Doel stichting Zierikzee-Monumentenstad

Welkom bij de Zierikzee Monumentenstad. Een stichting die is opgericht op 4 maart 2010 en zich tot doel heeft gesteld:

 

1.  De promotie van de stad Zierikzee in het algemeen, alsmede het (mee-)organiseren van evenementen op vrijwillige basis met alle instanties en organisaties.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn te bereiken door onder andere:

 

– het gebruik maken van één centraal digitaal informatiepunt: www.zierikzee-monumentenstad.nl;

– als één ‘gezicht’ cq ‘noemer’ naar buiten treden, waardoor Zierikzee een sterker beeld krijgt; 

– het uitzetten van regionale en landelijke reclame(campagnes);

– bij de organisatie van (nieuwe) evenementen gebruik te maken van de kwaliteiten en expertise van bewoners, instanties en organisaties ( ‘Laat zien wat Zierikzee te bieden heeft!’ );

– verkoop van promotiematerialen waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan de stichting;

– het aantrekken van gelden (subsidies, donaties, schenkingen ed (een ANBI-status is verleend)

om te komen tot een bruisend woon-, werk- en recreatief klimaat van deze sfeervolle monumentenstad!