Black Spots van Zierikzee

Er gaat heel veel goed in Zierikzee. De gemeente Schouwen-Duiveland is continue in gesprek met bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en toeristen om zaken aan te kaarten, te veranderen en/of te verbeteren.

Toch blijft er voor Zierikzee altijd nog iets te wensen over; een verlanglijstje. Wij hebben dit verlanglijstje ‘Black Spots’ van Zierikzee genoemd.

Soms zijn het kleine dingetjes die snel aangepakt of verholpen kunnen worden, andere zaken hebben een wat langere adem nodig en die hebben we weggezet in ‘dossiers’ in onze sub-rubrieken.

Hieronder onze lijst:

 

 

Containers op winkelboulevard

Containers Grevelingenstraat Zierikzee-Monumentenstad.nl

De winkelboulevard in Zierikzee. Een gebied waar onder andere zaken als Praxis, Walhout Wonen, Bolle Dier & Tuin, Intersport, Leen Bakker, Aldi etc. gevestigd zijn. Een ruim gebied met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Ondernemers in dit gebied zijn erg enthousiast en zetten zich in om het winkelen voor hun klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ze zorgen voor een leuke aankleding en organiseren vele evenementen, het hele jaar door.

 

Bij de inrichting van dit gebied heeft de gemeente Schouwen-Duiveland, prominent in het midden van dat gebied, een milieustraat gesitueerd. Containers voor glas, kleding, plastic, papier etc. Een goed initiatief om afval gescheiden te laten aanbieden en in te nemen en inmiddels voor veel inwoners uit de wijk Poortambacht en ook binnenstad een bekende en onmisbare plek. 

 

Winkeliers zijn in het verleden met de gemeente in gesprek geweest om de containers te verplaatsen naar de rand van dit winkelgebied of er juist ondergrondse containers te laten plaatsen, zodat ze minder opvallen.

Nog steeds is deze situatie ongewijzigd.

artikel geplaatst op 18-01-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Muur en oever van de Vaete

De Vaete 2014 Zierkzee-Monumentenstad.nl
Zierikzee telt nog twee oude drinkplaatsen voor vee, in Zeeland ookwel Vate genoemd. De Varreput aan de Balie en de Vaete (Zeeuws voor Vate) aan de voet van de Nobelpoort. De Vaete, die wat verscholen ligt tussen het groen is in het voorjaar het domein van de kikkers, padden, salamanders, libelles enz.
De Vaete was vrijwel volledig aan het zicht onttrokken door overmatig begroeiing. De put, een soort grote vijver, ligt bij de Nobelpoort binnen de stadswal. Aan twee kanten wordt het begrensd door tuinen en aan de zijde van het Slingerbos door een muur. De put wordt gevoed door hemelwater. De bodem is gemetseld en een overloop naar de stadsgracht zorgt ervoor dat de waterspiegel niet te hoog stijgt. 
Vroeger lag de Vaete tegen de stadswal aan, waarop de stadsmuur stond. Die wal is in de eerste helft van de negentiende eeuw afgegraven. De ligging van de put zegt waarschijnlijk iets over de bestemming. 
De put dateert waarschijnlijk al van voor 1660, want op een afbeelding van de getekende stadsplattegrond van Zierikzee van atelier Zacharias Roman uit 1660 staat de put al afgebeeld. Het was vroeger beslist nodig om binnen de poort een soort waterreservoir te hebben. Mochten de poorten gesloten worden voor langere tijd, in geval van een belegering bijvoorbeeld, dan was dit de plek waar water kon worden gehaald. 
Er tegenover staat ‘de Roskam’. Het pand waar in het verleden garage Goedbloed, dansschool Janvier en laatst de bioscoop Fizi in gehuisvesd waren, was vroeger een herberg, voorzien van een paardenstalling. Kwam er een koetsje binnen de stadspoort dan kon de eigenaar zich laven in de herberg en het paard zijn dorst lessen in de drinkput. 
   
In de twintigste eeuw werd de put nauwelijks gebruikt  om het vee te drenken. Er woonden voor de Watersnoodramp van 1953 vier boeren in de Nobelstraat, die allen koeien hielden. Hun weilanden bevonden zich  buiten de poort. ’s Morgens werd het vee daar naartoe gebracht en ’s avonds weer opgehaald. In de wei was er meestal wel een mogelijkheid voor het vee om te drinken. Van de Vaete werd nauwelijks gebruik gemaakt. 
Een andere functie van de put zou kunnen zijn geweest als watervoorraad in geval van brand. Vroeger was blussen een kwestie van emmers met water aan elkaar doorgeven. 
 
Op dit moment ziet de put er verwaarloosd uit. Klinkers van het talud naar het water liggen los en de muurtjes brokkelen af. De laatste jaren heeft er geen onderhoud meer plaatsgevonden. Na de Watersnoodramp is de put wel wat opgeknapt, maar daarna schijnt de gemeente Zierikzee en later gemeente Schouwen-Duiveland, de belangstelling ervoor te hebben verloren. 
 
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het onderwerp restauratie van de Vaete nog wel de politieke agenda gehaald en werd er een geldbedrag op de begroting gezet, maar daar bleef het bij.

artikel geplaatst op 11-05-2013

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Concertzaal Mondragon

Concertzaal Mondragon Zierikzee-Monumentenstad.nl

Mondragon, eens hét culturele hart van Zierikzee. Het ziet er al jaren desolaat uit. De voorzijde van het pand, aan de oude Haven, is tegenwoordig weggestopt achter beschilderd doek om voorbijgangers te behoeden voor vallend stucwerk. De ingang van de Concertzaal is nog wel zichtbaar.

Binnenkort, medio 2017, wordt Mondragon met concertzaal (muv de voorzijde) afgebroken en verschijnt er een eigentijds hotel met zalencomplex.

 

artikel geplaatst op 15-05-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Fietsenstalling Grachtweg

Al jaren wordt er nagenoeg geen onderhoud gepleegd aan de fietsenstalling van het vroegere busstation aan de Grachtweg. Deze troosteloze aanblik was begin 2012 aanleiding voor de stichting Zierikzee-Monumentenstad om aan busbedrijf Connexxion de vraag te stellen of de stalling schoongemaakt, gerepareerd of venieuwd kon worden. Connexxion zou er mee aan de slag gaan.

  • Op 27 augustus 2012 hebben wij weer gevraagd of er al voortgang was. Er was namelijk nog niets gebeurd aan en in de omgeving van de fietsenstalling. In een reactie hierop liet Connexxion ons weten dat de stalling binnenkort weer wordt opgeruimd, maar uiteindelijk helemaal moet verdwijnen. Voor de reizigers komt er een andere oplossing maar daarover is nog niets definitief. 
  • Op 2 januari 2013 via twitter wederom de vraag aan Connexxion gesteld. Er is inmiddels een jaar verstreken. Helaas geen reactie ontvangen.
  • Op 15 en 18 februari 2013 wederom de vraag gesteld…
  • Op 27 februari heeft Connexxion op het terrein een grote schoonmaakactie gehouden mbt zwerfvuil.
  • Op 12 mei 2013 weer twitterberichtje gestuurd met de vraag of er al iets bekend is wanneer het opgeknapt wordt.
  • Op 13 mei 2013 geeft Connexxion (twitter) aan dat de huur per 31-04-2013 beëindigt en dat ze met de gemeente in gesprek zijn over volgende huurder die fietsenstalling overneemt.
  • Op 18 januari 2014 wederom een tweet gestuurd hoe de stand van zaken is.
  • Op 6 mei 2014 meldt WereldRegio:  “De gemeente neemt de fietsenstalling aan de Grachtweg bij het busstation over van Connexxion. Eind april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het huurcontract van de grond waar de fietsenstalling aan de Grachtweg op is gebouwd over te nemen van ConeXXion. Aanleiding voor dit besluit is de keuze van ConeXXion om het huurcontract met de staat van wie de grond is te beëindigen. De motivatie hiervoor is dat zij het beheer van objecten in de openbare ruimte niet als haar taak ziet. Dit zou betekenen dat de fietsenstalling moet worden gesloopt om zo de grond kaal op te leveren aan de eigenaar de staat. Het college is echter van mening dat de fietsenstalling moet blijven. De fietsenstalling wordt intensief gebruikt en levert een belangrijke aan het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Om ervoor te zorgen dat reizigers nog lang gebruik kunnen blijven maken van deze faciliteiten wordt de fietsenstalling ook gerenoveerd. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op € 13.745 waarna nog jaarlijks een bedrag van € 863,- moet worden voldaan voor de huur van de grond.”
  • Op 27 juni 2014 werd een grote schoonmaakactie gehouden in het gebied rondom het busstation (inclusief fietsenstalling). Later wordt ook het vernielede plexiglas van de fietsenstalling door de gemeente Schouwen-Duiveland vervangen.
  • Ondanks deze eenmalige schoonmaakactie blijft deze fietsenslalling te klein voor het aantal fietsen en het gebied slecht onderhouden. 

 

Zierikzee-Monumentenstad blijft één en ander volgen.

artikel geplaatst op 15-05-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Bloemenperkjes wandeling

Bloemperkjes Wandeling Zierikzee-Monumentenstad.nl

Vroeger waren deze bloembakken voorzien van weelderig bloeiende bloemen, waar het heerlijk geurde en wat een plek was waar je graag met je kinderen de eendjes even ging voeren of waar je tussen de middag even je boterhammetje opat en keek naar een hengelaar die in de stadsgracht net een vis aan zijn haak sloeg. 

Tegenwoordig ziet deze plek aan de Wandeling/Slingerbos (stadswal) er heel anders uit. Fantasieloos zijn deze bakken gevuld met onderhoudsvrije, uit de kluitengewassen struiken/bossages of ingezaaid met gras. Muurtjes brokkelen af, diverse bankjes zijn door de gemeente Schouwen-Duiveland tot de grond toe afgezaagd en tegels liggen ongelijk.

 

Wat zou het leuk zijn om bijvoorbeeld verenigingen/ondernemers/kunstenaars/scholen uit te nodigen dit gebied voor een jaar in te richten, waardoor het ieder jaar een ander thema zou kunnen krijgen en waar het voor Zierikzeeënaar en toerist weer aangenaam is om de drukte van het centrum even te ontwijken. Uiteraard met ondersteuning van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Inmiddels, 2016/2017, heeft de gemeente aangegeven plannen te maken voor dit gebied.

 

artikel geplaatst op 18-01-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Waterfontein Evides

Fontein Waterleiding Zierikzee-Monumentenstad.nl

De eens zo uitbundig spuitende waterfontein op de hoek van de Nieuwe Koolweg en de Zandweg geeft tegenwoordig een triest en verwaarloosde aanblik. Op 15 augustus 2011 heeft de stichting Zierikzee-Monumentenstad aan Waterbedrijf Evides de vraag gesteld, waarom de waterfontein bij het opjaagstation aan de Nieuwe Koolweg niet meer in werking is. 

Evides meldt ons op 24 augustus 2011 dat de fontein nooit meer in bedrijf zal worden gesteld ivm wateroverlast voor automobilsten en lekkage van de bak (hoge kosten). Dit item haalde toen de eilandelijke en regionale media.

In de fontein zijn wapenschildjes verwerkt van de 18 oud-gemeenten op Schouwen-Duiveland. Deze wapenschildjes zijn afkomstig van de, op 3 juni 1930 door het waterleidingbedrijf in gebruik gestelde, watertoren aan het slingerbos tegenover het huidige tankstation aan de Nieuwe Koolweg. Op 19 februari 1945 werd de toren door de Duitse bezetters opgeblazen.

In juni 2017 is het vroegere Evides aanjaarstation met de bijbehorende fontein verkocht.

 

artikel geplaatst op 15-08-2011

laatst gewijzigd op 09-06-2017

Informatieborden

Informatieborden foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

Sinds jaar en dag maakt de gemeente Schouwen-Duiveland gebruik van deze informatieborden aan de rand van de stad. Een beetje oubollig, een beetje vies en een beetje amateuristisch zien ze er tegenwoordig uit.

De stichting Zierikzee-Monumentenstad heeft op 29 augustus 2012 via twitter de gemeente Schouwen-Duiveland gevraagd deze borden te vervangen in eigentijdse digitale informatieborden en aangeboden de informatievoorziening hiervan in beheer te nemen. Ook is dit door ons via sociale media aan enkele raadsleden voorgesteld. Helaas hebben wij hierop geen reactie mogen ontvangen.

Medio november 2015 zijn twee eigentijdse digitale informatieborden (Laan van St. Hilaire en Businesspark) ingebruik genomen. Op een later tijdstip, juni 2016, zou een derde informatiezuil geplaatst worden op het Havenpark/Havenplein. Tijdens voorbereidingsgesprekken is Zierikzee-Monumentenstad gevraagd  om de evenementen op de borden te plaatsten. Vanaf het moment van plaatsen wordt dit door ons verzorgd.

 

geplaatst op 29-08-2012

gewijzigd op 19-06-2017

 

Kunst op rotondes

Rotonde Zierikzee-Monumentenstad.nl

Er zijn een aantal rotondes in Zierikzee bijgekomen. Aan de Lange Blokweg zijn twee nieuwe rotondes aangelegd voor de nieuwe woonwijk Noorderpolder. Aan de Laan van Sint Hilaire zijn twee rotondes en aan de Grevelingenstraat één nieuwe rotonde aangelegd. De grote rotonde (Provinciale weg en Blokweg) is jaren geleden geheel vernieuwd.

 

Al hoewel Zierikzee een historische monumentenstad is, zou juist op deze plekken een mooie combinatie met moderne kunst gemaakt kunnen worden. Een unieke lokatie om hedendaagse kunst een knipoog te laten maken met historie (bijvoorbeeld naar de eens zo belangrijke meekrapteelt?).

artikel geplaatst op 18-01-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Zwerfafval bij bankjes

Bankjes zwerfafval Wanedeling 2014 foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

Begin 2010 heeft de gemeente Schouwen-Duiveland alle afvalbakken in het Slingerbos en Wandeling (stadswallen) in Zierikzee verwijderd. Uit het oogpunt van kostenbesparing, efficiency en zich beroepend op een rapport waaruit blijkt dat mensen die afval in een afvalbak deponeren, ook bereid zijn daarvoor enkele (tientallen) meters extra te lopen, werden enkel aan het begin en eind van deze voetpaden afvalbakken geplaatst.

Zierikzee-Monumentenstad heeft de gemeente hierop aangesproken en verzocht de afvalbakken bij de bankjes (productieplaats van afval) terug te plaatsen of anders iedere dag het zwerfafval te verwijderen rondom de bankjes en in bossages. Want het gevolg van de verwijdering van de afvalbakken was inmiddels duidelijk zichtbaar; een toename van zwerfafval.

De stichting Zierikzee-Monumentenstad die zich onder andere inzet voor een schoon Zierikzee, is van mening dat iedereen zijn steentje daaraan kan bijdragen. Of het nu de gemeente is, inwoners of toeristen zijn. Samen kunnen wij de stad schoonhouden en een prettige leefomgeving creeeren

Uiteraard is zwerfafval mentaliteitskwestie, maar iedereen kan wel eens iets oprapen en in een afvalbak doen of anderen erop aanspreken als zij iets achterlaten. Zierikzee-Monumentenstad laat middels foto’s en tekst op Twitter (ZierikzeeTweets) en Facebook (Zierikzee.Monumentenstad) zien dat zij daarin actief het voortouw wil nemen.

Na correspondentie, vele telefoontjes en uiteindelijk een gesprek ter plaatse met een opzichter Openbare Ruimte heeft de gemeente op 27 oktober 2011 het besluit genomen om één afvalbak terug te plaatsen bij de bankjes in het Slingerbos tussen het trapje bij de Driekoningenlaan en de Nobelpoort en de afvalbak bij de Nobelpoort te verplaatsen naar het trapje.

Al gauw bleek dat dit, zoals verwacht, een schot in de roos was. Het afval rondom deze bankjes wordt nu regelmatig in de afvalbak gedaan en het zwerfafval op die plek is geminimaliseerd.

Om dit ook gerealiseerd te krijgen bij andere bankjes in het Slingerbos en Wandeling was kennelijk nog net één stap te ver.

Op maandag 10 september 2012 verzocht de gemeente naar aanleiding van diverse twitterberichten van Zierikzee-Monumentenstad het bovenstaande probleem weer te melden bij de servicelijn van de gemeente.

Wederom hebben wij alles uitgelegd. De medewerker van de Servicelijn moest even wennen aan het idee dat Zierikzee-Monumentenstad bereid is om afval (van anderen) in een afvalbak te deponeren. (Als de gemeente daar natuurlijk een bak heeft geplaatst).

Alvorens eventueel actie te ondernemen wil de medewerker van de Servicelijn eerst overleggen en heeft toegezegd daar later bij Zierikzee-Monumentenstad op terug te komen.

We wachten het af. Wij willen de gemeente bijstaan in de strijd tegen het zwerfafval en kostenbesparing, maar we moeten het wel samen doen!

Ons doel is: “Een bak bij een bankje!”

Op 14 september 2012 heeft de stichting Zierikzee-Monumentenstad van de gemeente een reactie ontvangen:

“De gemeente heeft besloten om twee afvalbakken te verplaatsen.

Op het plateau in het Jannewekken staan 3 afvalbakken, waarvan er een wordt verplaatst naar de Wandeling 11

De andere afvalbak wordt ter hoogte van de Raveslootstraat 22 weggehaald en geplaatst langs het wandelpad achter de Regenboogstraat 39.

De rest van de afvalbakken worden niet verplaatst.

In het verleden is besloten om bij elke in en uitgang van dit wandelgebied een Boenderbak te plaatsen.

Dit is nog steeds het geval met als kanttekening dat er op sommige plaatsen een dusdanige tussenruimte is ontstaan zodat wij toch nog enkele bakken hebben geplaatst.

Er staan nu in totaal 19 afvalbakken verspreid in het Slingerbos.

Deze worden twee keer in de week geledigd en het zwerfvuil wat daar rond ligt opgeruimd.

Daarnaast gaan medewerkers van de gemeente regelmatig door Zierikzee om zwerfvuil te verwijderen.”

 

 

Wederom heeft de stichting Zierikzee-Monumentenstad de gemeente aangegeven:

1. dat er vanaf Noordhavenpoort tot aan Caubrug; voldoende bakken staan;

2. dat er kort voor plateau met tuintjes bij bankje een nieuwe afvalbak moet worden geplaatst;

3. dat er bij beukenhaag tussen twee bankjes een afvalbak geplaatst moet worden.(fundering zit er nog)

Alle andere afvalbakken staan tot aan de Nobelpoort op een juiste en zinvolle plek.

4. Verder kan vanaf de Nobelpoort de afvalbak in de struiken op de hoek Waterpoortstraat verplaatst worden naar de twee eerstvolgende bankjes;

5. de bak bij de Rode dorp kan worden verwijderd omdat die op een onlogische plek staat;

6. en bij de plek van de vroegere Watertoren staat een afvalbak op opzichtige en goede plek.

 

Daarna staan tot aan de Zuidwellestraat voldoende afvalbakken en op de juiste plek..

 

Noot: Wat de situatie is op de lokatie Regenboogstraat is de stichting onbekend.

 

Het gaat dus welgeteld om het plaatsen van 1 extra bak en het verplaatsen van 2 bakken naar een goede (productie) plek.

 

Dinsdag 25 september heeft de PZC een stuk geplaatst over bovenstaand relaas. Zierikzee-Monumentenstad heeft ontzettend veel positieve reacties hierover ontvangen. Duidelijk werd dat zwerfafval in Zierikzee een hot-item is.

Tot onze verbazing zagen we vrijdag 28 september 2012 dat de gemeente Schouwen-Duiveland plotseling uit het niets een afvalbak heeft geplaatst aan de Wandeling, op de splitsing van het voetpad en het rijverkeer. Helaas is dit een niet-zinvolle plek, want de afgelopen maanden is op die plaats door ons nauwelijks zwerfafval aangetroffen.

 

Na diverse twitterberichten heeft de gemeente Schouwen-Duiveland op 8 mei 2013 op eigen initiatief besloten de laatste ontbrekende afvalbak (bij de beukenhaag aan de Wandeling tussen twee bankjes) terug te plaatsen.

Hiermee is na ruim 3 jaar correspondentie (gesprekken/brieven/twitterberichten) tussen gemeente en stichting Zierikzee-Monumentenstad een einde gekomen aan de actie om de verwijderde afvalbakken op zinvolle plekken terug te plaatsen.

 

Wij bedanken de gemeente Schouwen-Duiveland dat zij uiteindelijk is teruggekomen op een eerdere beslissing.

 

artikel geplaatst op 31-01-2010

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Dossiers

 

   * HONDENBELEID

   * ONKRUIDBESTRIJDING

   * STADSJUWELENROUTE

   * VOETBALKOOI