Hondenbeleid in Zierikzee

Hondenpoep foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

 

De nota ‘Beleid voor hondenbezitters’ van de gemeente Schouwen-Duiveland is klaar.

 

INSPRAAKAVOND

Na een grote opkomst bij een inspraakavond waar door de gemeente aan de inwoners van Schouwen-Duiveland gevraagd mee te denken over een nieuw beleid voor hondenbezitters. Tijdens deze avond, waar geen klagers over lopende honden/hondenpoep aanwezig waren, werd op een zeer enthousiaste wijze vele positieve ideëen en suggesties door hondenbezitters geopperd. Alle aanwezige hondenbezitters zijn ook van mening dat poep op straat een grote ergenis is en dat dit aangepakt moet worden. Vermindering van deze overlast moet gezocht worden in verandering van gedrag van de onwelwillende hondenbezitter met of zonder aangelijnde hond.

 

NOTA

In de nota is geen enkele tegemoetkoming naar de hondenbezitter toe terug te vinden.

  – geen speciale losloopgebieden in de wijken Malta en Poortambacht en binnenstad (Wandeling/Slingerbos etc).;

  – geen tijdzones om honden op een bepaalde plaats los te laten lopen;

  – geen gerichte en intensieve controles op plaatsen waar grote overlast wordt ervaren;

  – beloning in de vorm van verlaging van de hondenbelasting.

 

Er zijn uitsluitend verplichtingen opgenomen:

  – belastingplicht

  – aanlijnplicht (eventueel muilkorfgebod)

  – identificatieplicht

  – opruimplicht

 

BELASTING

Een globaal rekensommetje:
 

  1. de gemeente int €182.000.- aan hondenbelasting per jaar

  2. de gemeente geeft €18.550.- uit aan kosten (hondenpoepzakjes etc)

 

Van de €60,- die een hondenbezitter aan hondenbelasting betaald, wordt slechts €6,- daadwerkelijk besteed aan het hondenbeleid. Het resterende bedrag (een kleine €54,-) gaat naar de pot ‘algemene middelen’ van de gemeente.

Overigens zou het beter zijn de hondenbelasting te baseren op die €18.550,- en de resterende €163.450 weg te zetten bij de Onroerendzaakbelasting (OZB) waar dat geld nu ook voor wordt gebruikt wordt.

Pas dan geeft je hierover een eerlijk beeld.

 

Steeds vaker bezoeken toeristen het jaar door de stad met één of meerdere honden. In de berekening van de hondenbelasting is geen compensatie opgenomen vauit de toeristenbelasting.

 

POEPOVERLAST

Honden die voorheen losliepen en ver weg tussen de struiken en bossage poepten, zullen door de voorgestelde aanlijnplicht dat nu op straat en asfalt gaan doen. Gevolg: meer poep op straat.

Voor de duidelijkheid:

  – een hond poept in enkele seconden drie a vier keer per dag.

  – een onwelwillende hondenbezitter zal, indien er geen amtenaar van Handhaving in de buurt is, de poep laten liggen.

  – bij onvoldoende afvalbakken zullen hondenzakjes gevuld met poep op straat of hangend in de struiken (wat nu ook al het geval is) worden achtergelaten, want met een poepzakje gevuld met een riekende en warme hondendrol wil je niet te ver lopen.

 

In herinnering:

Enkele jaren geleden heeft de gemeente zelfs het initiatief genomen om alle afvalbakken uit het Slingerbos en Wandeling te verwijderen. Men baseerde zich toen op een rapport wat stelde dat ‘als er geen afvalbakken staan, er minder zwerfafval is’. De gemeente heeft Zierikee-Monumentenstad verzekerd dat zij het afval dat er zonder die afvalbakken zou liggen, sneller en vaker zou worden opgeruimd.

Zierikzee-Monumentenstad heeft dat toen een jaar gemonitord en vastgesteld dat de gemeente zijn belofte daarin niet na kwam. Na vele foto’s van zwerfafval heeft de gemeente schoorvoetend en met grote tussenposen alle afvalbakken uiteindelijk weer teruggeplaatst.

 

Verder is de ‘pakkans’ door ambtenaren van de gemeentelijke Handhaving van de veroorzaker van de grootste ergernis ‘hondenpoep op straat’ met een tijdvak van 7 dagen van 24 uur, zeer gering.

 

MONITORING

Zierikzee-Monumentenstad  is benieuwd of de nota tijdens de Commissievergadering Samenleving en Bestuur van 11 mei 2017 nog zal worden aangepast, alvorens het voor vaststelling naar de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2017 gaat.

Hoe dan ook, wij zullen het uiteindelijke hondenbeleid aandachtig volgen en de gemeente aanspreken op het opruimen van hondenpoep op straat.

 

Bekijk hier: Notitie “Hondenbeleid  Schouwen-Duiveland”

 

artikel geplaatst: 21-04-2017

laatst aangepast: 23-04-2017