Miljoenenbelang staat op het spel voor mosselkwekers in Oosterschelde

Mosselkwekers hebben groot belang bij een reële schaderegeling voor de zandsuppletie van de Roggenplaat in de Oosterschelde. De omzet uit de ongeveer zestig percelen rondom de zandbank bedraagt jaarlijks vijftien tot twintig miljoen euro, zegt secretaris Addy Risseeuw van de Producentenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur (PO-Mossel). “De beste percelen liggen in dat gebied.” De ophoging van de Roggenplaat begint najaar 2017. Het zand wordt opgebracht uit de geul voor de Noord-Bevelandse kust bij de Roompot, die daarmee tegelijkertijd wordt uitgediept. Begin 2018 ligt er dan naar verwachting voor de eerstkomende 25 tot 30 jaar weer genoeg zand op de plaat om volop ruimte te bieden aan foeragerende vogels en rustende zeehonden. Lees verder. (bron: PZC / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
2 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, PZC, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Mosselkotters, Oosterschelde, Zierikzee