Jubileumboek Schorre Cor

De Stichting Vrienden van het Stadhuismuseum bestaat in 2018 5 jaar. Reden voor een cadeau voor alle Vrienden Poorters en Reders. De Stichting Vrienden wil inzetten op educatie voor jongeren. Daarom is aan schrijfster Dieuwke Parlevliet en tekenaar Arie Roon gevraagd een voorlees- kleurboek te maken over het verhaal van het kanon van Zierikzee. Het kanon van Zierikzee is in 2016 in de collectie van het Stadhuismuseum gekomen. Het oorspronkelijk voor de stad Zierikzee in 1552 gegoten kanon was gevonden bij een Engelse schatduiker die gelogen had over de herkomst en die sindsdien in de gevangenis zit. De Nederlandse Marine heeft het kanon naar Zeeland teruggebracht. Op de binnenplaats van het Stadhuismuseum van Zierikzee staat het kanon nu. Het staat te wachten tot u hem komt bekijken. Het staat te wachten op het rolpaard dat voor hem getimmerd wordt, en hij staat te wachten op zijn naam. Een kanon van faam heeft een naam … Het kanon kunt u vinden op de binnenplaats van het Stadhuismuseum te Zierikzee. Deze is gratis toegankelijk. Omdat we weten hoe fijn het is om samen te tekenen of om opnieuw te kunnen beginnen zijn de kleurplaten hier te downloaden. (bron: Vrienden vor hetStadhuismuseum)

9 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, Arie Roon, boek, Dieuwke Parlevliet, Schorre Cor, stichting Vrienden van het Stadhuismuseum