Dossier: Zwerfafval

Zierikzee-Monumentenstad zet zich vanaf haar oprichting in 2005 in voor een schoon Zierikzee. Zo verwijderen wij met enige regelmaat zwerfafval uit de openbare ruimte (straat en bossage) en motiveren wij bewoners en bezoekers van Zierikzee via ons sociaal netwerk (Facebook, twitter en instagram), op een positieve wijze ditzelfde te doen of mensen die iets ‘achterlaten’ hierop aan te spreken. Het is uiteindelijk een mentaliteitskwestie, waarbij vele handen een schone stad maken: een prettige leefomgeving.

 
Bankjes zwerfafval Wanedeling 2014 foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

VERWIJDERING AFVALBAKKEN

Begin 2010: De gemeente Schouwen-Duiveland verwijdert alle afvalbakken in het Slingerbos en Wandeling (stadswallen) in Zierikzee uit het oogpunt van kostenbesparing, efficiency en beroept zich daarbij op een rapport waaruit blijkt dat mensen die afval in een afvalbak deponeren, ook bereid zijn daarvoor enkele (tientallen) meters extra te lopen. Enkel aan het begin en eind van voetpaden blijven afvalbakken geplaatst.

 

Zierikzee-Monumentenstad heeft de gemeente verzocht de afvalbakken bij de bankjes (productieplaats van afval) terug te plaatsen of anders iedere dag het zwerfafval te verwijderen rondom de bankjes en in bossages. Want het gevolg van de verwijdering van de afvalbakken was inmiddels duidelijk zichtbaar; een toename van zwerfafval.

 

27-10-2011: Na correspondentie, vele telefoontjes en uiteindelijk een gesprek ter plaatse met een opzichter Openbare Ruimte heeft de gemeente het besluit genomen om één afvalbak terug te plaatsen bij de bankjes in het Slingerbos tussen het trapje bij de Driekoningenlaan en de Nobelpoort en de afvalbak bij de Nobelpoort te verplaatsen naar het trapje.

Al gauw bleek dat dit, zoals verwacht, een schot in de roos was. Het afval rondom deze bankjes wordt nu regelmatig in de afvalbak gedaan en het zwerfafval op die plek is geminimaliseerd.

Om dit ook gerealiseerd te krijgen bij andere bankjes in het Slingerbos en Wandeling was kennelijk nog net één stap te ver.

 

10-09-2012: Naar aanleiding van diverse twitterberichten van Zierikzee-Monumentenstad hebben wij de het bovenstaande probleem weer gemeld bij de servicelijn van de gemeente.

Wederom hebben wij alles uitgelegd. De Servicelijn moest even wennen aan het idee dat Zierikzee-Monumentenstad bereid is om afval (van anderen) in een afvalbak te deponeren. (Als de gemeente daar natuurlijk een bak heeft geplaatst).

Alvorens eventueel actie te ondernemen wil de Servicelijn eerst overleggen en heeft toegezegd daar later bij Zierikzee-Monumentenstad op terug te komen. Ons doel is: “Een bak bij een bankje!”

 

14-09-2012: Reactie van de gemeente ontvangen:

“De gemeente heeft besloten om twee afvalbakken te verplaatsen. Op het plateau in het Jannewekken staan 3 afvalbakken, waarvan er een wordt verplaatst naar de Wandeling 11. De andere afvalbak wordt ter hoogte van de Raveslootstraat 22 weggehaald en geplaatst langs het wandelpad achter de Regenboogstraat 39.

De rest van de afvalbakken worden niet verplaatst.

In het verleden is besloten om bij elke in en uitgang van dit wandelgebied een Boenderbak te plaatsen.

Dit is nog steeds het geval met als kanttekening dat er op sommige plaatsen een dusdanige tussenruimte is ontstaan zodat wij toch nog enkele bakken hebben geplaatst. Er staan nu in totaal 19 afvalbakken verspreid in het Slingerbos. Deze worden twee keer in de week geledigd en het zwerfvuil wat daar rond ligt opgeruimd.

Daarnaast gaan medewerkers van de gemeente regelmatig door Zierikzee om zwerfvuil te verwijderen.”

 

Wederom heeft de stichting Zierikzee-Monumentenstad de gemeente aangegeven:

1. dat er vanaf Noordhavenpoort tot aan Caubrug; voldoende bakken staan;

2. dat er kort voor plateau met tuintjes bij bankje een nieuwe afvalbak moet worden geplaatst;

3. dat er bij beukenhaag tussen twee bankjes een afvalbak geplaatst moet worden.(fundering zit er nog)

Alle andere afvalbakken staan tot aan de Nobelpoort op een juiste en zinvolle plek.

4. Verder kan vanaf de Nobelpoort de afvalbak in de struiken op de hoek Waterpoortstraat verplaatst worden naar de twee eerstvolgende bankjes;

5. de bak bij de Rode dorp kan worden verwijderd omdat die op een onlogische plek staat;

6. en bij de plek van de vroegere Watertoren staat een afvalbak op opzichtige en goede plek.

 

Daarna staan tot aan de Zuidwellestraat voldoende afvalbakken en op de juiste plek.

Noot: Wat de situatie is op de lokatie Regenboogstraat is de stichting Zierikzee-Monumentenstad onbekend.

 

Het gaat dus welgeteld om het plaatsen van 1 extra bak en het verplaatsen van 2 bakken naar een goede (productie) plek.

 

25-09-2012: De PZC plaatst een artikel over bovenstaand relaas. Zierikzee-Monumentenstad heeft hietrover ontzettend veel positieve reacties ontvangen. Duidelijk werd dat zwerfafval in Zierikzee een hot-item is.

Tot onze verbazing zagen we vrijdag 28 september 2012 dat de gemeente Schouwen-Duiveland plotseling uit het niets een afvalbak heeft geplaatst aan de Wandeling, op de splitsing van het voetpad en het rijverkeer. Helaas is dit een niet-zinvolle plek, want de afgelopen maanden is op die plaats door ons nauwelijks zwerfafval aangetroffen.

 

08-05-2013: Na diverse twitterberichten heeft de gemeente Schouwen-Duiveland op eigen initiatief besloten de laatste ontbrekende afvalbak (bij de beukenhaag aan de Wandeling tussen twee bankjes) terug te plaatsen.

Hiermee is na ruim 3 jaar correspondentie (gesprekken/brieven/twitterberichten) tussen gemeente en stichting Zierikzee-Monumentenstad een einde gekomen aan de actie om de verwijderde afvalbakken op zinvolle plekken terug te plaatsen.

Wij bedanken de gemeente Schouwen-Duiveland dat zij uiteindelijk is teruggekomen op een eerdere beslissing.

 
Jannewekken afvalbak foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

TERUGPLAATSEN AFVALBAK JANNEWEKKEN

 

24-09-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Jaren geleden is op ons verzoek een afvalbak geplaatst aan het begin van de Wandeling (naar Nobelpoort) aan het Jannewekken. Van deze afvalbak is na plaatsing veel gebruik gemaakt. Met name voor afval vanuit de Wandeling en van reizigers/scholieren van en naar het busstation.
Begin dit jaar heeft u deze afvalak vanaf de hoek enkele meters verplaatst in de richting van de brug (Jannewekken). Tot op heden is de reden daarvan ons onbekend.

Sinds enkele maanden is de verplaatste afvalbak geheel verdwenen en is het gat in de grond dichtgemaakt.
Kunt u ons aangeven wat de reden is van het verwijderen van de afvalbak? Wilt u deze afvalbak terugplaatsen?”

 

25-09-2017: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“(Zaaknummer: 22326) De afvalbak is deze zomer weg gehaald omdat hij iedere dag ten prooi viel aan vandalisme van wege de hangjeugd die zich in de omgeving op hield. De laatste keer lag de complete bak met betontegel in de gracht.
Nu het weer wat rustiger is zal de bak terug geplaatst worden.

 

25-09-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor uw antwoord en oplossing.”

 

ZWERFAFVAL

 

27-06-2014: De gemeente en NME-centrum Schouwen-Duiveland organiseren een schoonmaakactie rondom busstation Zierikzee. De actie maakt deel uit van de provinciebrede campagne Schoon Zeeland, die bedoeld is om het zwerfafval in onze provincie terug te dringen.

 

01-06-2015: Waste Bag Challenge Schouwen-Duiveland is van start gegaan.

 

11-11-2016: Presentatie interactieve afvalbak door tweedejaars studenten Engineering van de Hogeschool Zeeland in opdracht gemeente. De interactieve afvalbak heeft als doel mensen zo ver te krijgen hun afval in een prullenbak te gooien. De studenten konden een afvalbak voor evenementen ontwerpen of één die bij de school Pontes Pieter Zeeman geplaatst wordt. Deze ontwerpopdracht is onderdeel van de campagne Schoon Zeeland, een initiatief van de vijf centra voor Natuur- en Milieueducatie in Zeeland.

 

14-06-2017: De Jan Wouter van den Doelschool adopteert de jutbak bij de Cauwersinlaag in Zierikzee.

 

07-11-2017: Brugklassers van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee brengen de snoeproute rond hun school in kaart. Door markering van meetpunten wordt duidelijk waar de meeste troep ligt. Doel is de kinderen bewust te maken van de overlast die ontstaat door zwerfafval. Vorig jaar werd op deze manier een confronterende berg afval verzameld op het schoolplein.

 

30-10-2017: Zestien studenten van de HZ Vlissingen presenteren hun ontwerp voor een informatiecampagne, om mensen te overtuigen dat het veel beter is hun rommel niet op straat te gooien, maar in de afvalbak. Het winnende ontwerp wordt onderdeel van een communicatiecampagne van de gemeente Schouwen-Duiveland tegen zwerfafval. De actie maakt deel uit van de provinciebrede campagne Schoon Zeeland, die bedoeld is om het zwerfafval in onze provincie terug te dringen.

 

26-01-2018: Gemeente Schouwen-Duiveland sluit zich aan bij Alliantie Statiegeld op frisdrankblikjes en flesjes.

 

03-02-2018: NME Centrum Schouwen Duiveland en de Waste Bag Challenge Schouwen-Duiveland organiseren een opruimactie zwerfafval in Zierikzee.

 

09-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Is het mogelijk om medewerkers Openbare Ruimte die van afvalbak tot afvalbak rijden voor het legen van afvalbakken, een knijpstok mee te geven zodat ze onderweg zwerfafval kunnen oprapen?

Nu rijden ze het zwerfafval wat langs hun route ligt voorbij of laten ze het zwerfafval, wat in de directe omgeving ligt van de te legen afvalbak, liggen.”

 

10-04-2018: Controleurs Schouwen-Duiveland gaan streng toezien op hondenpoep en afvaldump

www.pzc.nl/schouwen-duiveland/controleurs-schouwen-duiveland-gaan-streng-toezien-op-hondenpoep-en-afvaldump~a2e6e003

 

05-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?

 

11-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Graag wijzen wij u op de aanzienlijke hoeveelheid zwerfafval aan de kanten van de stadsgrachten en in de bossages van de Wandeling en het Slingerbos in Zierikzee. Wilt u dit verwijderen?”

 

16-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vragen van 09/03 en 11/03. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

14-06-2018: Wethouder Ankie Smit geeft in de commissievergadering van 14 juni 2018 aan dat zij inzicht heeft in alle afvalstromen en dat de voorlopige prognose is dat zij geen signalen heeft dat het zwerfafval enorm is toegenomen na invoering van het nieuwe afvalstoffensysteem (waarbij betaald moet worden voor lediging van containers).

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vragen van 09/03 en 11/03. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

25-09-2018: Gemeente Schouwen-Duiveland kondigt nieuwe campagne aan:

“Gooi afval in de afvalbak: Maak het verschil! Samen houden we Schouwen-Duiveland schoon”

Zwerfafval gemeente Schouwen-Duiveland

05-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

07-11-2018: E-mail van de gemeente Schouwen-Duiveand ontvangen:

“Wij begrijpen uit onderstaande mail dat u eerder dit jaar een mail heeft gestuurd over zwerfafval en knijpstok medewerkers. Vanuit handhaving hebben wij  geen kennis van de inhoud van deze mails. Wij krijgen nu via de servicedesk van de Gemeente Schouwen-Duiveland wel u herinneringsmail.
Mogelijk dat een andere afdeling u mail wel in behandeling heeft maar wij kunnen dit zonder de inhoud van de mail te weten niet vaststellen. Wij ontvangen graag de originele vraag zodat daarbij de juiste afdeling kan worden gezocht die voor een antwoord kan zorgen.”

 

09-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

Hierin verwezen naar deze webpagina voor alle informatie.

 

 

artikel geplaatst op 31-01-2010

laatst gewijzigd op 09-11-2018