Uitreiking van de Pieter Zeemanprijs en Gouden Pieter 2016

Donderdag 24 november wordt een feestelijke dag voor Pontes Pieter Zeeman. Een dag die in het teken staat van de uitreiking van de Pieter Zeemanprijs en de Gouden Pieter. De Pieter Zeemanprijs, een bedrag van 2500 euro, wordt dan uitgereikt aan degene die de beste afstudeerscriptie natuurkunde heeft geschreven aan de Universiteit van Amsterdam, de grootste universiteit van Nederland. De prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, wordt beschikbaar gesteld door de stichting Pieter Zeeman, maar toegekend en uitgereikt door de Universiteit van Amsterdam. De winnaar van de Pieter Zeemanprijs 2016 voor studenten natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam is Annemarie Berkhout. Tijdens de bijeenkomst wordt naast de Pieter Zeemanprijs ook de Gouden Pieter uitgereikt aan Marijn Postma, vorig jaar leerling in vwo 6. Hij maakte het beste profielwerkstuk in één van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie). De prijs wordt uitgereikt door burgemeester Rabelink. Met zijn profielwerkstuk ‘Het leven van Betelgeuze’ heeft Marijn aangetoond te beschikken over grote belangstelling voor exacte wetenschap, ruime kennis, creativiteit, diverse vaardigheden en doorzettingsvermogen bij het oplossen van wetenschappelijke vraagstukken. Marijn heeft in het profielwerkstuk het leven van een ster nauwgezet beschreven en de route gevolgd die sterrenkundigen nemen om uit betrekkelijk weinig gegevens (het licht van sterren dat de aarde bereikt) heel veel informatie over een ster af te leiden. Marijn ontvangt een speciaal beeldje; de ‘Gouden Pieter’ en een bedrag van 500 euro. De gemeente draagt 2500 euro bij aan de organisatie van de Pieter Zeemanprijs. (bron: Pontes Pieter Zeeman)

15 november 2016
zierikzee
nieuws 2016 november, Annemarie Berkhout, Burgemeester Gerard Rabelink, Gouden Pieter, Marijn Postma, Pieter Zeemanprijs, Pontes Pieter Zeeman, VWO, Zierikzee