EERSTE WERELDOORLOG (WO I)

                     (in voorbereiding)

De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot en met 1918; vier jaar lang werd er een voornamelijk loopgravenoorlog gevoerd, waarbij miljoenen mensen het leven lieten. En toen de Duitsers België totaal onverwacht binnenvielen ontstond er een vluchtelingenstroom naar ook Schouwen-Duiveland. 

Enkele honderden Belgen zochten onderdak in vooral Zierikzee en dat heeft effect gehad op de sfeer in de stad.