Help mee

HET DECOR WORDT VERNIEUWD

Op dit moment wordt er stevig gewerkt aan ‘het decor’ van onze Monumentenstad. De Noord- en Zuidhavenpoort en het Gravensteen zijn inmiddels gerestaureerd. De Weverij is volledig vernieuwd waarbij respectvol is omgegaan met monumentale aspecten en huisvest nu een schitterend eigentijds theater. Het Burgerweeshuis en de Nieuwe Kerk zijn in 2015 gerestaureerd en Het Havenplein, Havenpark en Kraanplein zijn her-ingericht.  Op dit moment (2015/2016) is de  gehele wijk Buijse (Buzee) op de schop en voor het vervallen Mondragon-complex aan de Oude Haven wordt in 2016/2017 omgebouwd naar een hotel.

 

NU IS HET ONZE BEURT

De stichting Zierikzee-Monumentenstad is van mening dat, na vernieuwing van het decor, het de beurt is aan inwoners, (sport-)verenigingen, scholen, ondernemers gemeente etc. om een sfeervolle invulling aan Zierikzee te geven en gaat daarmee actief aan de slag.

Sinds 2005 hebben wij een digitaal informatiepunt voor Zierikzee opgezet: www.Zierikzee-Monumentenstad.nl dat inmiddels met ruim 600 bezoekers per dag is uitgegroeid tot een punt waar iedereen graag zijn informatie over Zierikzee haalt en brengt.

Veel informatie wordt door ons ook verspreid via sociale media als:

– Twitter (@ZierikzeeTweets) met inmiddels ruim 2.648 volgers

– Facebook/Zierikzee.Monumentenstad met ruim 3.196 vrienden

– Instagram met 178 volgers (gestart medio 2016)

 

De bedoeling is om in de toekomst te gaan starten met diverse werkgroepen, zoals: sport, cultuur, thema-aankleding, promotie, etc. Alles in het kader van ‘Samen, vrijwillig en gratis…’

 

STEUN ONS FINANCIEEL

Kunt u of wilt u niet deelnemen aan één van onze toekomstige werkgroepen, maar draagt u Zierikzee wel een warm hart toe? Overweegt u dan om de stichting Zierikzee-Monumentenstad financieel te ondersteunen.

STEUN ONS en maak uw gift van minimaal € 10,00 snel, gemakkelijk en veilig over aan Zierikzee-Monumentenstad. Onze stichting heeft een ANBI status en is aangesloten bij www.allegoededoelen.nl. Wij maken gebruik van de doneermodule van de stichting Geef Gratis.

– Via een bankoverschrijving op rekeningnummer NL05 INGB 0004 4146 91 tnv de stichting Zierikzee-Monumentenstad kan natuurlijk ook.

 

eenmalige gift

Een eenmalige gift kan ook belastingvoordeel opleveren. Aan het doen van een eenmalige gift zitten financiële beperkingen. U mag ten hoogste 10% van uw drempelinkomen als eenmalige gift in aftrek brengen, met een drempel van 1% (met een minimum van € 60,-).

Voorwaarden voor het aftrekken van een eenmalige gift:

– U hebt de gift gedaan aan een ANBI, Zierikzee-Monumentenstad heeft uiteraard de ANBI status

de instelling heeft geen persoonlijke tegenprestatie geleverd voor deze gift

– U kunt met schriftelijke stukken aantonen, dat u giften hebt gedaan (bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties)

– het totale bedrag van uw gift is meer dan het drempelbedrag

– U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum

 

Meer informatie over het doen van eenmalige giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

 

periodieke gift

Indien u voornemens bent om de stichting Zierikzee-Monumentenstad voor een langere periode financieel te ondersteunen, dan kunt u dit doen middels een periodieke gift. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Dit houdt in, dat u bij een schenking aan stichting Zierikzee-Monumentenstad van bijvoorbeeld € 150,- op jaarbasis (elke maand € 12,50), dat onze stichting dit volledige bedrag ontvangt en dat u, afhankelijk van het geldende belastingtarief en uw leeftijd, een teruggave ontvangt. Deze kan oplopen tot minimaal 15,55 % en maximaal 52% van de geschonken € 150. Deze gift kost u dus, afhankelijk van het geldende belastingtarief en leeftijd, tussen de € 126,68 en de € 72,-.

De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan een periodieke gift:

– de gift is vooraf vastgelegd bij een notaris;

– U maakt de gift regelmatig over naar Zierikzee-Monumentenstad;

– de bedragen, die u overmaakt, zijn steeds (ongeveer) even hoog;

– het overmaken van de bedragen eindigt uiterlijk bij uw overlijden;

– de giften doet u minimaal 5 jaar achtereen;

– Zierikzee-Monumentenstad levert u geen persoonlijke tegenprestatie voor uw gift.

 

De aftrekmogelijkheden voor een periodieke gift zijn ruimer dan die voor gewone giften. U mag altijd het gehele bedrag van de gift aftrekken. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum. Indien u gebruik maakt van een voorlopige teruggave voor de inkomstenbelasting, dan kunt u de gift die u doet, opnemen in de voorlopige teruggave.

De stichting Zierikzee-Monumentenstad is een erkende “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Voor periodieke giften aan ons geldt dus, dat u deze altijd mag aftrekken.

 

Bereken uw belastingvoordeel

Bereken uw belastingvoordeel op de schenkcalculator van de ANBI site.

De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor de belastingteruggave van een periodieke gift, dat dit is vastgelegd bij de notaris.

Meer informatie over periodieke giften vindt u op de site van de Belastingdienst

 

ADVERTEREN

Wilt u toch liever een advertentie plaatsen, ook dat kan. Kijk voor de mogelijkheden op onze advertentiepagina.

 

INFORMATIE

stichting Zierikzee-Monumentenstad

Postbus 115

4301 AC  Zierikzee

 

e-mailadres: info@zierikzee-monumentenstad.nl