Interessante waarnemingen en vondsten aan de Mol

Zeeuwse duiten, stuivers, een munt uit 1400, maar ook loodjes, gewichtjes, heiligeninsignes en allerlei scherven. Tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Mol in Zierikzee werden de leden van de Archeologische Werkgroep Schouwen-Duiveland ingeschakeld en tijdens het doorzoeken van de stortgrond deden ze tal van interessante waarnemingen en vondsten. De vier leden van de archeologische werkgroep hebben hun normale baan en kunnen daarnaast opgeroepen worden wanneer er bijzonderheden worden aangetroffen tijdens werkzaamheden. De activiteiten worden afgestemd met de gemeente en de aannemer en worden gemeld aan de Stiching Cultureel Erfgoed Zeeland in een rapport. “Ik was op mijn werk en Aannemingsbedrijf De Voogd belde op en zei: “Martin, we hebben iets bijzonders,” vertelt Martin van der Zande uit Zierikzee. “En dan is het: fototoestel en meetlint mee, veiligheidshesje aan, observaties doen en dan de volgende stappen bedenken. We bekijken bijvoorbeeld het soort stenen, om te zien hoe oud die zijn. Het is altijd spannend.” Vanaf september was De Voogd bij de Mol in Zierikzee aan de slag met het vervangen van oude riolering. Al snel werden daar contouren van een 18 meter diep gewelf blootgelegd, ter hoogte van Capri, waarvan men vermoedde dat het om een oud stadsriool zou gaan. Maar observaties en verslagen van eerdere werkzaamheden deden de leden van de Archeologische Werkgroep vermoeden dat het hier om een ‘mol’ ging, een sluis in combinatie met schuiven om water uit de gracht naar zee af te kunnen voeren. Het gevonden gewelf bevond zich deels onder de straat en gedeeltelijk ook onder gebouwen. Daardoor moest er voorzichtig een nieuwe steunmuur aangebracht worden in het oude gewelf- het kon immers niet zomaar verwijderd of volgestort worden. “Archeologie is een overweldigende hobby en het is heel mooi om zo’n oud waterbouwkundig werk te vinden, waardoor je een stukje van de plaatselijke geschiedenis blootlegt. Het is ook leuk om nu de resultaten van ons onderzoek te delen met belangstellend, zoals via Facebook. We kregen allerlei reacties van mensen, die zich afvroegen hoe bepaalde gedeelten van Zierikzee er vroeger uitzagen. Maar ook toen we bij de Mol bezig waren, merkten we dat de kennis en interesse van mensen groter is dan je misschien zou denken.” De mol zelf is uit de 16e eeuw, maar het watertje dat erachter liep was veel ouder. In de middeleeuwen liep het water van de oude haven richting de Karnemelksvaart, dat tot het oudste gebied van Zierikzee behoort en tevens vanaf de Schuithaven richting de Watermolen. Een restant van de waterloop richting de Watermolen is bij een eerder onderzoek voor een deel gefotografeerd, daar werd ook divers insignemateriaal gevonden.
Het rapport van de Archeologische Werkgroep Schouwen-Duiveland is te lezen via onze Facebookpagina:
www.facebook.com/onseilandschouwen. De mol was oorspronkelijk een sluis, in de 16e eeuw, aan het eind van de haven. Bij eb werd de sluis open gezet, zodat het water uit de achterliggende gracht met kracht via de haven naar zee kon stromen, om zo het dichtslibben van de haven te voorkomen. De straatnaam ‘Mol’ herinnert hieraan. In de 19de eeuw werd de haven gedeeltelijk gedempt en ontstond het huidige Havenplein.

De Archeologische Werkgroep Schouwen-Duiveland bestaat uit: Martin van der Zande, Stef Nelisse, Rob van der Zande en John Grinwis. De werkgroep is aangesloten bij de AWN- de vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Er zijn landelijk 24 afdelingen, met meer dan 2000 leden, waarvan ongeveer 100 in Zeeland. www.awnzeeland.nl

15 december 2017
zierikzee
nieuws 2017 december, Ons Eiland, Archeologische Werkgroep Schouwen-Duiveland, John Grinwis, Martin van der Zande, Mol, Rob van der Zande, Stef Nelisse, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland