Meulblok ook kandidaat voor wethouderschap VVD

Naast Tom Soeters uit Zierikzee heeft ook Dick Meulblok uit Burgh-Haamstede zich kandidaat gesteld voor het wethouderschap voor de VVD. Huidig wethouder Wout van den Berg gaf onlangs aan niet verder te willen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Zowel Soeters als Meulblok zitten nu in de raad maar willen daar niet meer in terugkeren. Soeters heeft er twee, en Meulblok vier termijnen opzitten. De verkiezingsuitslag van maart volgend jaar moet duidelijk maken of de VVD weer een wethouder kan leveren. (bron: WereldRegio)

30 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Dick Meulblok, Tom Soeters, VVD, Wout van den Berg

Schouws platform voor belangen ouderen

Alle Schouwen-Duivelandse organisaties die iets doen voor ouderen gaan vanaf volgend jaar samenwerken. Eén orgaan, dat namens alle ouderen overlegt met gemeente, woningbouwvereniging en stichting dorpshuizen. Dat staat het nog op te richten Seniorenplatform Schouwen-Duiveland voor ogen. In het Seniorenplatform werken de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, Caritas, de Senioren Vereniging Schouwen-Duiveland, de Nederlandse Patiënten Vereniging, De Zonnebloem en het Rode Kruis samen.  Binnenkort komen daar  Humanitas en het Leger des Heils nog bij.  ,,Een kwart van de inwoners is senior,” geeft Zonnebloemvoorzitter Adriaan van den Berge de omvang van de doelgroep aan. Het platform gaat zich volgens hem inzetten voor eenzaamheidsbestrijding en zelfredzaamheid.  Lees verder. (bron: PZC)

zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Seniorenplatform

Enna nu ook voor steun aan achtergebleven broers en zussen

De Stichting Enna voor nabestaanden van een overleden kind gaat een nieuwe steungroep oprichten. Die richt zich specifiek op broers en zussen die achterblijven na een overlijden. Het persoonlijke verhaal van Paola Alkemade tijdens een recente bijeenkomst vormt de directe aanleiding voor uitbreiding van de lotgenotenorganisatie op Schouwen-Duiveland, aldus voorzitter Anne van Mil.  ,,Uit haar verhaal werd treffend duidelijk welke impact het overlijden van een kind heeft op broers en zussen. Wij van de Stichting Enna zijn gaan inzien dat dit een ‘vergeten’ groep is. Vaak  schaart men zich rondom de ouders en beseffen niet goed dat de broer of zus ook steun nodig heeft en hoe die te geven.” Lees verder. (bron: PZC)

zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Anne van Mil, InBetween, Paola Alkemade, Stichting Enna

Reisbureau in Zierikzee laat schoolbus in Paramaribo rijden

Busbedrijf van Oeveren in Zierikzee bestaat dit jaar op de kop af negen decennia. Een perfecte aanleiding om een mooi cadeau weg te geven, bedacht manager Martine Wakkee van het eigen reisbureau. Van iedere reis die in december wordt geboekt bij Travel XL Van Oeveren, stort zij 15 euro in een potje. ,,En gaat de reis naar Suriname, dan verdubbelen we die donatie.” Lees verder. (bron: PZC / foto: Martine Wakkee)

zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Martine Wakkee, Travel XL Van Oeveren, Van Oeveren

CDA en CU onderzoeken nauwere samenwerking

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar gaan de fracties van het CDA en de ChristenUnie de politieke samenwerking onderzoeken. De besturen van beide partijen hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd. Hierin is naar voren gekomen dat beide partijen intensiever met elkaar willen samenwerken. Er is veel overeenstemming tussen beide partijen als het gaat over de grondbeginselen en de politieke uitgangspunten. Ook zijn de leden van beide partijen geraadpleegd. Zij hebben positief gereageerd op de samenwerking. Beide partijen blijven zelfstandig en komen ieder met een eigen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Met de samenwerking na de verkiezingen hopen de twee een sterker christelijk geluid te laten horen in de gemeenteraad. (bron: WereldRegio)

29 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, CDA, ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen

VVD kiest voor vernieuwing in gemeenteraad

De VVD heeft drie zittende raadsleden lager op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar geplaatst. Het gaat om Corine den Baars, Dick Meulblok en Tom Soeters. Nummer een is Laurence Haack. Ze wordt gevolgd door Margo Lemsom, Bruno van der Hoek en Erik Groffen. De VVD heeft op dit moment vier zetels in de gemeenteraad. Wie de eventuele nieuwe wethouder gaat worden nu Wout van den Berg al heeft aangekondigd niet verder te willen, is nog niet bekend. Wel laat Tom Soeters weten de functie wel te ambiëren. ,,Ik heb nu twee termijnen in de raad gezeten en dat vind ik voldoende. Maar inderdaad, het lijkt me leuk om als wethouder verder te gaan.” Of Soeters de man gaat worden, is nu nog niet te zeggen. Op de foto Lemsom, Groffen, Haack en de nummer vijf Den Baas. De nummer vier, Bruno van den Hoek, ontbreekt. (bron: WereldRegio / foto: WereldRegio)

zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Bruno van der Hoek, Corine den Baars, Dick Meulblok, Erik Groffen, Laurence Haack, Margo Lemsom, VVD, Wout van den Berg

Nieuwbouwwijk Zierikzee loopt vertraging op

Het wil niet vlotten met de laatste fase  van renovatiewijk Buzee in Zierikzee. Woningbouwcorporatie Zeeuwland heeft moeite met het vinden van een aannemer. Voor ‘De  Wal’, de derde en laatste fase van Buzee, zijn 57 huizen gesloopt. Volgens het plan komen daarvoor 44 woningen en vijf garageboxen terug. ‘Na de zomer gaan we bouwen’,  meldt de website van Zeeuwland. Maar dat blijkt een te optimistische voorstelling van zaken. Daar waar aannemers bij de aanbesteding van fase 1 en 2 elkaar nog verdrongen, valt het nu niet mee ze voor het project te interesseren. De markt is veranderd; bouwondernemers komen om in het werk.  Zeeuwlanddirecteur Marco van der Wel verwacht in januari opdracht te kunnen geven. ,,Dan kan de bouw in het late voorjaar beginnen en zou alles in het eerste kwartaal van 2019 klaar kunnen zijn.” Lees verder. (bron: PZC)

27 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, PZC, Buzee, De Wal, Marco van der Wel, Zeeuwland

Kerkhove maakt het Rodina behoorlijk lastig

Er was niet zoveel klasseverschil tussen Lesley Kerkhove en Evgeniya Rodina, maar de Russische plaatste slechts een break meer waardoor ze wedstrijd won.  Het duel tussen de oud-Zierikzeese (foto) en de Rodina, die zo’n vijftig plekken hoger op de wereldranglijst staat, was een wedstrijd uit de tweede ronde van een WTA-evenement in Honolulu. In de hoofdstad van Hawaii pakte Rodina woensdag de eerste set met 3-6. In de tweede set hielden beide tennissters elkaar in evenwicht waarna Rodina de beslissende tiebreak met 4-7 op haar naam schreef. (bron: wereldRegio / foto: Richard van Loon)

24 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Lesley Kerkhove, tennis, WTA

Subsidie zonnepark Zierikzee toegezegd

De benodigde subsidie vanuit de Rijksoverheid voor zonnepark Zierikzee is toegezegd en het project kan gerealiseerd gaan worden. De bouw start in het tweede kwartaal van 2018 en duurt ongeveer drie maanden. Met deze ontwikkeling maakt Schouwen-Duiveland wederom een belangrijke stap in zijn doel om in 2040 energieneutraal te zijn. De energie die het zonnepark jaarlijks opwekt, staat gelijk aan ongeveer tien procent van het totale gebruik van Schouwen-Duiveland.In een procedure van circa driekwart jaar is het plan tot ontwikkeling gekomen nadat het als één van de pilotprojecten door de provincie Zeeland was aangewezen. ,,Belangrijk onderdeel van dit traject was de landschappelijke inpassing, onze omgeving zal gaan veranderen in deze energietransitie en daar zullen we bewust mee om moeten gaan.” Volgens Algemeen Directeur Daniël Lodders van de Saman Groep. ,,We moeten echter ook keuzes maken en accepteren dat ons landschap verandert, belangrijk is wel dat het gesprek met de omgeving wordt aangegaan om draagvlak te creëren. Voor zonnepark Zierikzee is hier veel aandacht aan besteed en zijn we in goede harmonie met omwonenden tot oplossingen gekomen.” Het zonnepark heeft een oppervlakte van 12,8 hectare, bestaat uit 52.000 zonnepanelen en heeft een jaaropbrengst van circa 14.000.000 kWh, genoeg voor ongeveer 4.200 huishoudens. Het park grenst aan het bestaande bedrijventerrein van Zierikzee. Als ontwikkelaar van duurzame energieprojecten ziet de Saman Groep veel potentie in zonneparken. De combinatie tussen de reeds aanwezige windturbines en de te plaatsen zonnepanelen is erg gunstig. Beide energiebronnen wekken slechts zeer beperkt gelijktijdig energie op waardoor het een mooie aanvulling op elkaar is. ,,Provinciaal en gemeentelijk beleid is hierin echter wel essentieel, het maken van keuzes voor locaties dient in samenspel te gebeuren waarbij de kennis van alle partijen samen dient te komen. De energietransitie is echter van en voor ons allemaal”, aldus Lodders. Zonnepark Zierikzee draagt mee aan de doelstellingen van de Saman Groep om een bijdrage te leveren aan de realisatie van duurzame energieprojecten in Zuidwest-Nederland. “Ons energiebedrijf Saman EnergiQ kent hiermee een nieuwe energiebron voor zijn duurzame elektriciteit waarmee lokaal opgewekte energie tastbaar wordt voor onze klanten.” aldus Lodders. Saman EnergiQ werd in 2016 opgericht door de Saman Groep als duurzaam en lokaal energiebedrijf waarbij de afkomst van de afgenomen energie duidelijker naar voren moest komen. (bron: WereldRegio)

zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, Daniël Lodders, Saman EnergiQ, Samangroep, Zonnepark Zierikzee

Onvrede binnen ondernemersclub InZzee

Wat een inspirerende avond had moeten worden, is uitgelopen op een hoop onvrede. De ledenvergadering van de Zierikzeese ondernemersclub InZzee is bij de leden in het verkeerde keelgat geschoten en moet over. Het bestuur wilde onder meer de plannen voor 2018 presenteren. Maar die waren er nog niet. Zo wordt ook volgend jaar weer samengewerkt met Kroko-events voor de ‘toeristendagen’; een club die eerder de deur gewezen werd. En ook voor de kerstmaand is er nog niet veel op poten gezet. (bron: WereldRegio)

23 november 2017
zierikzee
nieuws 2017 november, WereldRegio, InZzee, Krokos evenementen, Nieuwe Kerk, Ondernemersvereniging