‘de Haene’, TEMPELIERENHUIS

De Haene Tempeliershuis Zierikzee-Monumentenstad.nl

Het aan de Meelstraat gelegen huis “De Haene”, ook wel het Tempeliershuis genoemd. Ten onrechte, want hoewel Zierikzee vele kloosters binnen haar muren telde hadden de Tempelieren hier geen vestiging. Dit uit de 14de eeuw daterende koopmanshuis is één van de grootste en oudst bewaard gebleven particuliere panden in ons land en het oudste woonhuis in Zierikzee. De voorgevel (foto links), ten dele van baksteen, is in zogenaamde “Brugse trant” opgetrokken. In de gevel laten zich nog flauw twee gebeeldhouwde hanen ontdekken. Het pand loopt door tot in de Poststraat (foto rechts).

In het inwendige zijn in de kelder vele tegeltjes het vermelden waard en houtskeletten op de verdiepingen. Monument van bijzondere cultuurhistorische waarde vanwege de hoge ouderdom van het pand, de relatief grote hoeveelheid historisch bouwmateriaal en toegepaste constructies die nog aanwezig zijn, de ligging in de oude Meelstraat met een rijke historische achtergrond en om kunsthistorische redenen vanwege de bijzondere gevel die met indeling, ordonnantie en decoratie maar ondanks het verweerde karakter nog steeds in staat is passanten te overtuigen van de kracht en levendigheid van de vroeg 14de-eeuwse architectuur. Een schaalmodel van 1:25 van dit pand is (inclusief dat van het naastgelegen filiaal van winkelketen Zeeman en het verderop gelegen ’s Gravensteen) te bezichtigen in miniatuurstad Madurodam in ’s Gravenhage (foto: Zierikzee-Monumentenstad)