Maria Sophia (1847)

Name ship: MARIA SOPHIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

 

Year built: 1847
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

 

Shipbuilder: Werf ‘De Goede Intentie’ (Jacobus Strickaert), Zierikzee, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1847-06-01
Delivery Date: 1847-00-00
Technical Data

 

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 197.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
No Passengersaccommodation
Configuration Changes

 

Certificate of RegistryThere are currently no certificates availableShip History Data

 

Date/Name Ship 1847-00-00 MARIA SOPHIA
Manager: M. C. de Crane & Zoon, Zierikzee, Netherlands
Owner: M. C. de Crane & Zoon, Zierikzee, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands
Callsign:
Additional info:
Ship Events Data

 

1847-06-01: NRC 070647
Zierikzee, 1 juni. Heden is alhier op de werf de Goede Intentie, toebehorende aan de heer J. Strickaert, met het beste gevolg te water gelaten een schoenerschip, genaamd MARIA SOPHIA, groot 170 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heren M.C. de Crane & Zoon alhier, zullende gevoerd worden door kapt. W.F. Broeksmit, en bestemd voor de kleine en grote vaart, zijnde te gelijkertijd aldaar weder de kiel gelegd voor een schoenerschip, genaamd MARIA ANNA, groot 160 zware lasten, voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer N. van Walree te Amsterdam, zullende gevoerd worden door kapt. Hazewinkel Muntendam.

1848-06-17: NRC 241148
Rotterdam, 23 november. Van welwillende hand ontvingen wij de mededeling ener ontmoeting van kapt. M. van Gijzel, voerende het schip MARIA SOPHIA, de 24e augustus te Batavia gearriveerd. De 17e juni stevende genoemde kapt. op ongeveer 10º38’ N.B. en 22º11’ W.L, toen hij tegen de middag een schip gewaar werd van een bijzonder tuig en dat geen zeilen bijhad. Hetzelve manoeuvreerde daarop spoedig met zijn zeilen en, naderbij komende, bleek het te zijn een fraaie zwarte driemast schoener van gestrekte bouw, welke veel volk op het dek had. Zodra kapt. van Gijzel de Nederlandse vlag hees, vertoonde hetzelve een half rode en half zwarte vlag, en ofschoon kapt. Van Gijzel van koers veranderde om het vreemde vaartuig te ontwijken, volgde hetzelve hem echter overal. Eindelijk ontdekte hij tegelijk met het opkomen ener bui een schip in het noorden, waarop hij aanhield om zich met hetzelve te verenigen. De kapitein van dit schip merkte al dadelijk op, dat het bewuste vaartuig zeer scherp bij de wind zeilde. Over deszelfs bedoeling maakte men zich te meer ongerust, aangezien kapt. van Gijzel specie (opm: muntgeld) aan boord had. De beide gezagvoerders kwamen overeen die nacht bij elkander te blijven en, zo de wind mocht veranderen, op het sein ener verdekte lantaarn gezamenlijk over te wenden. Spoedig daarop zagen zij het vreemde schip de steven oostwaarts wenden en de volgende dag was het verdwenen. Het schip, hetwelk kapt. Van Gijzel praaide en met welke hij tot de 24e samen is gebleven, schijnt de CANTON, kapt. Bergner te zijn geweest.

1854-00-00: Overzeild in de Torresstraat, op weg van Sydney naar Batavia.

1854-07-04: ZZC 041054 – p. 2/2.
Het schip MARIA SOPHIA, kapt. M. van Gijzel, is, volgens particulier bericht uit Batavia, in de nacht van 3op 4 juli jl., omstreeks 12 uur, voor Straat Torres, op 4 ½ mijl afstand van Rain Isle, door het Franse fregat FLEUR DU SUD, overzeild en ogenblikkelijk gezonken, zodat van de equipage de zeilmaker en drie Javaanse matrozen zijn verdronken. De kapitein en overige bemanning hebben zich op het fregat gered en zijn later door kapt. Rademaker, voerende het schip AMSTEL, behouden te Batavia aangebracht.
Ship Masters Data

 

Date from: 1847
Captain: Broeksmit, W. F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1849
Captain: Gijsel, M. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0
Images

 

There are no photos yet.
Sources

 

There are no sources yet.