SLAVERNIJ-MONUMENT TE MIDDELBURG

Op zaterdag 2 juli 2005 werd op de Balans in Middelburg het Zeeuws Slavernijmonument onthuld en het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden afgesloten.
De ontwerper van het monument is de Zierikzeese beeldend kunstenaar Hedi Bogaers. Zij kreeg hiervoor de opdracht van de Stichting Monument Middelburg. De gemeente Middelburg verleende alle medewerking.
Het non-figuratieve, uit graniet opgetrokken monument laat twee uiterlijk verschillende groepen zien die met elkaar een sterke, innerlijke verbondenheid vertonen. Het centrale element wordt gevormd door vier zuilen, die door een rode ader met elkaar zijn verbonden. De zuilen staan voor zwarte en blanke vrouwen en mannen van beide groepen. De rode ader visualiseert hetzelfde rode bloed en hetzelfde kloppende hart. Daarin zijn optisch geen verschillen waarneembaar.
Om het centrale element heen zijn vier losse elementen gepositioneerd, eveneens in zwart en blank graniet. Het zijn twee opengebroken cirkels. Met de breukvlakken naar buiten gekeerd vormen ze een denkbeeldig vierkant dat als ruimtelijk kader voor het monument fungeert. De open breukvlakken symboliseren het thema van de slavernij dat nu niet langer meer verzwegen hoeft te worden.

Het monument staat op een historische plaats, de Balans. De Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1889) had haar hoofdpakhuis in het gebouw aan de Balans dat tegenwoordig onderdak biedt aan het CBK en enkele appartementen. De directeuren en hoofdparticipanten van de MCC vergaderden in een zaal van de St. Jorisdoelen, eveneens aan de Balans. De MCC werd opgericht door Middelburgse kooplieden. Van 1730 tot 1807 was de slavenhandel de belangrijkste bron van inkomsten.
Tegelijk met het slavernijmonument is ook de herinrichting van de Balans, inclusief een nieuwe fontein gerealiseerd. Dit was nodig omdat de oude fontein onherstelbaar beschadigd bleek. De gemeente Middelburg heeft de herinrichting en het maken van de fontein in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van een ontwerp van Hedi Bogaers. Evenals het monument is ook de fontein in graniet (rood en grijs) uitgevoerd.
Monument, fontein en de oude beukenbomen vormen nu een bijzondere, door de historie geïnspireerde eenheid.

Hedi overleed op 5 april 2006 op 50-jarige leeftijd.

Meer informatie:

www.zeeuwsslavernijverleden.nl