Dak gemeentehuis voorzien van zonnepanelen

Op het dak van het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland zijn 178 zonnepanelen geplaatst. Hiermee realiseert de gemeente een financiële besparing. De plaatsing van de zonnepanelen maakt onderdeel uit van het project herhuisvesting en heeft tot doel het optimaliseren van gebruik en exploitatie van het gemeentehuis. In het project herhuisvesting zijn veel lokale partijen betrokken. Installatiebedrijf Saman plaatste in opdracht van Delta Wisse Techniek (DWT) de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. De 178 pv-panelen hebben een totaal piekvermogen van 48.950 Watt, waardoor een minimale jaaropbrengst van 42,50 MWh wordt bereikt. Met de minimale opbrengst van de pv-panelen verwacht de gemeente een mooie besparing op de energierekening. Door de invloed van wind op dit eiland worden de panelen geplaatst in een oost-west opstelling. Dit in plaats van een gangbare zuid-opstelling waarbij ruimte wordt gehouden tussen de rijen zonnepanelen om te voorkomen dat de eerste rij schaduw geeft op de rijen die daarachter staan. In een oost-west opstelling worden de panelen onder een flauwe hoek van tien tot dertien graden tegen elkaar geplaatst. Hierdoor zijn de pv-panelen een stuk minder vatbaar voor wind en is er minder ballast noodzakelijk om het systeem op haar plaats te houden. De opbrengst is ongeveer zeven procent lager ten opzichte van de zuid-opstelling. Dit wordt gecompenseerd doordat in een dergelijke opstelling zo’n dertig procent meer zonnepanelen op het dak kunnen. De gemeente heeft ruim een jaar geleden SDE-subsidie voor de categorie Zon (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met resultaat. De komende vijftien jaar ontvangt de gemeente subsidie op basis van de daadwerkelijk geproduceerde energie. Bij de minimaal verwachte jaaropbrengst betekent dit dat de investering binnen acht jaar is terugverdiend. (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

13 maart 2018
zierikzee
nieuws 2018 maart, WereldRegio, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeentehuis, zonnepanelen