Informatie-avond energiebesparing in monumenten

Op dinsdag 6 februari om 19.30 uur organiseert de gemeente in samenwerking met het erfgoedplatform Schouwen-Duiveland een informatiebijeenkomst over energiebesparing in monumenten.  Op dit moment zijn huiseigenaren vaak bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen om de kosten voor de energie in de hand te houden. De eigenaren van monumenten blijven hierop wat achter. Ze verwachten vaak dat, omdat zij in een monument wonen, de woning niet verduurzaamd kan en mag worden. Dit is een misverstand. Ook bij monumenten is het mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen. Hierdoor worden niet alleen de energiekosten gedrukt, maar ook het wooncomfort verhoogd en de verkoopbaarheid van het monument vergroot. Om verder te stimuleren monumenten energiezuiniger te maken, is het project duurzame monumenten Zeeland gestart. Geen enkel monument is hetzelfde en daardoor is niet iedere oplossing overal toepasbaar. Vandaar dat een goed deskundig energieadvies gewenst is. In het project duurzame monumenten Zeeland is hier een praktische oplossing voor gevonden. Ook monumenteneigenaren uit Zierikzee krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan het project en op die manier een gericht energieadvies voor hun woning te ontvangen. Daarnaast krijgen eigenaren op deze avond te horen wat er allemaal mogelijk is en georganiseerd wordt om hun monument duurzamer te maken.

Tijdens de bijeenkomst worden onder de aanwezigen 13 energieadviezen verloot. De winnaars krijgen een gratis energieadvies voor hun monument. Eigenaren kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst door het sturen van een email naar erfgoedplatform@schouwenduiveland.nl met vermelding van de naam en het adres van het monument. (op de foto een warmtescan van een monument.) bron: WereldRegio / foto: WereldRegio

2 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, Energiebesparing, Informatieavond