Kazernering verdeelt de poet

De commissie van beheer van het Fonds van Kazernering te Zierikzee heeft het beschikbare bedrag voor 2016 verdeeld. Dit keer werden zes aanvragen ontvangen. De commissie besloot er daarvan twee te honoreren. In totaal werd tweehonderd euro toegekend. Honderd euro ging naar de Stichting Montmaertre voor verschillende activiteiten op het Plein Montmaertre. Ook de Stichting Noorderpolder krijgt honderd euro. Dit als bijdrage in de huur van een springkussen tijdens een wijkfeest. Het Fonds dateert uit 1811 toen troepen moesten worden ingekwartierd in Zierikzee en daarvoor onder meer kazernes werden ingericht. Nu worden uit de rentebaten bedragen beschikbaar gesteld voor sociaal-culturele doeleinden in Zierikzee of gericht op inwoners van Zierikzee. Vanwege de lage rentestand is er minder geld te verdelen. Het bestuur van het fonds wordt gevormd door een commissie van beheer, die gevormd wordt door Petri d’Anjou en Daniël Joppe als leden van de gemeenteraad en Margot de Pagter-ten Kate en Huib Uil. De administrateur van het fonds is Danny de Jonge. (bron: WereldRegio)
19 mei 2016
zierikzee
nieuws 2016 mei, Fonds van Kazernering, Noorderpolder, Plein Montmaertre, Zierikzee