PAARDENMARKT

 

De Zierikzeese paardenmarkt kent een rijke historie. De eerste officiële jaar- en paardenmarkt werd in 1389 gehouden aan de Balie en werd aan Zierikzee verleend door hertog Albrecht van Beijeren. De markt begon op 11 juli, duurde twee weken en werd, naar de sluitingsdatum, Sint Jacobsmarkt genoemd. In 1575 verplaatste Willem van Oranje de markt naar augustus en verschafte iedereen, behalve booswichten, vrijgeleide om de stad en de markt te bezoeken. In de 17e en 18e eeuw is de markt enkele malen afgelast. Oorzaken waren de pest, oproeren en oorlogen en wateroverlast. In de 19e eeuw is het voorgekomen dat de markt wegens een cholera epidemie werd afgelast. (Foto: Paardenmarkt 1929 – Keuringscommissie aan het werk)

Om de markt grotendeels te kunnen bekostigen werd een loterij gehouden. Om 19.00 uur werd de uitslag van de loterij bekend gemaakt. (foto links 1928) Dat de prijzen, zeker in die tijd, niet mis waren, geeft de uitslag van de loterij van 1896 aan. De gelukkige winnaar werd in dat jaar eigenaar van een Utrechtse wagen bespannen met een lichtbruine zesjarige merrie.
Het prijzenpakket bestond verder uit: 2e t/m 12e plaats een paard, 13e plaats: complete boerenwagen, 14e plaats: een heeren vélocipède, 15e plaats een dames vélocipède. Na afloop werden de festiviteiten voortgezet in Café De Landbouw aan de Lammermarkt. Omdat dit één van de weinige jaarlijkse vrije dagen was werd er door alle lagen van de bevolking uitbundig gefeest. (foto: Paardenmarkt 1929 – De bekroonde en voor de loterij aangekochte paarden worden door de stad rondgeleid.

Tot de Tweede Wereldoorlog stond de markt in het teken van de handel in paarden en kleinvee als konijnen, kippen en ganzen. Na de Tweede Wereldoorlog verdween het paard van de Paardenmarkt. De naam paardenmarkt bleef behouden maar feitelijk was het meer een ’normale’ jaarmarkt. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw maakte het paard zijn rentree op de markt, maar niet in de vorm van handelswaar maar meer als aankleding van het evenement. Zeeuwse trekpaarden vormden echte aandachttrekkers op de paardenmarkt die verder vooral is blijven bestaan uit een fors aantal reguliere marktkramen in combinatie met standwerkers. Tegenwoordig zijn er op de Paardenmarkt weer zo’n 30 paarden te vinden en worst er gereden met een Jan Plezier.  (foto: Paardenmarkt 16-06-1939)

De paardenmarkt anno 2007 biedt niet alleen vermaak voor de inwoners van Zierikzee en Schouwen-Duiveland, maar trekt ieder jaar weer vele toeristen. Naast kramen met verschillende koopwaar en standwerkers die luidkeels hun product aanprijzen biedt de paardenmarkt vertier voor groot en klein. Zo zijn er: een mini-kermis, die vrijdagochtend speciaal wordt opengesteld voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking; kinderspelen; een ambachtenmarkt naast de Noordhavenpoort en een presentatie van oude tractoren en landbouwmachines. Theatergroep Kamak, die wordt gerund met en door mensen met een verstandelijke beperking, treedt op evenals diverse artiesten die het publiek op verschillende manieren vermaken.

En, er zullen uiteraard Zeeuwse trekpaarden aanwezig zijn, waar een hoefsmid enkele van hen voorziet van nieuw schoeisel. Het blijft per slot van rekening toch de Paardenmarkt van Zierikzee!

De Zierikzeese paardenmarkt wordt gehouden op de eerste woensdag voorafgaand aan de eerste donderdag in juni, tussen 09.00 en 16.00 uur.

 

PAEREMART

Van bovenof de Dikke Toren
Zie ik ‘t druk hekrieng benee.
‘n Zacht heroenk kan ik dae ‘ôôre.
‘t Is Paeremart in Zurrikzêê.

Van overâ nae stad hekomme,
Want zôvee kraemen as dae stae,
Wae vrouwen gielend saemedromme.
Ze graoie, kieke aoles nae.

In op de Baolie proenke paeren.
Ze blienke, net as vô ‘n fêêst.
De mannen keure, dienke, staere:
‘t is vee held vô êên zô’n bêêst.

In iedrendêên die doe bezjoere:
Wat leutig dâ’k joe ‘ier noe zie.
Kloppe mekaore op cde schoere,
‘t is paeremart, ze kieke blie!

(Henk Blom)

hekrieng: gedrang
heroenk : gemurmel
gielend : begerig kijkend
bezjoere : naar elkaar zwaaien