WATERTOREN

Na vele jaren van onderlinge twist tussen de gemeenten op Schouwen-Duiveland en de N.V. Waterleiding Mij werd eindelijk besloten dat men leiding water zou gaan drinken. Van de achttien gemeenten die Schouwen-Duiveland destijds kende, weigerden Haamstede en Burgh lange tijd om mee te doen met het project. In eerste instantie meende men meende dat de Sint Lievensmonstertoren als watertoren zou kunnen dienen. Van dit plan moest men afzien, omdat bleek dat de fundering daarvoor niet stevig genoeg was. De fundering zou waarschijnlijk een extra gewicht van 9 ton niet aankunnen. Een nieuwe watertoren moest worden gebouwd.

 

 

 

 

 

 

De modern ogende toren, naar een ontwerp van de waterschapsingenieur

A.J. Ilcken, zou het silhouet van de historische stad voor eeuwig verstoren. Op 13 augustus 1929, toen deze foto (links) werd genomen, was men met de bouw van de nieuwe watertoren gevorderd tot 41 meter. Tot trots van de bouwers had er geen enkel ongeval plaatsgevonden. De toren werd gebouwd tegenover het tegenwoordige benzinetankstation, op dezelfde plaats waar voorheen een schorsmolen op de stadswal stond.

 

 

Op dinsdag 3 juni 1930 werd de waterleiding officieel in gebruik gesteld. De toren had een waterreservoir van 500 kubieke meter. Het water werd betrokken uit de westelijk van Burgh gelegen duinen. Men ziet hier de watertoren in 1942. Het was een onmogelijk bouwsel, hoog 56 meter met een groene koepel, die het aanzicht van de stad ontsierde. De toren was echter geen lang leven beschoren. Op 19 februari 1945, omstreeks 10.45 uur werd de toren door de Duitse

bezetters opgeblazen. Dat moet voor de ontwerper, de met de bezetter sympathiserende Ilcken, een bittere pil zijn geweest. Na de bevrijding werd deze niet meer herbouwd, zodat een storend element uit het stadsbeeld verdween. Boven de toreningang was van elk der 18 gemeenten het wapen aangebracht. De twee buitenste schilden bleven blank -Haamstede en Burg- omdat deze gemeenten (nog) niet meededen. Deze wapenschildjes zijn later aangebracht aan de fontein bij het opjaagstation, de nieuwe installatie van de waterleiding aan de Nieuwe Koolweg.