Gemeentedienst Schouwen is klaar voor de winter

,,We willen goed beslagen ten ijs komen”, grapt de Uitvoeringdienst Openbare Werken op Facebook. Donderdag kregen negen vrachtwagenchauffeurs van de gemeente Schouwen-Duiveland  hun dienstrooster en strooiroute uitgereikt. Het materieel werd gecontroleerd en er mocht ‘voor het gevoel’ even worden proefgereden. Lees verder. (bron: PZC / foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

2 november 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 november, PZC, Gemeente Schouwen-Duiveland, sneeuwploeg, Uitvoeringdienst Openbare Werken

Gemeentearchief wordt Zeeuws Archief

Per 1 januari 2021 wordt het gemeentearchief onderdeel van het Zeeuws Archief. Dat heeft de gemeenteraad tijdens de raadszitting van 26 oktober besloten. In Zierikzee komt wel een nevenvestiging van het Zeeuws Archief, wat erop neerkomt dat het archief van Schouwen-Duiveland in het gemeentehuis blijft. Deze oplossing komt tegemoet aan de wens vanuit de samenleving het archief hier te houden en vermindert tegelijk de kwetsbaarheid van het gemeentearchief. Die kwetsbaarheid heeft vooral te maken met de continuïteit van de dienstverlening door onder andere de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers. In breder verband is opvolging beter te waarborgen. Het onderbrengen van het gemeentearchief bij het Zeeuws Archief moet daarnaast ook kosten besparen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

27 oktober 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, Zierikzee-Monumentenstad.nl, gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zeeuws Archief, Zierikzee

College dijkveiligheid

Hoe veilig wonen we achter de Zeeuwse dijken en duinen? Zijn ze bestand tegen superstormen en zeespiegelstijging? En hebt u enig idee hoe hoog of laag u zelf woont? Het Waterschap Scheldestromen organiseert donderdag 19 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis Zierikzee een laagdrempelig college dat gaat over superstormen, overstromingen en dijken. Waterschappelijk verantwoord! Interessant voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Aanmelden kan via e-mail. Geef hierbij aan met hoeveel personen u wilt komen, voor welke locatie en uw naam- en adresgegevens. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

18 oktober 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, Scheldestromen, Waterschap

Burgemeester Rabelink leest voor in Zierikzee

Burgemeester Gerard Rabelink las dinsdagochtend  voor in groep 6/7 van de Willibrordusschool in Zierikzee. Het is de Dag van de Duurzaamheid en daar ging ook het voorleesboek over. Het boek zet aan tot nadenken over de invloed van eten op klimaatverandering. Rabelink koos het verhaal ‘Broodje Gezond’. Lees verder. (bron: PZC /foto: gemeente Schouwen-Duiveland)

10 oktober 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 oktober, PZC, ’t Lange Uus. Zierikzee, Burgemeester Gerard Rabelink, Dag van de Duurzaamheid, Sint Willibrordusschool

Herinrichting speelplaats Basterstraat/Mosselboomgaard

Na verplaatsing van de voetbalkooi naar het parkeerterrein Scheldestraat wordt het vrijkomende terrein aan de Mosselboomgaard in Zierikzee in het najaar opnieuw ingericht. Er worden enkele speeltoestellen geplaatst en ook diverse lei- en fruitbomen geplant. Direct omwonenden hebben hun mening kunnen geven over de gewenste inrichting. In de tekening is het ontwerp aangegeven. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

 

31 juli 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 juli, Basterstraat, Mosselboomgaard, speelplaats, speeltoestel, Zierikzee
Laat een reactie achter

Zuidwellebrug voor verkeer afgesloten

Op donderdag 22 juni is na inspectie gebleken dat de Zuidwellebrug in Zierikzee dusdanig is beschadigd dat deze voorlopig voor alle verkeer afgesloten wordt. De beschadiging bestaat uit scheuren in alle togen. Met name de buitenste twee togen verkeren in slecht staat. De Westbrug is ook geïnspecteerd, deze bleek in goede staat te zijn. Ondanks dat beide bruggen tweejaarlijks geïnspecteerd worden kwam de schade aan de Zuidwellebrug nu pas aan het licht. Om gevaar voor weggebruikers te voorkomen, is de Zuidwellebrug uit voorzorg voor alle verkeer afgesloten. Het is nu nog niet bekend wanneer er gestart wordt met de herstelwerkzaamheden of wanneer de brug weer opengaat. Ook is nog niet bekend wat de kosten voor de herstelwerkzaamheden bedragen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via de Westbrug. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

23 juni 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 juni, Zierikzee-Monumentenstad.nl, stremming, Zierikzee, Zuidwellebrug
Laat een reactie achter

Geluidsscherm Malta wordt geplaatst

Vanaf maandag 26 juni rond de middag starten de voorbereidingen voor de aanleg van het geluidsscherm langs de N59 ter hoogte van de wijk Malta in Zierikzee. Deze voorbereidingen bestaan uit het aanbrengen van verkeersmaatregelen in de berm, zoals bebording en schildjes. Vervolgens wordt een rijplatenbaan geplaatst. Deze dient als werkstrook voor de aannemer die de schermen gaat plaatsen. Vanaf dinsdag 27 juni gaat het eigenlijke werk van start. Het scherm wordt geplaatst in de berm van de N59 tussen het tunneltje bij de Schuurbeque Boeijestraat en het tunneltje nabij de Caustraat. Naar verwachting is het scherm voor 14 juli 2017 gereed. De zomer is niet de meest ideale periode om nieuwe beplanting aan te leggen. Daarom wordt het nieuwe groen pas in november aangeplant.(bron: gemeente Schouwen-Duiveland / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)

zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 juni, Zierikzee-Monumentenstad.nl, Caustraat, geluidsscherm, Gemeente Schouwen-Duiveland, Malta, N59, Schuurbeque Boeijestraat, Zierikzee
Laat een reactie achter

Aanmelding Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september zijn overal op Schouwen-Duiveland prachtige monumenten gratis te bezoeken. Het zou fantastisch zijn als zoveel mogelijk monumenten op deze dag voor het publiek geopend zijn. Zo kan iedereen genieten van het fraaie historische erfgoed op Schouwen-Duiveland! Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar “Boeren, burgers en buitenlui”. Een thema dat tot de verbeelding spreekt en dat door veel monumenten tot leven wordt gebracht. Misschien bent u in de gelegenheid een activiteit te organiseren rondom dit veelzijdige thema. Dit maakt een bezoek aan uw monument extra interessant! Bent u een eigenaar of een bewoner van een monument dat gezien mag worden? Meld uw monument dan snel aan voor Open Monumentendag. Wacht niet te lang, over een kleine drie maanden is het al zover! Deed u verleden jaar mee aan Open Monumentendag? Dan hebt u inmiddels een uitnodiging ontvangen om dit jaar opnieuw mee te doen. Hebt u nog niet eerder deelgenomen en wilt u dit jaar uw monument op Open Monumentendag voor het publiek openstellen? Stuur dan een e-mail naar openmonumentendag@schouwen-duiveland.nl. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

20 juni 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 juni, Open Monumentendag, Zierikzee
Laat een reactie achter

Mogelijkheid voor vier wijkraden in Zierikzee

Niet één stadsraad, maar de mogelijkheid voor vier wijkraden voor Zierikzee. Dit is het besluit van burgemeester en wethouders van 18 april 2017. Of die wijkraden er ook echt komen hangt af van initiatieven vanuit de bevolking. Voor deze wijkraden gelden dezelfde afspraken als voor de huidige dorpsraden en stadsraad. Dat wil zeggen: deze raden komen met initiatieven en de gemeente schept de voorwaarden daarvoor. Tot nu toe is Zierikzee de enige kern in de gemeente zonder (dorps- of) stadsraad. Eerdere pogingen daarvoor zijn, mede door de omvang van Zierikzee, niet succesvol geweest. Wel zijn in de stadsdelen Noorderpolder en Poortambacht enthousiaste wijkbewoners actief. De bewoners hebben een wijkstichting gevormd en organiseren onder meer diverse activiteiten om samen met de gemeente de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Met inwoners in het centrum van Zierikzee is gesproken over het idee om de krachten te bundelen in een wijkraad Centrum. Initiatieven hiertoe vanuit de wijk Malta zijn bij de gemeente nog niet bekend. Met de mogelijkheid tot het oprichten van vier wijkraden wil de gemeente ervoor zorgen dat Zierikzee niet langer een witte vlek op de kaart is. Dorps-, stads- en wijkraden hebben een belangrijke rol in de contacten en communicatie tussen inwoners en gemeente. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur over ‘kernaangelegenheden.’ Maar ze kunnen er ook voor kiezen daarnaast een aantal beheertaken op plaatselijk niveau uit te voeren. Door hun rol kunnen dorps-, stads- en wijkraden een onmisbare bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun kern of wijk. Als geen ander kennen zij immers de bijzonderheden en behoeften/wensen in hun dorp, stad of wijk. Hierdoor fungeren zij als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. In Zierikzee zijn al burgerinitiatieven opgestart en/of gesprekken gevoerd in de stadsdelen Poortambacht, Noorderpolder en Centrum van Zierikzee. Woont u in één van deze stadsdelen en wilt u ook meepraten? We brengen u graag in contact met de huidige initiatiefnemers. Woont u in Malta en wilt u zelf een wijkraad opzetten, neem dan contact op met Corina Jansen, contactpersoon voor stads-, dorps- en wijkraden. Telefoon (0111) 452 140 en e-mail corina.jansen@schouwenduiveland.nl. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

18 april 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 april, centrum, Corina Jansen, Gemeente Schouwen-Duiveland, Noorderpolder, Poortambacht, Stadsraad, Wijkraad, Zierikzee
Laat een reactie achter

Lintje voor Bea Arends Vogelezang uit Zierikzee

Op woensdag 25 januari ontving mevrouw Arends-Vogelezang uit Zierikzee een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Gerard Rabelink. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Rode Kruis Schouwen-Duiveland. In 1978 sloot mevrouw Arends zich aan als vrijwilliger bij de afdeling Zierikzee van het Rode Kruis. Bij deze organisatie heeft zij een groot aantal functies uitgeoefend. Zij werd als helper onder meer lid van de colonne en werd ingezet als vrijwilliger op de ambulancedienst op Schouwen-Duiveland. Tevens zette zij zich in voor EHBO onderwijs aan jongeren en was zij vrijwilliger bij de bloedbank en bij evenementen.. In 1999 werd Bea Arends bestuurslid binnen de afdeling Zierikzee en vanaf 2002 ook van het toenmalig district Schouwen-Duiveland. In 2012 was er een fusie en werd betrokkene bestuurslid van het district Zeeland. Bij veel organisaties is Bea daarom ook het gezicht van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Voorbeelden zijn de avondvierdaagse, de havendagen, de hardloopwedstrijden van sportvereniging Delta Sport en Koningsdag. Tien jaar lang zette mevrouw Arends zich daarnaast in voor de werkgroep Dierenbescherming Schouwen-Duiveland. Voorts begeleidde mevrouw Arends jarenlang mensen met een verstandelijke beperking tijdens het zwemmen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)

26 januari 2017
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2017 januari, Bea Arends-Vogelezang, Burgemeester Gerard Rabelink, Koninklijke onderscheiding, Lintje, Rode Kruis, Zierikzee
Laat een reactie achter