Gemeente introduceert nieuwe wijze afvalinzameling

De gemeente Schouwen-Duiveland introduceert met ingang van 1 januari 2018 ‘Afval scheiden loont’, een nieuwe manier van afvalinzameling waarmee ze inwoners willen stimuleren en faciliteren hun afval beter te scheiden. Op Schouwen-Duiveland produceren we jaarlijks gemiddeld driehonderd kilo aan huishoudelijk restafval per huishouden. Volgens landelijke richtlijnen moet dit in 2020 teruggebracht zijn naar honderd kilo per huishouden. In de komende weken gaat het bedrijf DVL uit Budel aan de slag met het vervangen van de grijze rolemmers door nieuwe rolemmers met een chip. Deze chip registreert hoe vaak de grijze rolemmer wordt geleegd. Dit omdat inwoners vanaf 1 januari 2018 betalen voor het aantal keer dat zij de rolemmer laten legen. Om hun plastic afval en drankkartons (PD afval) beter te scheiden ontvangen inwoners, die nu ook een grijze en groene container hebben, binnenkort ook een container voor PD afval. Hier hoeven zij niets voor te doen. Zowel de grijze als de PD rolemmer zijn gratis. Over het vervangen en leveren van de nieuwe rolemmers ontvangen inwoners de komende weken een brief. Ook de opbouw van de afvalstoffenheffing wordt anders. Tot nu toe werd jaarlijks een vast tarief betaald. Vanaf 1 januari 2018 bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief en een variabel deel. Het basistarief is een vast bedrag en voor elk huishouden hetzelfde. Daarnaast betalen inwoners voor het aantal keer dat zij hun grijze rolemmer door de gemeente laten legen of restafval in de ondergrondse container stoppen. Op dit moment zijn de exacte bedragen van de afvalstoffenheffing nog niet bekend. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland beslist eind dit jaar over de daadwerkelijke hoogte van de tarieven. (bron: WereldRegio /foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

31 oktober 2017
zierikzee
nieuws 2017 oktober, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Afvalinzameling, Gemeente Schouwen-Duiveland