Geloven door horen, zien en zingen

Van de krijgsmacht naar Zierikzee is een grote stap. Dominee Freek Schipper is met veel plezier begonnen aan deze nieuwe uitdaging. Al in zijn studietijd verdiepte hij zich in de vertolking van het evangelie in verschillende contexten. “Het evangelie staat centraal, maar de beleving daarvan is in het leger en in Zierikzee wel anders.” Direct na de middelbare school begon ds. Freek Schipper aan de theologiestudie in Kampen. Een kleinschalige universiteit waar de nadruk lag op de opleiding voor het werk in de gemeente. “De studie trok mij aan, omdat het heel breed is. Ik wilde vanaf het begin ook dominee worden. Het geloof was toen al belangrijk voor mij, maar ik was me er van bewust dat ik naast de studie ook sociale vaardigheden moest ontwikkelen.” “Gelukkig was de studiedruk toen nog niet zo hoog en had ik tijd om vrijwilligerswerk te doen bij vluchtelingen en functies in een studentenvereniging te vervullen om onder andere het spreken in het openbaar te oefenen. Zo voorkwam ik dat ik een studeerkamergeleerde zou worden.” Al jong begon de dominee in een gemeente in Montfoort, daarna volgden Goor en Epe. Verhuizen hoort bij het werk van een predikant. Was dat niet lastig voor zijn gezin? “Mijn vrouw Caroline is flexibel en had er niet veel moeite mee. Toen we in Epe woonden, kregen onze twee kinderen ook wel inspraak. Daar zijn we gebleven tot zij hun middelbare school hadden afgemaakt. Voor mij werd het toen tijd om iets te gaan doen in een nieuwe omgeving, met ander publiek en andere verwachtingen.” “Ik kreeg een contract voor maximaal vijf jaar bij defensie. Daar zijn de gesprekken over het algemeen niet te vergelijken met die in een gemeente. Ik moest mij opnieuw afvragen wat de Bijbel in een andere context kon betekenen. Spreken over het evangelie in niet-kerkelijke omgeving. Ik ben ook op uitzending geweest, ruim drie maanden in het Midden-Oosten. In feite een oorlogsmissie. Er werden door onze vliegtuigen bommen gegooid op stellingen van IS in Irak, maar onze uitvalsbasis bevond zich in onbedreigd gebied. Er speelden daar veel vragen die juist bovenkwamen, doordat de mensen ver van huis waren.” In de Thomaskerk is ds. Schipper weer bezig met het werk in de kerk. “In de drieslag: vieren – leren – en dienen zijn voor mij alle aspecten even belangrijk. Er is een wisselwerking. Wat ik in een gespreksgroep hoor, gebruik ik soms in een preek en in de gesprekken met mensen komt wel eens iets terug uit de preek. Het gaat altijd om de kern van het evangelie: God laat zich zien in het leven en de liefde van Jezus. Dat kun je op verschillende manieren beleven. De Thomaskerk is een levendige gemeente met veel creatieve mensen en oog voor de samenleving. Ik hoop daar met mijn inbreng en ervaring een bijdrage aan te kunnen leveren.” (bron: Ons Eiland / foto: Marieke Mandemaker)

25 juni 2017
zierikzee
nieuws 2017 juni, Ons Eiland, dominee, Freek Schipper, Marieke Mandemaker, Thomaskerk, Zierikzee