De Ceuster voorzitter adviesraad Sociaal Domein

Oud Zeeuwland-directeur Antoine de Ceuster is de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Sinds een aantal jaren heeft de gemeente er taken bij gekregen op de verschillende gebieden van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over leven met een ziekte of beperking. De gemeente is mede verantwoordelijk voor het opstellen van beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving breed en integraal wordt meegedacht. Daarom heeft de gemeente een brede adviesraad voor het sociaal domein ingesteld. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. De adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden plus een onafhankelijk voorzitter. Tot voorzitter is dus Antoine de Ceuster benoemd. Er zijn 10 leden benoemd. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

21 februari 2018
zierikzee
nieuws 2018 februari, WereldRegio, Adviesraad Sociaal Domein, Antoine de Ceuster, Zeeuwland