Mr. F.Th. Dijckmeester (1917-2003)

De meest populaire burgemeester in de tweede helft van de twintigste eeuw was ongetwijfeld mr. F.Th. Dijckmeester. Hoewel hij slechts negen jaar burgemeester van Zierikzee was, liet hij een onuitwisbare indruk achter. Dat was vooral te danken aan zijn persoonlijkheid. Tegen burgemeesters werd in die tijd hoog opgekeken. Het was een talent van de heer Dijckmeester – Frans voor zijn familie en vrienden – om die afstand binnen de kortste keren zodanig terug te brengen dat niemand enige belemmering voelde. Een ander talent was dat hij op uitstekende wijze eenmaal gelegde contacten wist te onderhouden en te bestendigen. Bestuurdersbloed zat in de aderen van de familie Dijckmeester. Zijn grootvader was commissaris der koningin in Zeeland en zijn vader burgemeester van Zutphen. Tijdens de oorlog wist de pas afgestudeerde jurist via België en Frankrijk naar Spanje te vluchten. In Engeland werd hij opgeleid tot geheim agent. Tijdens een dropping in Nederland viel hij in Duitse handen. Na de oorlog bleef hij verbonden aan de inlichtingendienst en werkte vervolgens bij het kabinet van de koningin. In 1956 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Zierikzee. Op vrijdag 16 mei vond de installatie plaats. Zierikzee was in feesttooi. Met hoge hoed op – toen gebruikelijk bij zulke gelegenheden –  deed de nieuwe burgervader zijn intrede met zijn echtgenote jnkvr. L.A. Dijckmeester-de Brauw (foto). Het was de mooiste dag van dat jaar in Zierikzee. In zijn installatierede liet mr.
Dijckmeester blijken dat behoud van de historische schoonheid van Zierikzee voor hem op de eerste plaats kwam. Het waren moeilijke tijden want de financiële positie van Zierikzee was slecht. De restauraties kosten handenvol geld zonder dat dit voldoende werd gecompenseerd. Op allerlei manieren slaagde de burgemeester erin geld bijeen te krijgen of andere wegen te vinden. Dat de gemeente Rotterdam Zierikzee te hulp kwam, was de verdienste van burgemeester Dijckmeester. Ook op andere terreinen zette hij zich in, zoals voor de werkgelegenheid. In 1965 werd hij tot burgemeester van Haarlemmermeer benoemd. De inwoners van Zierikzee betreurden zijn vertrek. Wat wensten zij, met anderen, hun burgervader de vacante functie van commissaris van de koningin in Zeeland toe. Zijn laatste gemeente was Apeldoorn. De banden met Schouwen-Duiveland bleven hecht. Vooral vanwege zijn moeder die uit de Zierikzeese familie Van der Lek de Clerq stamde en slot Haamstede in eigendom had. Dijckmeester begeleidde de restauratie van het kasteel en schreef een brochure over de geschiedenis, samen met zijn echtgenote. In 1965, kort voor zijn afscheid, belichtte hij zijn perspectieven van de vaste verbinding die Schouwen-Duiveland kreeg in de vorm van de Grevelingendam. Hij schreef onder meer ‘zelfvertrouwen voor de toekomst’ en sloot af: ‘De enorme toeristische attracties van onze stad worden nu gemakkelijk bereikbaar. Vergeten wij daarnaast niet hoe uitermate gunstig Zierikzee nu komt te liggen voor de watersport. Vanuit de randstad rijdt men in een wip van onze haven en de wijde Oosterschelde ligt open. Wat een rust!’. Op die allereerste zin is wel wat af te dingen, maar met het voorgaande was niets te veel gezegd. Dijckmeester liet Zierikzee zodanig achter dat alle ingrediënten aanwezig waren voor een succesvolle promotie van de stad. De basis voor het behoud van de vele monumenten was door hem en zijn naaste medewerkers gelegd. (foto’s: gemeentearchief)

tekst: Huib Uil, gemeentearchivaris Schouwen-Duiveland