Medipoint nieuwe leverancier hulpmiddelen

Op 1 juni start Medipoint met de uitvoering van de overeenkomst voor Wmo-hulpmiddelen in de Oosterschelderegio. Naast de Walcherse gemeenten gaat Medipoint nu ook Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen bedienen. Medipoint wordt hiermee verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van alle hulpmiddelen die vanuit de Wmo door de gemeente worden verstrekt. Het gaat om bijvoorbeeld rolstoelen, scootmobielen, tilliften en driewielfietsen. Daarnaast heeft Medipoint de taak om uitleenpools op te zetten voor het gebruik van rolstoelen en scootmobielen. Alle inwoners die op dit moment beschikken over een Wmo-hulpmiddel ontvangen van hun gemeente of GR de Bevelanden deze week een brief om hen persoonlijk op de hoogte te stellen van de nieuwe leverancier. In de brief staat onder andere hoe de inwoner in contact kan komen met Medipoint. Medipoint bezoekt in de periode van 1 juni tot 1 oktober alle gebruikers voor een persoonlijke kennismaking en preventief onderhoud aan de hulpmiddelen. Iedere gebruiker krijgt een vaste contactpersoon vanuit Medipoint. Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is namens de zeven gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en het contractbeheer van Wmo-hulpmiddelen. De nieuwe samenwerking betekent een kostenstijging voor de gemeenten. Die gaan er echter vanuit dat de nieuwe werkwijze leidt tot een hogere klanttevredenheid en minder klachten. Daarnaast past de nieuwe vorm van samenwerking beter in de uitgangspunten die de gemeenten samen hebben vastgesteld voor het sociaal domein. (bron: WereldRegio)
30 mei 2016
zierikzee
nieuws 2016 mei, WereldRegio, Gemeente Schouwen-Duiveland, Medipoint, SWVO, WMO, Zierikzee