Afgewerkte Black-Spots

In deze rubriek vindt u de afgewerkte blackspots.

 

Wateroverlast fietspad Nieuwe Koolweg

Plassen fietspad Nieuwe koolweg foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

08-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Bij hevige regenval ontstaat er op het fietspad aan de Nieuwe Koolweg tussen het tankstation Texaco en de rotonde een flinke plas. Deze plas geeft overlast aan fietsers en bromfietsers. Graag brengen wij dit onder uw aandacht.”

 

09-03-2018: E-mail en tweet ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Het beheer van dit fietspad valt onder het beheer van Rijkswaterstaat. Wij geven de melding door.”

Wij hebben de gemeente bedankt voor het antwoord en we hebben gezien dat deze ‘antwoord-e-mail’ tevens is doorgezet naar Rijkswaterstaat.

 

15-03-2018: E-mail ontvangen van Rijkswaterstaat:

“Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. U ontvangt binnen 10 werkdagen een antwoord van ons.”

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan Rijkswaterstaat:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

08-05-2018: E-mail ontvangen van Rijkswaterstaat:

U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat. Hartelijk dank hiervoor.

 

Uw melding

Bij hevige regenval ontstaat er op het fietspad aan de Nieuwe Koolweg tussen het tankstation Texaco en de rotonde een flinke plas. Deze plas geeft overlast aan fietsers en bromfietsers. Graag brengen wij dit onder uw aandacht.


Ontvangstbevestiging
Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. U ontvangt binnen 15 werkdagen een antwoord van ons.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Bij vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-8002. U kunt ook het contactformulier gebruiken op onze website www.rijkswaterstaat.nl

 

22-06-2018: E-mail ontvangen van Rijkswaterstaat:

“Onze excuses voor de late beantwoording. Inmiddels zal de onderhoudsaannemer werkzaamheden gaan uitvoeren om het wateroverlast tegen te gaan.”

We hebben RWS bedankt voor de te nemen herstelwerkzaamheden.

 

09-09-2018: Op 27 juni 2018 en 6 juli 2018 een e-mail ontvangen van Rijkswaterstaat met het verzoek een enquete in te vullen over de afhandeling van de melding. Deze vandaag beantwoord met als antwoord dat naar onze mening de overlast nog niet is verholpen. 

 

30-12-2018: Inmiddels geconstateerd dat de afwatering van dit gedeelte van het fietspad is aangewast waardoor de wateroverlast vermoedelijk verholpen is.

 

artikel geplaatst op 08-03-2018
laatst gewijzigd op 30-12-2018

 

Hakenkruis speelplaats

26-11-2017: Werd door @JaapWillem (twitter) gemeld dat in het vloeroppervlak van de kinderspeelplaats aan de Pieterseliestraat/Gat van West Noordwesten een hakenkruis is toegebracht. We hebben dit via een e-mail gemeld aan de gemeente Schouwen-Duiveland. (gemeentelijk zaaknummer: 34499)

 

08-12-2017: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Onze eigen onderhoudsdienst is ter plaatse geweest, maar het lukt hen niet dit te verwijderen. Er is opdracht gegeven aan een aannemer om dit te verwijderen maar de huidige periode van het jaar maakt het niet makkelijk. Het is te koud en te nat om een stuk kunstgras te verwijderen en er dan weer een nieuw stuk in te plakken. We gaan kijken wat we kunnen doen.”.

 

09-12-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor de terugkoppeling.”

 

15-06-2018: Geconstateerd dat het hakenkruis nog steeds niet is verwijderd.

 

25-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij hebben geconstateerd dat het hakenkruis nog steeds niet is verwijderd.Op 8 december 2017 heeft u ons het volgende laten weten:

“Onze eigen onderhoudsdienst is ter plaatse geweest, maar het lukt hen niet dit te verwijderen. Er is opdracht gegeven aan een aannemer om dit te verwijderen maar de huidige periode van het jaar maakt het niet makkelijk. Het is te koud en te nat om een stuk kunstgras te verwijderen en er dan weer een nieuw stuk in te plakken. We gaan kijken wat we kunnen doen.”

Kunt u ons aangeven wat de huidige stand van zaken is?”

 

26-09-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Excuses voor de nalatigheid, deze melding is (door uitstel vanwege de slecht weersomstandigheden) bij een extern bedrijf in de vergetel hoek geraakt. Maar ook ons is hij er tussen uit geglipt, deze schade maakte onderdeel uit van een aantal schade gevallen die wel zijn hersteld.Het extern bedrijf gaat dit zo snel mogelijk herstellen.”

 

27-09-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij zijn te snel geweest met onze excuses en de nalatigheid van het extern bedrijf. Dit bedrijf heeft wel degelijk de schade hersteld. Alleen betreft het een snij schade waarbij de mat echt door is gesneden, en geen brandschade waarbij de mat een geheel blijft. Door de hitte van deze zomer is de mat gekrompen en zijn de snijvlakken weer open gaan staan waardoor het hakken kruis weer zichtbaar is geworden. We gaan nu het stuk met schade er uitsnijden en vervangen. En gaan er van uit dat dit wel afdoende is.”

 

Wij hebben gemeente bedankt voor hun terugkoppeling.

 

09-11-2018: Vanmiddag geconstateerd dat er nog geen verandering in de situatie is.

 

18-12-2018: Vanmiddag geconstateerd dat het hakenkruis is verwijderd.

 

artikel geplaatst op 26-11-2017
laatst gewijzigd op 18-12-2018

Opheffing QR-route

QR route Gravensteen foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl
19-02-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Wij hebben in 2016 via de mail contact gehad over de QR route in Zierikzee. Via deze mail willen we u informeren dat de QR tegels binnenkort worden weggehaald.
 
De QR route is inmiddels niet meer up to date en veel tegels zijn beschadigd en een aantal werkt niet meer.
We hebben met Albert Scheffers van het Stadhuismuseum en het VVV, de QR route besproken en geconstateerd dat het concept van de QR code tegels inmiddels achterhaald is en we geen nieuwe investering gaan doen om de QR route weer up to date te maken.
Inmiddels is er een mooie route voor in de plaats gekomen, zie https://www.vvvzeeland.nl/nl/parelroute-rijkdom-zierikzee-oid536131/
 
28-02-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Erg jammer dat er gekozen is om de QR-route te stoppen en dat voor een investering van slechts €375 (15 tegels a €25,00)
De QR-route is een zeer eenvoudige manier voor toeristen om direct meer informatie te verkrijgen over monumenten.
 
Dat het VVV kiest voor het stoppen van deze route is begrijpelijk. Inmiddels ondersteund het VVV de Stadsjuwelenroute en de Parelroute rijkdom Zierikzee.
Maar de ingewikkelde manier voor toeristen om een route samen te stellen in de “Stadsjuwelenroute” via www.visitzierikzee.com.
en nu de “Parelroute rijkdom Zierikzee”, waarvoor je weer speciaal moet inloggen in de Zeelandapp, zijn nou niet echt uitnodigend voor de toerist om direct en eenvoudig informatie tot zich te nemen.
 
Wellicht kunt u, gezien de zeer geringe investering van €375,-, uw beslissing heroverwegen om de tegels nog een keer te vervangen en de route voor 5-6 jaar veilig te stellen.”
 
08-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Helaas hebben wij geen reactie van u ontvangen op onze e-mail van 28-02-2018. Wilt u hierop alsnog een reactie geven?”
 
09-04-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:
“We wachten nog op een reactie van het VVV. Zij zouden bekijken of we toch nog iets kunnen met deze route”.
 
12-10-2018: Geconstateerd dat de QR-tegels door de gemeente zijn verwijderd. Helaas hierover geen terugkoppeling ontvangen.
 
artikel geplaatst op 19-03-2018
laatst gewijzigd op 12-10-2018
 

Verzakking wegdek Korte Nobelstraat

Verzakking wegdek bij put Nobelstraat foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

18-01-2018: Het wegdek bij het putdeksel op de kruising Korte Nobelstraat/Watermolen/Sint Anthoniesdam lijkt te gaan verzakken. Aangezien deze kruising op een veel gebruikte route ligt voor verkeer om de binnenstad te verlaten hebben wij dit gemeld aan de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

02-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze e-mail van 18 januari jl. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

16-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

22-06-2018: Herbestratingswerkzaamheden aan de voetgangersstrook van de Korte Nobelstraat zijn voltooid. De verzakking van het wegdek bij het rioolputdeksel is (nog) niet meegenomen.

 

25-06-2018: De verzakking van het wegdek bij het rioolputdeksel is hersteld. Helaas geen terugkoppeling vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland hierover ontvangen.

 

10-10-2018: Het wegdek rond het putdeksel verzakt. De gemeente heeft de verzakking wederom hersteld.

 

09-11-2018: Nabij het putdeksel wordt het wegdek wederom opengelegd en een reparatie uitgevoerd.

 

artikel geplaatst op 18-01-2018
laatst gewijzigd op 23-11-2018

 

Verzakking wegdek

Afvalbak Lange Nobelstraat foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

De bestrating rondom de ondergrondse afvalbak aan de Lange Nobelstraat op de hoek met het Jannewekken verzakt. Hierdoor is een voor fietsen, die vanuit de Lange Nobelstraat het Jannewekken in willen slaan, gevaarlijk obstakel ontstaan.

(nog geen gemeentelijk zaaknummer ontvangen)

 

13-10-2017: Deze wegverzakking via de Servicelijn onder de aandacht gebracht van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

19-10-2017: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Naar aanleiding van uw vraag, over de verzakking bij de ondergrondse afvalcontainer hoek Jannewekken- Lange Nobelstraat, wordt dit opgepakt door onze aannemer van der Cingel.”

 

27-11-2017: E-mail gestuurd van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 13 oktober 2017 hebben wij u de verzakking van het wegdek bij de ondergrondse afvalcontainer op de hoek van de Lange Nobelstraat / Jannewekken in Zierikzee onder uw aandacht gebracht.

Dit is inmiddels 6 weken geleden. Tot op heden hebben wij geconstateerd dat er nog niet is overgegaan tot herstel. Wat is de stand van zaken? “

 

10-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 13 oktober 2017 hebben wij u de verzakking van het wegdek bij de ondergrondse afvalcontainer op de hoek van de Lange Nobelstraat / Jannewekken in Zierikzee onder uw aandacht gebracht.
Op 19 oktober 2017 heeft u ons aangegeven dat deze verzakking wordt opgepakt door uw aannemer van der Cingel.
Op 27 november 2017 hebben we u gevraagd wat de stand van zaken is, omdat wij hebben geconstateerd dat de verzakking nog niet is hersteld. Hierop hebben we geen reactie ontvangen.
Inmiddels is dit weer 6 weken geleden.

Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is?”

 

02-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wilt u ons aangeven wat de stand van zaken is? Wij hebben geconstateerd dat de verzakking nog steeds niet hersteld is.”

 

08-03-2018: We hebben gezien dat de verzakking (na 5 maanden) eindelijk is hersteld.

artikel geplaatst op 11-10-2017
laatst gewijzigd op 08-03-2018

 

 

 

 

Mankementen bestrating

Over het algemeen is de bestrating in de Zierikzeese kern op orde. De gemeente Schouwen-Duiveland is druk doende met herbestratingswerkzaamheden. Soms zijn er door onvoorziene omstandigheden mankementen in de bestrating, zoals ontbrekende klinkers, omvergereden paaltjes of omhoog komende boomwortels. (gemeentelijk zaaknummer: 26176)

 

18-10-2017: Zierikzee-Monumentenstad heeft via de Servicelijn onder de aandacht gebracht van de gemeente Schouwen-Duiveland:

– omvergereden paaltje Schuithaven

– ontbrekende klinkers Hogemolenstraat

– door wortels omhoog komende klinkers Hofferplein

 

27-10-2017: Het paaltje aan de Schuithaven is rechtgezet; de ontbrekende klinkers aan de Hogemolenstraat zijn vervangen en de klinkers in de stoep van het Hofferplein zijn teruggelegd. Helaas ontbreekt nog 1 klinker en de bestrating enkele meters verderop, waarvan de klinkers ook door omhoog komende wortels uit de bestrating steken, is (nog) niet hersteld.

 

14-11-2017: E-mail gestuurd aan de servicelijn:

‘Het paaltje aan de Schuithaven en de ontbrekende klinker in de Hogemolenstraat zijn keurig hersteld.
Ook de klinkers in het troittoir van het Hofferplein zijn teruggeplaatst. Op deze plaats ontbreekt nog 1 klinker en op een afstand van ongeveer een meter of anderhalf verder in de richting van de Zevengetijstraat (tussen de geparkeerde auto en de inmiddels weggehaalde bloembak) steken nog steeds, over nagenoeg de gehele breedte, klinkers omhoog door omhoog komende wortels.
Wellicht kunt u ook dit herstellen.’

 

10-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Naar aanleiding van onze melding dd. 18-10-2017 met betrekking tot:
– omvergereden paaltje Schuithaven
– ontbrekende klinkers Hogemolenstraat
– door wortels omhoog komende klinkers Hofferplein
hebben we op 27-10-2017 geconstateerd dat het paaltje aan de Schuithaven is rechtgezet; de ontbrekende klinkers aan de Hogemolenstraat zijn vervangen en de klinkers in de stoep van het Hofferplein zijn teruggelegd. Maar dat nog 1 klinker ontbreekt en dat de bestrating enkele meters verderop, waarvan de klinkers ook door omhoog komende wortels uit de bestrating steken, nog niet is hersteld.
Op 14-11-2017 hebben we in een e-mail aangegeven dat het paaltje aan de Schuithaven en de ontbrekende klinker in de Hogemolenstraat keurig zijn hersteld.
En dat ook de klinkers in het troittoir van het Hofferplein zijn teruggeplaatst maar dat op deze plaats nog 1 klinker ontbreekt en op een afstand van ongeveer een meter of anderhalf verder in de richting van de Zevengetijstraat (tussen de geparkeerde auto en de inmiddels weggehaalde bloembak) nog steeds, over nagenoeg de gehele breedte, klinkers omhoog steken door omhoog komende wortels.
Wij hebben u in deze e-mail gevraagd of u dit wellicht ook wilt herstellen.

Inmiddels is dit weer 6 weken geleden. Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is?

 

23-01-2018: e-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“De ontbrekende klinker van de Hofferplein in de richting van de Zevengetijstraat is teruggelegd. Ook de wortels die de klinkers omhoog werken zijn verwijderd.”

 

23-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor het herstel.”

 

artikel geplaatst op 18-10-2017
laatst gewijzigd op 23-01-2018

 

Lantaarnpaal Scheepstimmerdijk

Lantaarnpaal Scheepstimmerdijk

Voor de derde maal in een aantal jaren is de Scheepstimmerdijk op de schop gegaan. Eerder voor de riolering en oktober 2017 voor een herbestrating. Op de kruising met de Calandweg staat al jarenlang een in ongebruik geraakte lantaarnpaal. Erg verroest en zonder lichtarmatuur en het lijkt erop alsof er keurig langs wordt bestraat.

(gemeentelijk zaaknummer 26181)

 

13-10-2017: Lichtmast onder de aandacht gebracht van de Servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland en gevraagd om deze weg te halen of te repareren.

 

17-10-2017: e-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

Er is een wijziging op uw Persoonlijke Internet Pagina. De wijziging heeft betrekking op Servicelijn melding, Zierikzee, Wegen/verkeer met zaaknummer 26181.

 

19-10-2018: e-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

We hebben geantwoord op een melding in ons zaaksysyteem en dat betreft de Scheepstimmerdijk; een roestige lantaarnpaal.

 

24-11-2017: e-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 13 oktober 2017 hebben wij u een roestige, niet functionerende lantaarnpaal op de hoek Scheepstimmerdijk/Calandweg in Zierikzee gemeld. Inmiddels is deze melding 6 weken oud. Wij hebben geen enkele terugkoppeling ontvangen en aan de bestaande situatie is geen verandering waargenomen.

Kunt u ons aangeven wat de stand van zake is?”

 

10-01-2018: e-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 13 oktober 2017 hebben wij u een roestige, niet functionerende lantaarnpaal op de hoek Scheepstimmerdijk/Calandweg in Zierikzee gemeld. Nadat wij geen antwoord van u hebben ontvangen, hebben wij u na 6 weken nogmaals gevraagd om een terugkoppeling. Ook op deze laatste e-mail hebben wij geen antwoord ontvangen.
Kunt u ons aangeven wat de stand van zaken is?”

 

22-01-2018: e-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

Deze melding is beantwoord op 17 oktober via het zaaksysteem en u is het volgende gemeld.

De lantaarnpaal waarop u doelt is een een ontluchtingspijp voor de riolering en deze wordt binnenkort verwijderd. De pijp is inmiddels verwijderd.

 

22-01-2018: e-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

Hartelijk dank voor uw antwoord. Fijn dat de paal is verwijderd.
Deze paal is via een e-mail aan gemeente@schouwen-duiveland.nl gemeld.
U heeft geantwoord via een Persoonlijke Internet Pagina. Er is voor de stichting Zierikzee-Monumentenstad geen PIP waardoor wij geen kennis hebben kunnen nemen van uw antwoord.
In ieder geval gaat het om de paal en die is verwijderd.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

artikel geplaatst op 11-10-2017

laatst gewijzigd op 22-01-2018

 

Mondragon en Concertzaal

Concertzaal Mondragon Zierikzee-Monumentenstad.nl

Mondragon, eens hét culturele hart van Zierikzee. Het zag er jaren desolaat uit. De voorzijde van het pand, aan de oude Haven, was uiteindelijk weggestopt achter beschilderd doek om voorbijgangers te behoeden voor vallend stucwerk. De ingang van de Concertzaal bleef wel zichtbaar.

Medio 2017 is Mondragon met concertzaal (muv de voorzijde) afgebroken. Er zal een een eigentijds hotel met zalencomplex verschijnen.

artikel geplaatst op 15-05-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Informatieborden

Informatieborden foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

Sinds jaar en dag maakt de gemeente Schouwen-Duiveland gebruik van deze informatieborden aan de rand van de stad. Een beetje oubollig, een beetje vies en een beetje amateuristisch zien ze er tegenwoordig uit.

De stichting Zierikzee-Monumentenstad heeft op 29 augustus 2012 via twitter de gemeente Schouwen-Duiveland gevraagd deze borden te vervangen in eigentijdse digitale informatieborden en aangeboden de informatievoorziening hiervan in beheer te nemen. Ook is dit door ons via sociale media aan enkele raadsleden voorgesteld. Helaas hebben wij hierop geen reactie mogen ontvangen.

Medio november 2015 zijn twee eigentijdse digitale informatieborden (Laan van St. Hilaire en Businesspark) ingebruik genomen. Op een later tijdstip, juni 2016, zou een derde informatiezuil geplaatst worden op het Havenpark/Havenplein. Tijdens voorbereidingsgesprekken is Zierikzee-Monumentenstad gevraagd  om de evenementen op de borden te plaatsten. Vanaf het moment van plaatsen wordt dit door ons verzorgd.

 

geplaatst op 29-08-2012

gewijzigd op 19-06-2017