Dossier: Stadsjuwelenroute

Stadsjuwelenroute bord foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

INLEIDING:

Vanaf zomer 2015 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland bij de parkeerplaatsen Hoofdpoortstraat, Hatfieldpark, Scheldestraat, busstation en Zuidhavenpoort speciale informatieborden geplaatst, die rechtstreeks de weg wijzen naar de ‘zeven kroonjuwelen’ die de skyline van de stad vormen.

Vanaf mei 2016 zijn 20 stenen medaillons en 400 zilverkleurige medaillons in de vorm van een Zeeuwse knop in de bestrating  toegevoegd en is de bijbehorende website www.visitzierikzee.com iis n gebruik genomen.

Burgemeester & Wethouders hebben destijds voor deze routebewegwijzering €152.500,- uitgetrokken. De route is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en de VVV.

 

AANLOOP:

Toen er in de media berichten over deze nieuwe route verschenen, ontstond er onder de bevolking van Zierikzee ergernis en irritatie over noodzaak en de hoge kosten ervan. Zierikzee-Monumentenstad wilde haar volgers hierover informeren. Herhaaldelijk heeft stichting Zierikzee-Monumentenstad zowel de gemeente Schouwen-Duiveland als later ook de VVV om informatie over het plan gevraagd en aangeboden daarin eventueel te willen samenwerken. Zierikzee-Monumentenstad heeft namelijk op haar website monumenten afzonderlijk en uitgebreid beschreven en zou daarbij (bijvoorbeeld met een link) een mooie aanvulling op de route kunnen zijn. Helaas is daar van beiden nooit reactie op gekomen.

 

DE ROUTE:

Door middel van speciale informatieborden, tegels en medaillons wordt de toerist uitgenodigd een (zelf)gekozen route langs onze monumenten te volgen. Een zeer origineel idee, maar misschien iets te omslachtig voor een willekeurige bezoeker om vooraf, via de bijbehorende website, de route te bepalen.

 

Nu deze stadsjuwelenroute bijna een jaar ‘on-line’ is, is het misschien tijd om voor het komend toeristenseizoen deze route eens tegen het licht te houden. De voorbereiding van de route mag onzorgvuldig genoemd worden en aan het onderhoud mag iets meer zorg besteed worden.

 
Stadsjuwelenroute P bord

VERKEERDE NAAM INFORMATIEBORD

Zo startte de route met een informatiebord bij parkeerplaats Scheldestraat onder de naam: P-Westbrug.

Er ontstond grote verwarring over deze nieuwe naam van de parkeerplaats, met name bij hulpdiensten. Uiteindelijk werd de naam op het bord aangepast van P-Westbrug naar P-Scheldestraat.

 
Stadsjuwelenroute Nobelstraat foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

GEBROKEN TEGEL KORTE NOBELSTRAAT

Binnen enkele uren na plaatsing van de grote tegel op de kruising Korte Nobelstraat/Watermolen/Sint Anthoniesdag bleek de tegel door zwaar verkeer doormidden gescheurd te zijn. De tegel is verwijderd en het gat werd opgevuld met asfalt. De tegel is daarna nooit vervangen.

 
Stadsjuwelenroute Zuidwellebrug foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

TEGEL OP VERKEERDE PLAATS ZUIDWELLEBRUG

Na plaatsing van de grote tegel aan de binnenzijde van de Zuidwellebrug, bleek deze kennelijk aan de verkeerde zijde van de brug te liggen. De gemeente heeft de tegel verplaatst naar de buitenzijde van de brug. Het gat wat in de klinkers was geslepen werd ook hier opgevuld met asfalt.

 
Stadsjuwelenroute medaillon krassen foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

MEDAILLONS BESCHADIGD

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente de trottoirs schoongeveegd met een staalborstel en daarbij de zilveren medaillons met krassen beschadigd.

 
Stadsjuwelenroute medaillon foto Zieriukzee-Monumentenstad.nl

MEDAILLONS ONTBREKEN

Na een jaar zijn veel medaillons afgebroken of in zijn geheel verwijderd. Hierdoor is de route incompleet en ziet er erg onverzorgd uit.

 
Stadsjuwelenroute Monumentenbordje Nobelpoort Zierikzee-Monumentenstad.nl

INFORMATIEBORDJES OP MONUMENTEN

Tegelijkertijd met de aanleg van de routebewegwijzering zijn ook de informatiebordjes aan de gevel van monumenten vervangen. Soms ook zonder medeweten van de eigenaar van het pand. De rechthoekige ANWB informatiebordjes voorzien van duidelijk leesbare tekst werden vervangen door ronde bordjes die een meer moderne uitstraling geven. In eeste instantie werden de oude verwijderd en de nieuwe bevestigd zonder de onstane schroefgaten op te vullen of de verf bij te werken.  Nadat Zierikzee-Monumentenstad de gemeente via sociale media hierop gewezen heeft,  is dit alsnog aangepast.

 
Stadsjuwelenroute bordje Nieuwe kerk foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

INFORMATIEBORDJES ONBEREIKBAAR

Doordat de nieuwe ronde bordjes op dezelfde plaats aan de gevel zijn bevestigd, maar de tekst op het bordje in een kleiner lettertype is weergegeven, is de tekst voor kleine mensen en invaliden nagenoeg niet leesbaar.  Zeker de bordjes bevestigd aan de Nieuwe kerk en het Gravensteen zitten voor mensen in een rolstoel op een onbereikbare plaats. Ook hier heeft Zierikzee-Monumentenstad de gemeente via sociale media op geattendeerd, maar helaas heeft de gemeente nooit actie ondernomen.

 
Stadsjuwelenroute Slingerbos foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

INFORMATIE OP PAALTJES

De wandelroute rond de stad over de stadswal heeft de naam ‘Slingerbos’ gekregen. De naamgeving wekt enige verwarring omdat de route uit twee delen bestaat: Slingerbos en Wandeling. De naam ‘Stadswal’ was misschien een betere toepassing geweest.

 

 
Stadsjuwelenroute website

WEBSITE

De bijbehorende website www.visitzierikzee.com is te weinig onder de aandacht gebracht. Bij sommige monumenten staat een incorrecte of onvolledige tekst. De website die informatie over Zierikzee suggereert, is gevuld met:

  – Fietsroutes over Schouwen-Duiveland.

  – Wandelroutes over Schouwen-Duiveland

  – Restaurants (ook van buiten Zierikzee)

  – Attracties (ook van buiten zierikzee)

  – De ontdek Zierikzee-pagina is nog steeds leeg.

 

 

ONKRUID BIJ INFORMATIEBORD

Door een verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verharding (zoals trottoirs en bestratingen) is de gemeente overgegaan op een meer duurzame wijze van onkruidbestrijding.

Helaas leidt dit tot veel onkruid bij de informatieborden.

 
Kruithuisje zonder bordje foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

INFORMATIEBORDJE KRUITHUISJE

Al geruime tijd ontbreekt het informatiebordje op de muur van het kruithuisje.

Helaas is het onderhoud van dit unieke Zierikzeese monument achterstallig.

 
Stadsjuwelenroute paaltje foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

ONDERHOUD VERWIJZINGSBORDEN

De verwijzingsborden van de stadsjuwelenroute zijn inmiddels aan een onderhouds- cq schoonmaaktbeurt toe. De route is op deze manier geen vistitekaartje meer voor Zierikzee.

 

ACTIE:

 

26-04-2017: Zierikzee-Monumentenstad.nl stuurt de gemeente Schouwen-Duiveland een e-mail waarin wij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland via een link naar deze pagina op het onderhoud van de Stadsjuwelenroute wijzen; hierop geen reactie van de gemeente ontvangen.

 

04-05-2017: De PZC publiceert, zonder hoor en wederhoor, het artikel ‘Gebrekkig onderhoud aan toeristische route Zierikzee’.  Correspondent Ton van den Nouweland refereert daarin aan een door Zierikzee-Monumentenstad geschreven ‘brief’ dat het onderhoud aan de twee jarige stadsjuwelenroute te kort schiet. In dit artikel reageert wethouder Jacqueline van Burg (Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD)): “We hebben zelf ook gemerkt dat onderhoud nodig is. Die kapotte tegels worden vervangen en dat geldt ook voor de verdwenen Zeeuws knoppen.”.

 

09-06-2017: Zierikzee-Monumentenstad.nl stuurt de gemeente Schouwen-Duiveland een e-mail waarin wij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland vragen om onze e-mail van 26-04-2017 te beantwoorden. Wij hebben tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen en wij zien ook geen verandering in de situatie.

 

10-06-2017: In tweet-contact geeft SGP Schouwen-Duiveland aan dat ze het vreemd vindt dat Zierikzee-Monumentenstad nog steeds geen antwoord heeft ontvangen en stuurt Wethouder Cees van den Bos een e-mail met de vraag wat het beste is om te doen zodat er wel een reactie komt op de door Zierikzee-Monumentenstad geschreven brief.

In antwoord op deze e-mail bericht Van den Bos dat hij dit bij secretaris Marieke van den Heuvel wil neerleggen.

 

28-06-2017: In tweet-contact vraagt SGP Schouwen-Duiveland of er al een reactie is geweest vanuit de gemeente. Aangezien dit niet geval is geeft ze aan dit nog eens na te vragen.

 

24-09-2017: Zierikzee-Monumentenstad.nl stuurt de gemeente Schouwen-Duiveland een e-mail waarin het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland wederom gevraagd wordt om onze e-mails van 26-04-2017 en 09-06-2017 te beantwoorden.

Wij hebben tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen en wij zien ook geen enkele verandering in de situatie.

 

03-10-2017: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Allereerst onze excuses dat wij uw mails van 26 april 2017 en 9 juni 2017 niet eerder hebben beantwoord.  De mails zijn op een verkeerde afdeling terecht gekomen en door de komst van het nieuwe zaaksysteem is het waarschijnlijk mis gegaan in de overdracht naar de juiste afdeling. Dit betreuren wij ten zeerste, want wij stellen uw inbreng zeker op prijs.

In het plan over de bewegwijzering heeft een stuurgroep meegedacht bestaande uit Stad en Lande, de OVO, het Stadhuismuseum, VVV en alle intern betrokken afdelingen van de gemeente. Het is dus een breed gedragen plan.

Komende winter hebben wij ingepland om de bewegwijzering een update te geven en alle zaken te herstellen zodat de route er voor het seizoen weer goed bij ligt.

Hierbij een reactie op de door u aangegeven punten:

-De gebroken tegel in de Korte Nobelstraat wordt vervangen

-De met asfalt gevulde verwijderde tegel op de Zuidwellebrug wordt opnieuw bestraat

-Aan het uitvoeringsbedrijf is gevraagd voorzichtig om te springen met de veegwagen die de medaillons kan beschadigen

-De ontbrekende/weggehaalde medaillons worden opnieuw geplaatst en steviger verankerd in de bestrating

-de monumentenbordjes zijn aan de stuurgroep voorgelegd en niemand vond de tekst op de bordjes te klein. Gravensteen is wel een knelpunt omdat je hiervoor de trap op moet.

-De benaming van de Slingerbosroute is de meest gangbare bij inwoners bekende naam. Stadswal is niet de officiële benaming van deze route.

-Inmiddels is door VVV, de Zeelandapp ontwikkeld waar alle informatie in te vinden is. Er wordt nog gekeken hoe de verwijzing op de informatieborden moet komen.

-Inderdaad is onkruid te vinden rondom de borden. Dit wordt door het uitvoeringsbedrijf aangepakt. Er loopt een proef om rond dit soort borden een speciaal voegmiddel te gebruiken waardoor onkruid minder is. Indien dit werkt zal het breder toegepast gaan worden.

-op het kruithuisje is geen nieuw informatiebord geplaatst. Er wordt nog gekeken of hier ook een informatiebord op geplaatst kan worden. Ook wordt het onderhoud meegenomen

-Verder zullen alle borden worden nagelopen en schoongemaakt.

 

Nogmaals onze excuses voor het niet eerder beantwoorden van uw brieven.”

 

11-10-2017: Antwoord gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor uw antwoord. Wij zijn erg blij met uw voornemen om de  bewegwijzering van de Stadsjuwelenroute de komende winter een update te geven en alle zaken te herstellen zodat de route er voor het seizoen weer goed bij ligt.
Uw excuus met betrekking tot de late beantwoording is minder sterk:
– Zierikzee-Monumentenstad heeft, buiten de 3 gestuurde e-mails, de mankementen ook aangekaart via social media: twitter, facebook en instagram. Onze stichting wordt via één of meerdere van deze kanalen, gevolgd door de gemeente en nagenoeg alle raadsleden en politieke partijen van Schouwen-Duiveland.
– Op 4 mei 2017 heeft de PZC een artikel over het onderhoud van de route gepubliceerd, waarop wethouder Jacqueline van Burg heeft gereageerd dat onderhoud nodig is en dat een en ander wordt gerepareerd.
– Er is meerdere malen aan de gemeente door de SGP Schouwen-Duiveland gevraagd om een reactie. In juni 2017 onder andere bij Wethouder van den Bos en secretaris van den Heuvel.
Met andere woorden, het komt erg ongeloofwaardig over dat er geen actie ondernomen is enkel en alleen doordat de e-mails op een verkeerde afdeling terecht zijn gekomen en door de komst van het nieuwe zaaksysteem het waarschijnlijk is misgegaan in de overdracht naar de juiste afdeling.

INFORMATIEBORDJES
Erg fijn dat de monumentenbordjes aan de stuurgroep bestaande uit Stad en Lande, de OVO, het Stadhuismuseum, VVV en alle intern betrokken afdelingen van de gemeente zijn voorgelegd en dat niemand de tekst op de bordjes te klein vond.
De praktijk is anders. Rolstoelers en kleine mensen kunnen de huidige bordjes door de hoogte en lettergrootte niet of nauwelijks lezen. De route die als doel heeft te verwijzen naar monumenten en te informeren over monumenten mist hierdoor zijn doel voor deze groep mensen. Het zou erg fijn zijn als deze bordjes zouden worden aangepast dat ze voor iedereen te lezen zijn.

Het informatiebordje aan het Gravensteen is qua hoogte niet alleen een knelpunt, ook voor het bordje aan de Nieuwe kerk moet je de trap op.

WEBSITE
Voor wat betreft de door de VVV ontwikkelde Zeelandapp waar summiere informatie over monumenten van Zierikzee in te vinden is zou je, door te linken naar informatie op onze website, toeristen nog beter kunnen informeren.
We hebben hier alvast een opzetje gegeven:
www.zierikzee-monumentenstad.nl/stadsjuwelenroute

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet om de Stadsjuwelenroute op te frissen.”

 

29-11-2017: E-mail  ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland met daarin de raadsbrief:

Portefeuillehouder: A.M.J. van Burg

Afdeling: Openbare Werken (OW)
Behandelend ambtenaar: Jolanda Bruin
Datum: 28 november 2017

 

Inleiding

In 2015 en 2016 is het project bewegwijzering Zierikzee uitgevoerd.
Inmiddels is er helaas een aantal zaken beschadigd of weggehaald en dient er een update plaats te
vinden.
 
Kernboodschap
Komende winter (2017/2018) is ingepland om de bewegwijzering een update te geven en alle zaken te
herstellen zodat de route er voor het seizoen 2018 weer goed bij ligt. Hierbij een overzicht van alle acties
die gedaan moeten worden:
Acties optimalisatie looproute
– De gebroken tegel in de Korte Nobelstraat wordt vervangen (v.d. Cingel) –voor Pasen
– De met asfalt gevulde verwijderde tegel op de Zuidwellebrug wordt opnieuw bestraat (v.d. Cingel) – voor Pasen
– De tegel bij de Havenpoort wordt meegenomen in het project damwand/herstraten Vissersdijk (Van
Gelder) – voor Juli
– Grote tegel Meelstraat wordt geplaatst na afronding van project Mol – voor Pasen
– De ontbrekende/weggehaalde medaillons worden opnieuw geplaatst en steviger verankerd in de
bestrating – voor Kerst
– Onkruid rondom de informatieborden wordt aangepakt. Er loopt een proef om rond dit soort borden een
speciaal voegmiddel te gebruiken waardoor onkruid minder is. Indien dit werkt zal het breder toegepast
gaan worden – jaarrond actie
– Alle borden en paaltjes worden nagelopen en schoongemaakt – jaarlijks voor Kerst en voor Pasen
– Inmiddels is door VVV, de Zeelandapp ontwikkeld waar alle informatie in te vinden is. Er wordt gekeken
hoe de verwijzing op de informatieborden moet komen – voor Pasen
 
15-01-2018: Toezegging kernboodschap Openbare Werken door gemeente niet nagekomen:
– De ontbrekende/weggehaalde medaillons worden opnieuw geplaatst en steviger verankerd in de
bestrating – voor Kerst
Tegel Korte Nobelstraat foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl
 
31-01-2018: Asfalt is verwijderd en een nieuwe ‘kompas’-tegel is geplaatst op de kruising Korte Nobelstraat – Watermolen. Tegel is helaas op een zeer amateuristische wijze geplaatst. Klinkers zijn niet met zand opgevuld, klinkers sluiten qua hoogte niet aan op de tegel en de tegel wipt en geeft grote klappen als men er overheen rijdt.

 

06-01-2018: De tegel heeft het kennelijk niet gered. Vanmorgen is deze verwijderd en is het gat wederom gevuld met asfalt.

 

03-04-2018: Het is de gemeente niet gelukt om toezeggingen uit de kernboodschap Openbare Werken na te komen:

– De gebroken tegel in de Korte Nobelstraat wordt vervangen (v.d. Cingel) –voor Pasen
– De met asfalt gevulde verwijderde tegel op de Zuidwellebrug wordt opnieuw bestraat (v.d. Cingel) – voor Pasen
– Grote tegel Meelstraat wordt geplaatst na afronding van project Mol – voor Pasen
– De ontbrekende/weggehaalde medaillons worden opnieuw geplaatst en steviger verankerd in de
bestrating – voor Kerst
– Onkruid rondom de informatieborden wordt aangepakt. Er loopt een proef om rond dit soort borden een
speciaal voegmiddel te gebruiken waardoor onkruid minder is. Indien dit werkt zal het breder toegepast
gaan worden – jaarrond actie
– Alle borden en paaltjes worden nagelopen en schoongemaakt – jaarlijks voor Kerst en voor Pasen
– Inmiddels is door VVV, de Zeelandapp ontwikkeld waar alle informatie in te vinden is. Er wordt gekeken
hoe de verwijzing op de informatieborden moet komen – voor Pasen
 
06-04-2018: Asfalt is verwijderd en een nieuwe ‘kompas’-tegel is geplaatst op de kruising Korte Nobelstraat – Watermolen. De tegel oogt lijkt nu beter gelegd te zijn dan de vorige.
Stadsjuwelenroute Zuidwellestraat klinkers foto Zierikzee-Monumentenstad.nl
13-03-2018: De zilveren medaillons zijn vervangen en/of aangevuld en het asfalt in de Zuidwellestraat nabij de Zuidwellebrug is vervangen door klinkers.
 
Stadsjuwelenrout kompastegen Watermolen
03-06-2018: Wederom is de ‘kompas’-tegel op de kruising Korte Nobelstraat – Watermolen gescheurd.
 
Stadsjuwelenroute informatiebord
04-06-2018: Geconstateerd dat er wederom onkruid groeit bij de voet van verschillende informatieborden (Scheldestraat en Grachtweg)
 
Stadsjuwelenroute paaltje
09-06-2018: Geconstateerd dat de informatie paaltjes bij de Wandeling nog steeds niet zijn schoongemaakt.
 
 
 
24-06-2018: Geconstateerd dat er inmiddels weer 16 zilverkleurige medaillons ontbreken (Lange Nobelstraat, Appelmarkt, Poststraat, voetpad Kerkhof zuidzijde)
 
 
Stadsjuwqelenroute tegel Appelmarkt
24-06-2018: Geconstateerd dat ook de ‘kompas’-tegel op de Appelmarkt is gescheurd.
 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Ondanks uw inzet is het u helaas niet gelukt de Stadsjuwelenroute  voor het zomerseizoen van 2018 een verfrissend aanzien te geven. Onze constateringen van slecht onderhoud in juni 2018 zijn nog steeds niet verholpen. Wilt u deze route wederom herstellen?”

 

 

artikel geplaatst op: 23-04-2017

laatst gewijzigd op: 09-09-2018