Minder leerlingen voor Pieter Zeeman

De officiële teldatum is 1 oktober, maar nu is al wel duidelijk dat Pontes Pieter Zeeman het nieuwe schooljaar met iets minder leerlingen van start is gegaan. Duizendtachtig om precies te zijn. Een start waarmee bestuursvoorzitter Klaas Terlage niet ontevreden is met het oog op het dalend aantal inwoners. Hij ging er ook vanuit. Pieter Zeeman staat volop in het nieuws. Kort voor de vakantie kwam er een persbericht naar buiten, waarin al na één afscheid genomen werd van Marcel de Looff. Die was door Terlage binnengehaald, maar voldeed niet aan de verwachtingen. Zelf wil Terlage er geen woord over zeggen. ,,Het is zeker niet gebruikelijk dat dit al na een jaar gebeurd. Maar ik ga er niets over zeggen,” aldus Terlage. Met ‘Verschillen van inzicht over het realiseren van veranderingen in het onderwijs en de onderwijsorganisatie’ moet de buitenwereld het doen. Terlage is bestuursvoorzitter van de Stichting Pontes Scholengroep een school in Goes en Zierikzee. En nu Zierikzee even geen rector heeft pakt Terlage de klus samen met drie teamleiders op. ,,Voor een half jaar tot een jaar denk ik.,” zegt hij nu. ,,Ik wil zelf even zien hoe de school draait. Wat mij betreft komt er daarna weer een nieuwe rector. Zierikzee is geen dependance van Goes.” Wat Terlage nu ziet is een ..school in een proces van verandering.” Een koers die hij wil door ontwikkelen. Geen oud model van een docent met zijn klas van zeg bijvoorbeeld 25 leerlingen. Meer kijkend naar wat het kind nodig heeft.” Zijn teamleiders Leo Bruggeman (VMBO basis en kader en praktijkonderwijs), Rene Fondse (Mavo) en Esther Gelens (Havo en VWO) beamen die ambitie. Alle drie scharen ze zich aan methodes die de talenten van leerlingen maximaal benutten. Terlage wil een verdere professionalisering van de school. Daarbij denkt hij over vakinhoudelijke zaken, ICT in de klas, docenten-enquêtes en leerlinge enquêtes. Dat gebeurt wat hem betreft al werkende ,,want ik ben hier niet om het roer in één klap om te gooien.” Op de vraag of alle docenten naar zijn verwachting passen in de nieuwe werkwijze reageert hij met: ,,Ik sluit niet uit dat het niet alle docenten zal lukken. Maar daar gaan we nu niet van uit.” Terlage wil als bestuursvoorzitter van Goes en Zierikzee de samenwerking tussen die twee ook verder versterken . Volgens hem worden docenten al volop uitgewisseld. Vakinhoudelijk kan er nog wel wat meer. Hij is ervan overtuigd, dat Pieter Zeeman qua leerlingenaantal wel kan groeien als de kwaliteit goed is en die voldoende wordt uitgedragen. Nu gaat zo’n dertig procent van de jongeren buiten het eiland naar school. Soms op gronden van geloofsovertuiging, soms in de veronderstelling dat daar beter onderwijs wordt aangeboden. In november moet de gemeenteraad een uitspraak doen over het gebouw, waarin Pieter Zeeman nu zit. Een onderzoeksbureau zet in op nieuwbouw a €21 miljoen. Er zijn ook meer bescheiden varianten, waarin het pand wordt opgeknapt. ,,Ik wil benadrukken dat Pieter Zeeman financieel gezond is. Het gebouw is nu te oud en daarmee te kostbaar voor ons. We zijn heel benieuwd hoe de gemeenteraad hiermee om zal gaan.” Overigens worden door de dreigende sluiting van het multifunctioneel centrum in Zierikzee er mogelijk wel nieuwe huurders aangetrokken. De drie teamleiders delen de visie van Terlage en zien de komende jaren als een grote uitdaging. Bruggeman heeft er een jaar opzitten, waarin al zijn leerlingen slaagden (drie keer 100 procent) en wil dat vasthouden. De uitdaging is dat er meer leerlingen met een ‘rugzak’ bij zullen komen. Dat schreeuwt om maatwerk. Iets wat Fondse (MAVO) zegt te herkennen. Ook hij heeft een goed slagingspercentage van 93 procent achter de rug. ,,We zullen sterk inzetten op het begeleiden van de leerlingen. Ze helpen naar een volgende stap.” Dat betekent werken naar een beroepsopleiding of een volgende stap naar de Havo. En dan komen ze bij teamleider Esther Gelens. Zij ziet vooral een uitdaging in het koesteren van talenten bij leerlingen en ze waar mogelijk tegemoet komen. Of dat nu met Spaanse les of Cambridge Engels is. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
24 september 2016
zierikzee
nieuws 2016 september, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, leerlingenaantal, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee