Welkom bij de WhatsApp-groep van en voor uw buurt!

 

Whatsapgroepen Zierikzee
Kaart BuurtWhatsapp Zierikzee

 

 

Wat is een BuurtWhatsApp?

Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep over een bepaalde wijk of buurt en bestaat uit burgers die wonen in de desbetreffende buurt of wijk. U als burger bent namelijk de oren en ogen binnen een buurt of wijk en kan samen met de buren de veiligheid en leefbaarheid in de gaten houden. De WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van verdachte situaties en/of personen.

 

Bekijk hier de kaart en klik uw buurt aan om u aan te melden.

 

Waarvoor moet u BuurtWhatsApp niet gebruiken?

Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen voor bovengenoemde doelstelling en dus niet voor onderling contact en/of privéberichten. Daarnaast kan de WhatsAppgroep ook niet gebruikt worden om melding te doen bij de politie, ook al mocht deze lid zijn van de WhatsAppgroep. De politie kan alleen reageren op meldingen die gedaan zijn via 09008844 of bij spoed 112.

 

Spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt of wijk verbeteren. Om het contact in de WhatsAppgroep goed te laten verlopen, zijn er een aantal spelregels opgesteld.

  •   Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar.

  •   Deelnemers moeten beschikken over een smartphone met de applicatie WhatsApp.

  •   Deelnemers zijn woonachtig in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt.

  •   Gebruik de WhatsAppgroep volgens de SAARmethode (Signaleer, Alarmeer, App, Reageer).

  •   Let op uw eigen veiligheid. Ga niet op een onveilige situatie af, speel geen eigen rechter en over- treed geen regels en wetten.

  •   Het versturen van fotos van een verdachte is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.

 

 

Signalementskaart Buurtwhatsapp

 

SAAR Methode (Signaleren/ Alarmeren/Appen/ Reageren)

Signaleren

U weet zelf wat normaal is in uw wijk. Het kan voorkomen dat u een verdachte situatie signa- leert in uw buurt of wijk. Ver- dachte situaties zijn zaken waarbij u een vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïn- vloeden en niet normaalzijn in het alledaagse straatbeeld. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan beteke- nen dat er een inbreker op on- derzoek uit is. Deze situaties of personen kunnen door u opge- merkt worden.

Alarmeren

Als u een situatie of verdacht persoon wilt melden belt u de politie op 09008844. Bel 112 alleen als er sprake is van een spoedgeval, bij twijfel 112! Als u melding doet van een verdacht persoon, is het belangrijk om een goed. signalement te geven. Beant- woord de vragen: wie, wat, waar, wan- neer?

Appen

Nadat u een melding hebt gemaakt is het van belang om deelnemers van uw BuurtWhatsApp op de hoogte te bren- gen. Het is ook van belang om te ver- melden welke handelingen u reeds heeft uitgevoerd, zoals het melden bij politie. Dat voorkomt dat er dubbele meldingen binnenkomen.

Reageren

In deze laatste stap kunnen deel- nemers van de WhatsAppgroep reageren op de melding. Dit kan bijvoorbeeld met aanvullende infor- matie over de situatie. Bovendien kan de melder een terugkoppeling geven op de melding, bijvoorbeeld dat de hulpdiensten onderweg zijn of het loos alarm is.

Let altijd op uw eigen veiligheid! Ga niet op een onveilige situatie af.