‘Elkaar zien, spreken én feestvieren’

“Ik vond eigenlijk, dat als je van school gaat, dat je wat schoolomgeving betreft in een soort gat valt. Je hebt natuurlijk wel je vrienden, maar je ‘schuift weg.’ Je schoolperiode is afgesloten, de deur is dicht en veel mensen bevinden zich elders in Nederland.” Henning van den Akker deed in 1991 eindexamen havo aan Pieter Zeeman en bleef altijd bevriend met Hester Broer – Jänsch en Martijn Schimmer. Rond 1995 hadden ze het voor het eerst al erover om een reünie te organiseren, kleinschalig: van eind jaren ’80 tot 1995. Henning: “Je merkt op een gegeven moment dat de ‘Zeelandconnectie’ weer een rol speelt en het is mooi om mensen daadwerkelijk te verbinden. De afgelopen maanden deden we nu en dan een rondje Zierikzee en allerlei contacten werden weer gelegd. Het merendeel van de mensen die we spraken was blij verrast, slechts een enkeling had helemaal geen zin in een reünie. Zo werd een sluimerend gevoel wakker. Het is natuurlijk een mooie kans om contact te hebben met je oude school en je achterban.” Vorig jaar mei werd het idee wat concreter en bedachten de organisatoren dat er nu echt een jubileum aankwam. Op 1 augustus 1968 trad namelijk de Mammoetwet in werking en ging het toenmalige Professor Zeemanlyceum samen met de ulo op in de rijksscholengemeenschap Professor Zeeman, met destijds 411 leerlingen. Tijd om het vijftigjarig bestaan te vieren dus. En eigenlijk misschien zelfs wel het 150-jarig bestaan: de gemeentelijke hbs werd namelijk opgericht in 1869. Vanaf 1304 was er overigens al een ‘Latijnse school’ in Zierikzee. Henning van den Akker: “Nu gaan we het doen, bedachten we en met rector Peter van der Gaag en docente Suzanne Roojers besloten we een reünie te organiseren voor alle jaren én alle soorten onderwijs, dus ook het vmbo. Het wordt dus een heel brede reünie. Mensen reageren zó enthousiast. het is leuk om te zien hoe mensen weer contact met elkaar hebben. Het is heel inspirerend om te zien wat iedereen is gaan doen: van heel creatief tot heel zakelijk en alles daar tussenin. Elkaar zien, spreken en feestvieren, daar gaat het om. Het wordt nu een heel grote organisatie en die willen we heel transparant houden, vandaar dat we ook een stichting hebben opgericht: de Stichting BOLUS. De afkorting staat voor Belangen Oud-Leerlingen Uit Schouwen-Duiveland. De stichting is bedoeld om de reünie te organiseren en mogelijk meer activiteiten in de toekomst. Maar ook als platform voor oud-leerlingen, om elkaar te kunnen vinden. Verder wil de stichting oud-leerlingen, ondernemingen, bedrijven en instellingen verbinden, om zo uitstromende leerlingen een netwerk of ondersteuning te bieden voor stages, studie of een baan. Een prijs voor bijzonder talent is ook een plan. Meer hierover staat op www.professorzeeman.nl/stichtingbolus.” Nu al wordt er uitgebreid informatie uitgewisseld via de Facebookpagina www.facebook.com/groups/pieterzeeman met inmiddels bijna 3000 leden. Foto’s, anekdotes, hernieuwde contacten: er ontstaat een heel netwerk. Tijdens de reünie is er ook tijd en gelegenheid om foto’s en andere herinneringen te delen.

Op zaterdag 2 juni 2018, tussen 10.00 uur en 17.00 uur, wordt voor oud-leerlingen, -leerkrachten en -medewerkers van Pieter Zeeman én de voorlopers daarvan, dus ook het beroepsonderwijs, een reünie gehouden in en om de school. Het wordt een volle dag feest, met eten, drinken, verrassingen, lessen ‘als vanouds,’ klassenfoto’s, live-muziek en actieve spellen. Info en kaarten: www.professorzeeman.nl. Boven: Martijn Schimmer, Peter van der Gaag, Henning van den Akker. (bron: ons Eiland / foto: Anneke Flikweert)

1 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, Ons Eiland, Anneke Flikweert, Henning van den Akker, Hester Broer-Jänsch, Martijn Schimmer, Peter van der Gaag, Pontes Pieter Zeeman, Professor Zeemanlyceum, Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman, stichting Bolus, Suzanne Roojers, Ulo