Drugsonderzoek politie op Pieter Zeeman

Nadat twee leerlingen op het schoolplein betrapt zijn op het roken van softdrugs is de politie op verzoek van Pieter Zeeman gestart met een onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat zo’n tien leerlingen zich er schuldig aanmaken. Ook zou er gehandeld worden. Rector Peter van der Gaag hanteert een zero tolerance. Volgens zijn zeggen ,,omdat we een veilige school moeten en willen zijn én we een zorgplicht naar alle leerlingen hebben.” Van der Gaag noemt de school een afspiegeling van de samenleving en in die zin is hij niet geschrokken. ,,Maar we willen het hier niet hebben. Het treft kwetsbare leerlingen, soms uit het eerste en twee jaar.” De politie onderzoekt nu de ernst en omvang en als alles boven water is volgen er ,,forse maatregelen” tegen de gebruikers. Wat die zijn wil Van der Gaag nog niet zeggen. Hij denkt in deze fase niet aan het wegsturen van de leerlingen. De school heeft ook de gemeente, de SMWO en Indigo (verslaving) ingeschakeld. In de lessen wordt er extra aandacht besteed en alle ouders (en leerlingen) zijn in een korte brief op de hoogte gebracht van het politie-onderzoek. ,,We zijn als samenleving verantwoordelijk, dus mensen die ons informatie kunnen geven, horen we graag,” aldus de rector. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

15 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, drugs, Peter van der Gaag, Pontes Pieter Zeeman