Formatie begint; luiken dicht

Het formeren van een nieuw college is begonnen en vindt plaats – zoals verwacht – achter gesloten deuren. Donderdag hebben de lijsttrekkers van de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen (LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP, CU, D66 en PvdA) met elkaar van gedachten gewisseld over de betekenis van de (voorlopige) verkiezingsuitslag. Daarbij zijn procedurele afspraken gemaakt over het (in)formatieproces. Met instemming van alle aanwezigen is besloten Robbert Lievense (foto) als lijsttrekker van de grootste partij aan te wijzen als trekker van dit (in)formatieproces. De opdracht voor de informatie luidt als volgt: ‘Verken de mogelijkheden van de vorming van een college van burgemeester en wethouders, dat kan rekenen op een voldoende en een zo mogelijk breed draagvlak in de gemeenteraad. Ga daartoe met alle partijen het gesprek aan en als eerste met GL’. Maandag 26 maart wordt de eerste oriënterende informatieronde gehouden, waarin met alle partijen afzonderlijk een gesprek wordt gevoerd. Gestart wordt met een gesprek met Groen Links. Deze gesprekken vinden in beslotenheid plaats. (bron: wereldRegio / foto; gemeente Schouwen-Duiveland)

23 maart 2018
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2018 maart, WereldRegio, gemeenteraadsverkiezingen, Leefbaar Schouwen-Duiveland LSD, Robbert Lievense