Gemeente zet nieuwe methode onkruidbestrijding in

De gemeente is gestart met een nieuwe manier van onkruidbestrijding. Op 31 maart van dit jaar is er een verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verharding (zoals trottoirs en bestratingen) van kracht geworden. Tot op heden werd gebruik gemaakt van chemische middelen voor onkruidbestrijding. Nu het verbod op chemische onkruidbestrijding definitief is gaat de gemeente, samen met haar hoofdaannemer Prop Beplantingswerken, de uitdaging aan om onkruid voortaan op duurzame wijze te bestrijden en tegelijkertijd het beeldkwaliteit van de buitenruimte in stand te houden. Dit vertaalt zich in een bestrijdingswijze die in eerste instantie de ontwikkeling en groei van onkruid voorkomt. Aan het begin van het groeiseizoen wordt met behulp van borstelmachines het onkruid verwijderd voordat het volledig kan ontkiemen. Ook worden de verhardingen regelmatig geveegd waardoor de voedingsbodem voor onkruid zoveel mogelijk wordt weggenomen. Tijdens het groeiseizoen zelf zal het onkruid op verhardingen met hete lucht machines worden bestreden. Met een temperatuur van 370 graden wordt over de verhardingen geblazen, waardoor het onkruid verwelkt en afsterft. Door onkruid niet langer met chemische middelen te bestrijden, blijven de straten en het grond- en oppervlaktewater schoon. Deze duurzame bestrijdingswijze is echter arbeidsintensiever dan de onkruidbestrijding met gebruik van chemische middelen. De geschatte kosten voor de nieuwe werkwijzen bedragen ruim €256.000 op jaarbasis. De kosten voor onkruidbestrijding met behulp van chemische middelen bedroegen jaarlijks € 65.000. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
11 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 mei, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Gemeente Schouwen-Duiveland, onkruid, Zierikzee