Dossier: onkruidbestrijding

NIEUWE WERKWIJZE ONKRUIDBESTRIJDING

Op 31 maart 2016 is er een verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verharding (zoals trottoirs en bestratingen) van kracht geworden. Voor die tijd werd in de gemeente Schouwen-Duiveland gebruik gemaakt van chemische middelen voor onkruidbestrijding.

Vanaf deze datum is de gemeente Schouwen-Duiveland, samen met haar hoofdaannemer Prop Beplantingswerken, de uitdaging aangegaan om omkruid voortaan op duurzame wijze te bestrijden en tegelijkertijd het beeldkwaliteit van de buitenruimte in stand te houden.

Dit vertaalt zich in een bestrijdingswijze die in eerste instantie de ontwikkeling en de groei van onkruid voorkomt. Aan het begin van het groeiseizoen wordt met behulp van borstelmachines het onkruid verwijderd voordat het volledig kan ontkiemen. Ook worden de verhardingen regelmatig geveegd waardoor de voedingsbodem voor onkruid zoveel mogelijk wordt weggenomen.

Tijdens het groeiseizoen zelf zal het onkruid met hete lucht machines worden bestreden. Met een temperatuur van 370 graden wordt over verhardingen geblazen, waardoor het onkruid verwelkt en afsterft.

Door onkruid niet langer met chemische middelen te bestrijden, blijven de straten en het grond- en wateroppervlak schoon. Deze duurzame bestrijdingswijze is echter arbeidsintensiever dan onkruidbestrijding met gebruik van chemische middelen. De geschatte kosten voor de nieuwe werkwijzen bedragen € 256.626,90 op jaarbasis. De kosten voor onkruidbestrijding met behulp van chemische middelen bedroegen € 65.000,-.

 

tekst: gemeente Schouwen-Duiveland dd. 19 mei 2016

 

‘SCHOUWEN-DUIVELAND SMOORT ONKRUID IN DE KIEM’

Het bestrijden van onkruid op verhardingen heeft in 2016 nogal wat voeten in de aarde gehad. Door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen moest in korte tijd naar meer duurzame bestrijdingsmethoden worden overgestapt. Er moesten machines worden besteld en extra personeel worden ingezet. In combinatie met de extreem groeizame weersomstandigheden, was het in het voorjaar van 2016 een waar gevecht om het onkruid onder de knie te krijgen.

Samen met haar partner Prop Beplantingswerken, bestrijdt het Uitvoeringsorgaan van de gemeente Schouwen-Duiveland in 2017 het onkruid op een nieuwe manier. Onder het motto “we smoren het in de kiem”, wordt het onkruid in een zo vroeg mogelijk stadium aangepakt door de voedingsbodem weg te nemen.

Begin maart 2017 is hiermee al gestart. Met twee borstelmachines, een zuigveegauto en blazers, is eerst in Zierikzee zoveel mogelijk grond en zand van de bestrating weggeborsteld- en geveegd. Hierdoor krijgt het onkruid weinig kans zich verder te ontwikkelen.

Een ploeg met hete lucht machines gaat daarna aan de slag op de plekken die niet voor de borstelveegploeg bereikbaar zijn, zoals brandgangen. Met een temperatuur van maar liefst 370 graden zorgen deze machines ervoor dat het onkruid verwelkt en afsterft.

Om te zorgen dat het onkruid ook wegblijft, worden de hete lucht machines gedurende het hele groeiseizoen ingezet. Door onkruid voortdurend met hete lucht te bestrijden, verliest het aan kiemkracht en wordt verdere verspreiding voorkomen.

Door deze werkwijze is en blijft het plezierig om te wonen en te verblijven op Schouwen-Duiveland.

 

tekst: gemeente Schouwen-Duiveland dd. 8 april 2017

 

 
Onkruid Nobelpoort foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

 

 

Na het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, wordt het onkruid nu op een duurzame wijze bestreden. Hoe tevreden bent u over de onkruidbestrijding door de gemeente Schouwen-Duiveland?

MENING OVER ONKRUIDBESTRIJDING

In mei 2017 bereikten ons vele klachten over de onkruidbestrijding. Dit was voor ons aanleiding om op 28 mei 2017 op twitter, facebook, instagram en onze website een bericht te plaatsen waarin wij onze volgers, via onze poll, vroegen naar hun mening over de mate van tevredenheid met betrekking tot de onkruidbestrijding door de gemeente.

 

Op 28 mei 2017 hebben wij hierover via twitter contact gehad met raadslid Daniel Joppe (CDA). Hij gaf aan dat hij het ook wist, het zelf ook had gezien en er ook op aangesproken is. Hij deelde verder mee dat de nieuwe werkwijze tijd kost en dat er in vergelijking tot vorig jaar enorm is verbeterd.

Hij verwees ons naar de gemeentelijke servicelijn om daar de melding te doen.

 

ONDERZOEK

Naar aanleiding van de reactie van raadslid Joppe en vele reacties van Zierikzeeënaars op ons bericht hebben wij op maandag 5 juni 2017 (2e Pinksterdag) een willekeurige route gelopen door onze Monumentenstad. We hebben Zierikzee bekeken door de ogen van de toerist. Het resultaat is terug te vinden op onze fotopresentatie bovenaan deze pagina.

 

06-06-2017: Zierikzee-Monumentenstad.nl heeft deze pagina onder de aandacht van het gemeentebestuur en de gemeentelijke servicelijn gebracht.

 

13-06-2017: Er blijkt een aanvang te zijn gemaakt met de bestrijding van onkruid bij de Nobelpoort en het trapje van de Driekoningenlaan.

 

19-06-2017: E-mail ontvangen van firma Prop. ZIJ gaf aan dat naar aanleiding van onze melding bij de gemeentelijke servicelijn is gebleken dat er een aantal plekken zijn in Zierikzee waar onkruid op de verharding aanwezig is. Ze doen hun uiterste best om alle locatie op te zoeken en het onkruid te bestrijden. Er werd daarbij aangegeven dat niet alle locaties die op de site staan vallen binnen hun beheer. 

Wij hebben aangeven om de lokaties van onze 112 foto’s, indien gewenst, door te geven.

Onkruid Jannewekken foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

07-08-2017: E-mail gestuurd aan Firma Prop en daarin aangegeven dat er qua onkruidbestrijdig al wel wat verbeterd is, maar wederom extra aandacht gevraagd voor vele straten in de binnenstad van Zierikzee en dan met name rond lantaarnpalen, afvalcontainers, hekwerken, boomperkjes, onder en rondom geparkeerde auto’s etc.

Uit een automatisch antwoord blijkt dat Prop Tuinen van vrijdag 21 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2017 in verband met vakantie afwezig is.

Helaas geen antwoord meer gekregen op bovenstaande e-mail.

Onkruid Lange Nobelstraat foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

24-09-2017: Wederom een e-mail gestuurd aan firma Prop (met een kopie aan de gemeente Schouwen-Duiveland) en daarin aangegeven dat er qua onkruidbestrijdig al wel wat verbeterd is, maar wederom extra aandacht gevraagd voor vele straten in de binnenstad van Zierikzee en dan met name rond lantaarnpalen, afvalcontainers, hekwerken, boomperkjes, onder en rondom geparkeerde auto’s etc.

 

13-10-2017: Telefonisch de klacht, over terugkoppeling van onze meldingen, neergelegd bij de Servicelijn. ZIJ  geeft aan dat door interne communicatieproblemen de meldingen die door ons gedaan zijn aan het adres van de firma Prop niet bij de gemeente terecht zijn gekomen. Wederom hebben we de klacht over onkruidbestrijding in Zierikzee onder de aandacht gebracht.

 

13-10-2017: Antwoord ontvangen van gemeente (digitaal) / Firma Prop:

“Naar aanleiding van uw melding bij de servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland stuur ik u deze mail.

Uit uw melding blijkt dat u geen antwoord heeft ontvangen op uw vorige melding. Zie onderstaande mail van 19-6, dit heb ik des tijds naar u gestuurd n.a.v. uw eerste melding.”

 

16-10-2017: Antwoord gestuurd aan gemeente (digitaal) / firma Prop en verwezen naar het relaas op deze pagina.

 

09-11-2017: SGP dient een motie in waarin zij, namens VVD, CDA, CU en LSD, het College van B en W verzoekt in 2018 een onderzoek te doen onder de inwoners naar de tevredenheid over de nieuwe werkwijze van de onkruidbestrijding en groenonderhoud.

Onkruid rotonde Zierikzee foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

 

12-11-2017: Een e-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland en de firma Prop:

“Al meerdere keren hebben wij bij u de onkruidbestrijding in Zierikzee aangekaart. Inmiddels is de groei een beetje uit het onkruid, maar nog steeds geeft Zierikzee op een aantal punten een trieste indruk. Wilt u zich inspannen om Zierikzee te ontdoen van het onkruid?”

(Gemeentelijk zaaknummer: 26166)

 

13-11-2017: E-mail ontvangen van de Servicelijn:

“Bedankt voor het sturen van uw melding. Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons de exacte locaties (straatnamen) door te geven?”

 

14-11-2017: E-mail gestuurd aan de Servicelijn:

“Fijn dat u reageert. De lokatie van de foto’s zijn: Rotonde Lange Blokweg/Grachtweg en de Nobelpoort.
Andere lokaties zijn onder andere: Lange Nobelstraat, Korte Nobelstraat, Grachtweg, Jannewekken, brug Jannewekken, Watermolen, Hem, Schuithaven, Steiltjesstraat, Waterpoortstraat, Oude Haven, Hofferplein, Kromme Elleboog, Beddeweeg, Plein Montmaertre, Parkeerplaats Zevengetijstraat etc… Eigenlijk door de hele binnenstad en misschien ook in de buitenwijken.
Met name onder en rondom geparkeerde auto’s, afvalbakken, lantaarnpalen, hekjes, borden, troittoirs, middengeleiding, langs woningen etc.”

Antwoord Servicelijn:

“Bedankt voor uw reactie. Ik heb uw melding doorgegeven aan onze aannemer, zij zullen deze melding verder in behandeling nemen.”

 

10-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Na uw e-mail van 14-11-2017 is er nog niets veranderd in de situatie. Wilt u ons aangeven wat de stand van zaken is?

www.zierikzee-monumentenstad.nl/dossier-onkruidbestrijding”

 

26-02-2018: Gezien dat de middengeleiding van de rotonde Zierikzee (foto boven) inmiddels ontdaan is van onkruid, maar dat de andere middengeleidingen van diezelfde rotonde ‘vergeten’ zijn.

13-05-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hierbij brengen wij wederom het onkruidprobleem in Zierikzee onder uw aandacht. Punten van aandacht: Nobelpoort, Grachtweg (tussen de Nobelpoort en het busstation), de Vaete, Korte Nobelstraat met name onder geparkeerde auto’s, Steiltjesstraat, Lange Nobelstraat (met name het voetpad), parkeerplaats Zevengetijstraat, rotonde, Jannewekken, Jannewekken brug, het gehele Hofferplein, parkeerplaats Scheldestraat, troittoit oprit Calandweg, rondom de rotonde van de Haringvlietstraat en Grevelingenstraat.”

.artikel geplaatst op: 05-06-2017

laatst gewijzigd op: 16-05-2018