dossier: de Ronde Weel

Ronde Weel foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

HISTORIE

 

03-10-1575: In verband met het Spaans Beleg van Zierikzee door Christobal Mondragon werd op 3 oktober 1575 door Jan Tak werd de ‘Noortsluijs’ (van de Noordpolder) opengezet en aan het eind van de borstwering bij de Leverdijk (thans Schouwsedijk) werd de dijk doorgestoken. Zo stroomde het water van de Gouwe dit gebied binnen. Het Kaaskenswater komt op deze manier aan haar langgerekte vorm. De Gouwe was destijds een vaarwater tussen Schouwen en Duiveland, die tussen 1400 en 1600 verzandde.

 

Na de capitulatie van Zierikzee op 2 juli 1576 wilde men tot herstel van de Leverdijk komen, maar dit is toen niet gelukt. In februari 1577 werd een kade aangelegd van De Nobelpoort naar de Kadeweg en Leverdijk. In juni 1577 stormde het zo hard waardoor een doorbraak volgde. Hierbij ontstond ‘de Ronde Weel’.

Tien jaar later, in 1587, is alles uiteindelijk hersteld.

Uitgaande van de oudste vermelding ‘Caadens Waater’ uit 1625 wordt het aannemelijk geacht dat de naam te verklaren is als “Het water langs de kade”. De vermeldingen: Kaadewater (1682), Caasjenswater (1718) en Kaarskenswater (1751) zijn gebruikt.

 

In de 17de eeuw nam de visserij nog altijd een belangrijke plaats in. De Zierikzeese vissers vingen met name haring en kabeljauw. Vooral de kabeljauwvangst werd belangrijk. Daarvoor werden prikken of negenogen als aas gebruikt, die uit Engeland werden ingevoerd. Handelaren uit Zierikzee speelden ook voor andere vissersplaatsen een belangrijke rol bij de aanvoer van dit aas. De kleine visjes werden in de Ronde Weel in leven gehouden. Behalve kabeljauw vingen de vissers schelvis en heil- en tarbot. De visgronden lagen in de Noordzee en bij IJsland. De vissersvloot bestond in het midden van de 17de eeuw uit bijna 100 schepen.

 

De ronde Weel heeft in het midden een diepe put van ongeveer 15 meter. In het verleden is de Ronde Weel bevist door een palingvisser. De water kwaliteit is slecht waardoor er door hengelaars nooit gevist wordt.

Kaaskenswater heeft ter hoogte van de Leverdijk (Schouwse dijk) een put van 4 a 5 meter. De rest heeft een diepte van ongeveer 1 tot 2,5 meter. Het water hier is braken er zwemt aal en forel.

 

1791: In de Ronde Weel en Kaaskenswater is door dr. Job Baster (1711-1775) de zeldzame Basters drijfslak “Semisalsa Stagnorum” ontdekt. De basters drijfslak is een slakkensoort uit de familie van de Cochliopidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1791 door Gmelin.

 

29-01-2009: Bestemmingsplan “Bebouwde kom Zierikzee”

In dit bestemmingsplan wordt aangehaald dat het Kaaskenswater en de Ronde Weel tot het watersysteemtype Welen/drinkpoelen behoren, met het middelste ecologische ambitieniveau. Het ecologisch ambitieniveau stelt eisen aan waterdiepte, taludhelling, oevers e.d. In overleg met de gemeente kan voor sommige (kansrijke) watersystemen eventueel een hoger ambitieniveau worden afgesproken. Het oppervlaktewater is brak.

Het Kaaskenswater en Ronde Weel zijn als staatsnatuurmonument en/of beschermd natuurgebied aangemerkte gebieden en daardoor waardevolle natuur en landschapsgebieden.

 

Bestemmingsplan “Bebouwde kom Zierikzee” dd. 29-01-2009

 

STANKOVERLAST

 

05-01-2018: PZC meldt: Zierikzee bestrijdt stank Ronde Weel door er 60.000 kuub grond in te storten.

www.pzc.nl/schouwen-duiveland/zierikzee-bestrijdt-stank-ronde-weel-door-er-60-000-kuub-grond-in-te-storten~a148e20d

 

18-06-2018: WereldRegio meldt: Stankoverlast Ronde Weel houdt aan.

Maandagmiddag is de brandweer een aantal uren bezig geweest voor een stankoverlast bij de Ronde Weel ter hoogte van de Koning Gustaafweg in Zierikzee.

De naast gelegen school en omwonende klaagden al geruime tijd over een rotte eieren lucht die naar boven komt door de grond die er in gestort wordt. Er zijn lage concentraties zwafelwaterstof (H2S) gemeten die niet gevaarlijk zijn voor de omgeving. In de Ronde Weel bij sportpark Bannink wordt grond gestort. De werkzaamheden zijn onderdeel van een project om de Ronde Weel grotendeels te dempen. Door het storten van grond in de plas, wordt de bodem omgewoeld en komt er stank vrij. De stank van zwafelwaterstof ruik je al bij heel lage concentraties. Omwonenden klagen hierdoor over stank die lijkt op rottende eieren. De brandweer heeft in de nabijheid en de omgeving van de plas uit voorzorg metingen gedaan.

In de omgeving zijn metingen verricht die inderdaad H2S aantonen. Ook zijn metingen in de Frederikhendriklaan, Basisschool Theo Thijssen, Verzorgingshuis Mitt Hem en het ziekenhuis verricht. Binnen in de gebouwen/woningen zijn geen verhoogde concentraties gemeten. Bij stankklachten is wel het advies ramen en deuren te sluiten. Wilt u gezondheidsadvies, dan is de GGD de aangewezen instantie. De brandweer heeft inmiddels alle werkzaamheden afgerond. De grondwerkzaamheden worden morgen beëindigd en op z’n vroegst na de zomer weer opgepakt.

(www.wereldregio.nl/2018/06/18/stankoverlast-omgeving-ronde-weel-houdt-aan)

 

18-06-2018: Omroep Zeeland meldt: Waar komt die stank in Zierikzee nou vandaan?

Inwoners van Zierikzee die rond het ziekenhuis wonen zitten al een week in de stank. Dat komt door de lucht die opstijgt uit het water van de Ronde Weel. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden gestart om de lucht weg te krijgen, maar die werkzaamheden veroorzaken ook weer een enorme stank.”Het ruikt naar rotte eieren”, zegt de één, een ander vindt het meer naar “open riool” ruiken en weer een ander vindt het “allemaal best meevallen”, maar ruikt het wel. Omwonenden van de Ronde Weel merken dat de werkzaamheden bij het water zijn begonnen, want sinds vrachtwagens met aarde hun lading lossen in het meertje is de stank niet van de lucht.

Bart van der Drift werkt voor aannemer Van Gelder, die de aarde in het water stort, en kan haarfijn uitleggen waar de stank vandaan komt. “Het water is vijftien meter diep, zo diep als een flatgebouw hoog is. Dat moet een stuk ondieper worden, daarom storten we er nu aarde en zand in. Doordat we nu de eerste 12.000 kuub hebben gestort, krijg je wat grondroering in de diepte, waardoor er ook stank vrijkomt. Er komen gassen uit de bodem vrij en die ruik je.”

In totaal wordt er de komende vier jaar 60.000 kuub zand en aarde in de Ronde Weel gestort. Daarna is het water nog vier meter diep. Eens in de zoveel tijd wordt aarde van een bouwproject naar het meertje gebracht en gestort. Uiteindelijk moeten de meters extra aarde er volgens de gemeente voor zorgen dat inwoners van Zierikzee nooit meer in de stank hoeven te zitten, maar dat betekent dat ze de komende vier jaar nog wel met de stank zullen moeten leven.

De gemeente Schouwen-Duiveland laat weten dat de brandweer voor de zekerheid metingen heeft verricht in de wijk bij de Ronde Weel. Daarbij zijn lage concentraties van zwavelwaterstof gemeten, maar deze concentraties zijn volgens de gemeente niet gevaarlijk voor de omgeving. De grondwerkzaamheden worden dinsdag beëindigd en worden op z’n vroegst na de zomer weer opgepakt. (video in link aanwezig)

www.omroepzeeland.nl/nieuws/106481/Waar-komt-die-stank-in-Zierikzee-nou-vandaan

 

19-06-2018: PZC meldt: Bedwelmd door de Ronde Weel.

Aanpak stankoverlast Ronde Weel veroorzaakt alleen nog maar meer stankoverlast. (video in link aanwezig)

www.pzc.nl/schouwen-duiveland/bedwelmd-door-de-ronde-weel~a2b9056f

 

19-06-2018: De GGD Zeeland meldt op haar website dat naar aanleiding van stankklachten in Noorderpolder, Zierikzee, de brandweer metingen heeft verricht. Er zijn lage concentraties zwavelwaterstof (H2S) gemeten die niet gevaarlijk zijn voor de omgeving. Verder adviseert de GGD Zeeland bij stankklachten ramen en deuren te sluiten.

(www.ggdzeeland.nl/top-navigatie/actueel/categorie:recent-nieuws/bericht:stank-uit-ronde-weel-zierikzee-niet-gevaarlijk-voor-omgeving)

 

05-07-2018: WereldRegio meldt: Omwonenden naar raad over stankoverlast

Omwonenden zijn de stankoverlast in de Ronde Weel in Zierikzee zo beu, dat ze vanavond (donderdag) naar de gemeenteraad stappen.

Er wordt grond gestort in de Weel, waardoor er al weken stankoverlast is. Daaraan moet een einde komen, zo schrijven de omwonenden.

,,Door het storten van de grond heerst er in de wijk een ondraaglijke stank. Dit is niet uit te houden. Zeker niet de vermelde vier jaar dat het storten gaat duren. Deze stank treft de mensen in hun leefomgeving en is het ook slecht voor de gezondheid. Zeker gezien de nabijheid van scholen, ouderen, zieken, etc.
Daarnaast zijn er ook bedrijven gevestigd en de stank doet geen goed voor de klandizie. Wij denken dat het storten van grond geen oplossing is voor de af en toe optredende stank die de Ronde Weel soms produceert. Het is meer een oplossing om goedkoop van de grond af te komen,” zo laten de omwonenden weten.

Vanavond krijgt de gemeenteraad handtekeningen en wordt er ingesproken.

www.wereldregio.nl/2018/07/05/omwonenden-naar-raad-over-stankoverlast

 

05-07-2018: Tijdens de commissievergadering werd door insprekers K. Bin en A. Koster duidelijk gemaakt dat de communictie tussen gemeente en omwonenden uitermate slecht is geweest. Omwonenden hebben in het verleden zelden last gehad van stankoverlast, m.u.v. het maaien van graskanten. Men was verbaasd dat de gemeente heeft gekozen voor het storten van grond ivm de stankoverlast. Ook wordt aangegeven dat langdurige blootstelling/inademing aan deze geur/gif gevaarlijk.

 

Wethouder Jacqieline van Burg geeft aan:

“Als we dit van te voren hadden voorzien dan hadden we dit nooit gedaan. Er werd wel verwacht dat de werkzaamheden wat stankoverlast zouden geven, maar niet deze stankoverlast.

Aanleiding om de Ronde Weel ondieper te maken was de slechte waterkwaliteit en de stankoverlast. Het water is helemaal dood. Het storten van grond is niet enkel gedaan om de grond kwijt te kunnen maar het was een combinatie van… We krijgen ook vaak vragen over de afzet mogelijkheden van grond en we dachten dat kunnen we combineren. We maken de Weel ondieper zodat de hele rotte bodem wordt afgedekt en dan hebben we ook niet meer die stankoverlast.

Er is een heel plan aan voorafgegaan en het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er is onderzoek naar gedaan. Het plan is uitgewerkt samen met het Waterschap. Zij zijn kwaliteitsbeheerder van het plan. Het totale plan is in een vergunningentraject behandeld. Een omgevingsvergunning is verleend. Watervergunning is verleend door het Waterschap. De planning is 4 jaar. Er is nu al gestopt met storten. Wij gaan ook absoluut niet verder als we niet zeker weten dat wij die stankoverlast tegen kunnen gaan. We gaan wel kijken met andere inpartijen / ingenieurs wat precies de oorzaak is. Als we geen zekerheid hebben, gaan we er niet mee verder. We willen wel alle opties bespreken”

 

30-08-2018: Tijdens de commissievergadering geeft wethouder Jacqueline van Burg aan:

“Er is aan een deskundig bureau gevraagd of er te achterhalen is wat precies de problemen zijn en wat de mogelijkheden/oplossingen zijn om de stank tegen te gaan voordat er weer grond gestort gaat worden. Er gaat geen ‘geen druppel’ grond meer in de Ronde Weel als er niet gegarandeerd kan worden dat er geen stank meer is. Buurtbewoners gevraagd of zij willen deelnemen in een werkgroep/klankbordgroep. We willen ook ondernemers erbij betrekken. Uit eigen ervaring weet ik dat er stankoverlast is. Ik kan alleen maar mijn excuus aanbieden en dat wij het ontzettend vervelend vinden. Het rapport met betrekking tot de stankmetingen zal ik opvragen en uw commissie en inspreker doen toekomen. Er worden de komende tijd meerdere metingen gedaan, zowel met de neus als met apparatuur. Er wordt geen vervuilde grond gestort. De verklaring van de grond wordt ook aan u toegezonden.

 

Op verzoek van omwonenden heeft een bootje drijfvuil op de Ronde Weel weggehaald. Dit heeft voor beroering gezorgd. Als het goed is is dit drijfvuil nu opgeruimd.

De informatieavond die aannemer van Gelder heeft aangekondigd, wat in januari 2018 in de PZC heeft gestaan, zou Van Gelder zelf oppakken, maar heeft dat naar mijn weten nooit meer gedaan. Er is dus geen informatieavond aan de voorkant geweest. Qua communicatie is er wel contact geweest met een aantal personen die ook spreken namens een aantal mensen. Ik spreek ze ook pesoonljk. Het is niet zo dat er helemaal geen communicatie is geweest. Nu krijgen omwonenden een brief.”.

 

De wethouder doet een toezegging dat een nieuw plan van aanpak na onderzoek eerst wordt gedeeld met omwonenden en direct betrokkenen.

 

25-09-2018: De PZC meldt dat onderzoekscentrum B-WARE uitgebreid bodem- en wateronderzoek gaat doen in de Ronde Weel. De uitkomst moet een permanente oplossing bieden voor de stankoverlast.

 

24-10-2018: De gemeente Schouwen-Duiveland meldt op twitter:

“Het aangekondigde onderzoek naar de stankoverlast van de Ronde Weel in Zierikzee gaat maandag 29 oktober van start. Onderzoeksbureau B-WARE, wat het onderzoek voor ons uitvoert, gaat maandag het water op voor het verzamelen van monsters.”

 

artikel geplaatst: 10-09-2018

artikel laatst gewijzigd: 24-10-2018