Helft klagers bijstand en wmo op Schouwen-Duiveland krijgt gelijk

Schouwse ambtenaren die de Wet maatschappelijke Ondersteuning uitvoeren, moeten hun kennis bijspijkeren. Tot die conclusie komt de bezwarencommissie van de gemeente. Het valt de commissie op dat beroepschriften tegen bijvoorbeeld het toewijzen van hulp, vaak worden ingetrokken. ,,Een bezwaar is voor de behandelend ambtenaar aanleiding om nog eens naar het besluit te kijken en dan blijkt dat het besluit niet juist is”, meldt de commissie in haar jaarverslag. ,,Op zich kan dat voorkomen, echter het is geen goede zaak als dit veelvuldig voorkomt.” Lees verder. (bron: PZC)

8 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, PZC, bezwaar, Gemeente Schouwen-Duiveland, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, Zierikzee