Minima op Schouwen-Duiveland krijgen extra steuntje in de rug

Inwoners van Schouwen-Duiveland met een minimum inkomen krijgen het iets makkelijker. De gemeente verruimt op twee fronten de inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor speciale regelingen. Het gaat om de individuele inkomenstoeslag en het declaratiefonds. De bestaande compensatieregeling van meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten wordt voor langere duur verlengd. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die minimaal drie jaar op de armoedegrens leven. Op Schouwen-Duiveland zijn dat nu ongeveer 180 huishoudens. Om in aanmerking te komen voor iets meer financiële ruimte bij onverwachte uitgaven, ligt de lat nu op 100 procent van de bijstandsnorm. Dat wordt straks 110 procent, net als in de meeste Zeeuwse gemeenten. Dit houdt in dat ook huishoudens waar maandelijks net iets meer geld binnenkomt, een beroep kunnen doen op de toeslag. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
21 juni 2016
zierikzee
nieuws 2016 juni, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, bijstand, Gemeente Schouwen-Duiveland, inkomen, minima, Zierikzee