Herdenkingsbijeenkomst Hospice Kaaskenshuis

Op vrijdag 17 maart wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de bewoners die het afgelopen jaar in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee zijn overleden. Ook worden de overledenen herdacht waar het afgelopen jaar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) thuis zijn geweest om ondersteuning te bieden. Deze sfeervolle bijeenkomst wordt om 15.00 uur gehouden in de Lutherse Kerk, Gat van West-Noordwest te Zierikzee. Voor deze bijeenkomst zijn de nabestaanden uitgenodigd. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid om samen met de vrijwilligers herinneringen op te halen aan de overledenen. In 2016 heeft het hospice Kaaskenshuis 35 bewoners gehad. Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat zij zeer gelukkig zijn met de keuze om hun naasten in de laatste levensfase in het Kaaskenshuis te laten verblijven. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

6 maart 2017
zierikzee
nieuws 2017 maart, WereldRegio, Hospice, Kaaskenshuis, Zierikzee