Jongeren adviseren over bedreigingen bruinvis

Middelbare scholieren uit Goes en Zierikzee presenteren op 1 februari hun ideeën om de bedreigingen voor de bruinvis in de Oosterschelde te verminderen. IVN Zeeland daagde de Zeeuwse leerlingen uit om mee te helpen aan onderzoek naar de kleinste tandwalvis in Zeeland. Nationaal Park Oosterschelde (NPO) is er trots op dat de bruinvis voorkomt in Zeeland. Het nationaal park deelt deze trots graag met jongeren. Maar de bruinvis staat ook onder druk, onder meer door scheepvaart, vervuiling en voedseltekort. Over de bedreigingen waar hij in NPO mee te maken heeft, is nog veel onbekend. IVN Zeeland betrekt jongeren bij de problematiek in het kader van het project ‘Scholen voor Duurzaamheid Zeezoogdieren’. Drie klassen hebben zich de afgelopen maanden verdiept in de bedreigingen voor de bruinvis. De beste adviezen worden op 1 februari in Goes gepresenteerd aan betrokken deskundigen van NPO, stichting Rugvin, Hogeschool Zeeland, provincie Zeeland, onderzoeksinstituut TNO en EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren). Momenteel leggen leerlingen van het Calvijn College Goes (eerstejaars gymnasium) en Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (4 havo/vwo Technasium) de laatste hand aan hun adviezen. Voor hun onderzoek hebben ze een gastles gehad van een wetenschapper/onderzoeker en proeven gedaan in het waterlab van HZ of buiten. Op deze manier kregen de jongeren een beeld van hoe het is om onderzoeker te zijn. De adviezen van de leerlingen richten zich op vragen als: Heeft de aanleg van kunstmatige oesterriffen effect op de bruinvis en het ecosysteem in NPO? Inventariseer de akoestische vervuiling die een bruinvis in NPO ervaart. Kies één verstoring uit en bedenk een alternatief. (bron; WereldRegio)

27 januari 2017
zierikzee
Nieuws, bruinvis, Nationaal Park Oosterschelde, Oosterschelde, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee