roeden. Op 13 november 1982 werd ‘de Hoop’ feestelijk in gebruik genomen.

 
molen de Hoop nieuwe roeden foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

KORENWINDER MEERGRANENBROOD

Teun van der Bok paste het inwendige van de molen aan om er vanaf 1993 een full-time ambachtelijke korenmolenaarsbedrijf te kunnen starten. De door windkracht aangedreven koppels stenen direct in mengketels. Naast meel voor het eigen ‘Korenwinder meergranenbrood’  worden meelproducten geleverd aan industriële en ambachtelijke bakkerijen en ook aan handelaren in bakkerijgrondstoffen. Mede door de gunstge maatverhoudingen van de lagere zolders is dit een praktische molen om mee te werken.

In het najaar van 2015 is de molen stilgezet; beiden roeden dienden vervangen te worden. Eind oktober werden zij gestreken om in juli 2016 weer te kunnen malen.

 

Voor meer informatie over de molen zoals omwetelingen en constructie verwijzen we je heel graag naar de website www.molendatabase.nl.

 

bron: bewerkte tekst Molendatabase.nl

 

OPENINGSTIJDEN

Het gehele jaar door zaterdag van 09.00-12.00 uur.

In juli en augustus bovendien dinsdag, donderdag en zaterdag van 09.30-16.30 uur

De molenaars geven tijdens de openingsuren graag uitleg over de molen en bij voldoende wind laten ze de wieken draaien!

 

MEER INFORMATIE

facebookpagina molen ‘de Hoop’

molendatabase.nl

molen ‘den Haas’

verdwenen molens

korenmolenaarsgilde