Groente-, Fruit- & Tuinafval (GFT) binnenstad

Afvalcontainers Buzee foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

WAT VOORAF GING

Jarenlang hebben bewoners van de binnenstad hun afval aangeboden middels een groene (voor GFT-afval) en een grijze (restafval) container. Plastic, papier en glasafval alsmede kleding kon in daarvoor bestemde containers op een aantal verzamelpunten in de binnenstad worden gedeponeerd. Een vast bedrag voor één- en meerpersoonshuishoudens.

Later werden er ondergrondse afvalcontainers geplaatst, waarbij gebruik werd  gemaakt van een pas-systeem. Een goed alternatief om de kleine straatjes van Zierikzee te ontlasten van de zware en grote vuilnisauto’s die wekelijks de containers kwamen legen.

GFT-afval kon nu niet meer apart worden gedeponeerd, waardoor bewoners het GFT-afval in de container van restafval moesten deponeren. Een beslissing waarbij vele inwoners hun vraagtekens plaatsten.

 

NIEUW SYSTEEM

Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe inzamelingsmethodiek voor afval van kracht: “Gescheiden afvalinzameling loont”. Een vast bedrag plus € 1.19 voor iedere lediging. Op deze wijze stimuleert de gemeente haar bewoners meer gescheiden afval in te zamelen. Een mooi initiatief.

Maar wel een systeem wat alternatieve en creatieve oplossingen in de hand werkt voor mensen die liever niet extra willen betalen.

Gevolg: GFT-afval in de papierbak, in de kledingcontainer, tussen de struiken, naast de restafvalcontainer, in normale afvalbakken. Alles om extra ledigingen in de restafval (en dus betaalde ledigingen) te ontwijken.

 

OUDEREN

Ouderen, al dan niet woonachtig in een appartementencomplex en die voorheen dagelijks met hun rest- en GFT-afval naar de restafvalcontainer liepen, sparen hun huishoudelijk afval nu op. Gevaren voor de volksgezondheid duiken op en vuilniszakken worden voor deze mensen zo zwaar dat ze voor hen niet meer te tillen zijn.

 

MILIEUSTRAAT

Sommige inwoners, die gescheiden willen inzamelen of de extra kosten wilden ontlopen, brachten hun GFT-afval naar de Milieustraat, maar daar weigerde men dit huishoudelijk afval.

Inmiddels is er op het terrein van de Milieustraat een aparte container voor dit afval geplaatst. Slechts een ad-hoc oplossing, want je gaat tenslotte niet dagelijks na het avondeten, met je emmertje GFT afval lopend, op de fiets of met de auto naar de Milieustraat buiten de stadskern om het daar te legen. Buiten dat, de Milieustraat is voor de werkende inwoner ook ’s avonds niet geopend, waardoor men het afval van een week moet opsparen om het min of meer verplicht zaterdags daar te gaan legen.

Inwoners van buiten de binnenstad hebben wel de mogelijkheid om gratis hun GFT-afval in een container aan te bieden.

 

MAATWERK

De gemeente geeft aan op het gebied van afvalinzameling maatwerk te willen leveren, maar het dagelijks aanbieden van GFT-afval in de directe woonomgeving voor een grote groep inwoners kan geen maatwerk meer genoemd worden.

Daarnaast is het bezorgen van een oude groene GFT-container weer ‘terug naar af’ en niet wenselijk. Te kleine straatjes voor de wekelijkse leging van de container door de vuilnisauto en te weinig ruimte voor de container in schuur, in de tuin of in de gang voor woningen die geen tuin hebben.

 

18-03-2018: e-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

Na vermelding van bovenstaande, de volgende vragen:

1. Waarom plaatst de gemeente, zoals bijvoorbeeld in Gooi- en Vechtstreek, geen bovengrondse containers voor GFT-afval?

2. Welke redelijke oplossing biedt de gemeente haar ouderen om het GFT-afval dagelijks in hun directe woonomgeving aan te bieden?

3. Welke redelijke oplossing biedt de gemeente de andere inwoners van de binnenstad om het GFT-afval dagelijks in hun directe omgeving aan te bieden?

4. Waarom draait de gemeente, indien er geen redelijke oplossing is gevonden voor het dagelijks in hun directe omgeving aanbieden van GFT-afval, haar beslissing voor bewoners van de binnenstad niet terug totdat er wel een goede en permanente oplossing is gevonden en geeft hen tot die tijd een fikse korting?

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vragen. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

GFT afvalbakken foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

19-05-2018: Gezien dat twee bovengrondse GFT-bakken zijn geplaatst bij Borrendamme. Een mooie oplossing, maar wellicht voor rolstoelers iets te hoog?

 

25-05-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Vervelend, dat u nog geen antwoord hebt gehad.

De stand van zaken:
Op dit moment, loopt er een aanvraag voor vergunning, om bovengrondse GFT  voorzieningen te plaatsen voor de binnenstad Zierikzee. Er zijn dus nog geen concrete zaken te melden mbt deze aanvraag.”.

 

28-06-2018: Tijdens de commissievergadering geeft GroenLinks aan een motie voor te bereiden voor bewoners van de binnenstad om van hun groenafval af te komen.

 

05-07-2018: Tijdens de commissievergadering dient GroenLinks een motie in, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de mogelijkheid na te gaan voor het beschikbaar stellen van bigbags aan bewoners van de binnenstad van Zierikzee om het groen tuinafval in te doen, deze bigbags met tuinafval te ledigen en de bigbags opnieuw te gebruiken, zodat de circulaire economie zoveel mogelijk gestimuleerd wordt, wordt met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, GroenLinks, CU, D66 en Lijst Haack. Tegen stemmen de fracties VVD, SP en PvdA.

 

GroenLinks dient, mede namens de fractie CU, tevens een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht informatie op de website van de gemeente of op een andere manier aan te bieden welke soorten afval in welke afvalstromen horen te worden gescheiden, de regels met betrekking tot zwerfafval duidelijk op de website van de gemeente weer te geven (inclusief strafbaarheid en boetebedrag(en) en de gemeenschap actief te informeren over het gemeentebeleid ten aanzien van zwerfafval, 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, GroenLinks, CU, D66 en Lijst Haack.

Tegen stemmen de fracties VVD, SP en PvdA.

 

Wethouder Ankie Smit geeft ivm de motie van GroenLinks mbt tuinafval aan dat het aansluit bij het huidig beleid en dat nu een verpakking of een mogelijkheid wordt aangeboden die helpt bij het scheiden van afval. Tuinafval is een mooie reststroom die hergebruikt kan worden.

Ook de motie mbt zwerfafval sluit aan bij het huidig beleid.

 

De wethouder geeft aan nog een oplossing te bekijken voor GFT-inzameling in de binnenstad.

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wilt u ons aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de GFT-afvalbakken in de binnenstad van Zierikzee?”.

 

18-09-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de GFT voorzieningen.”.

 

artikel geplaatst op 18-03-2018

laatst gewijzigd op 18-09-2018