Black Spots van Zierikzee

Er gaat heel veel goed in Zierikzee. De gemeente Schouwen-Duiveland is continue in gesprek met bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en toeristen om zaken aan te kaarten, te veranderen en/of te verbeteren.

Toch blijft er voor Zierikzee altijd nog iets te wensen over; een verlanglijstje. Wij hebben dit verlanglijstje ‘Black Spots’ van Zierikzee genoemd.

Soms zijn het kleine dingetjes die snel aangepakt of verholpen kunnen worden, andere zaken hebben een wat langere adem nodig en die hebben we weggezet in ‘dossiers’ in onze sub-rubrieken (zie onderaan deze pagina).

Hieronder onze lijst met actuele (nog niet afgewerkte) black-spots:

 

Defecte luifelverlichting

Connexion logo Grachtweg foto: Zierikzee-Monumenstenstad.nl

 

18-03-2018: E-mail gestuurd aan Connexxion:

“Al jaren staat op de luifel van het busstation aan de Grachtweg in Zierikzee uw logo. Met de jaren is de verlichting uitgevallen, is van verschillende letters de gele afdekplaat verdwenen en ziet uw logo er door groene aanslag er erg onverzorgd uit. Niet echt een visitekaartje voor uw busonderneming, uw reizigers en voor Zierikzee. Binnenkort start het zomerseizoen en zullen vele toeristen uw logo over de N59 weer voorbijrijden. Wat zou het mooi zijn als uw logo weer fier en verlicht staat te stralen op de luifel van het busstation? Daarom vragen wij u om de mankementen aan uw logo te herstellen?”

 

18-03-2018: E-mail ontvangen van Connexxion:

“Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij stellen reacties van onze reizigers bijzonder op prijs. Een zorgvuldige behandeling van uw melding hoort daar voor ons bij. 

Om uw melding goed te kunnen behandelen, is het in veel gevallen noodzakelijk om onze collega’s uit de regio erbij te betrekken. Nadat wij de uitkomst van het onderzoek hebben ontvangen, nemen wij weer contact met u op. Wij werken daarbij met een voorgeschreven maximale afhandeltermijn. Deze verschilt per vervoersgebied (lees hier meer over de termijnen = Zeeland – 15 werkdagen).

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan Connexxion:

“Helaas hebben wij geen reactie van u ontvangen op onze e-mail van 18-03-2018. Wilt u hierop alsnog een reactie geven?”

 

19-09-2018: E-mail gestuurd aan Connexxion:

“Helaas hebben wij van u nog geen reactie mogen ontvangen op onze e-mail van 18-03-2018 en 29-04-2018. Wilt u hierop alsnog een reactie geven?”

 

19-09-2018: Automatische e-mail ontvangen van Connexxion:

“Wij stellen reacties van onze reizigers bijzonder op prijs. Een zorgvuldige behandeling van uw melding hoort daar voor ons bij. 

Om uw melding goed te kunnen behandelen, is het in veel gevallen noodzakelijk om onze collega’s uit de regio erbij te betrekken. Nadat wij de uitkomst van het onderzoek hebben ontvangen, nemen wij weer contact met u op. Wij werken daarbij met een voorgeschreven maximale afhandeltermijn. Deze verschilt per vervoersgebied (lees hier meer over de termijnen).

 

26-09-2018: Gebeld door Connexxion:

Connexxion biedt verontschuldiging aan. Connexxion was de vraag kwijtgeraakt. Op dit moment ligt de verlichting in depot in afwachting op vervolg.

 

artikel geplaatst op 18-03-2018
laatst gewijzigd op 26-09-2018

 

Wateroverlast Jannewekken

Plassen Jannewekken foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl

11-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Bij hevige regenval ontstaat er aan het Jannewekken nabij de slitsing met de Gasthuisboomgaard een flinke plas door een verstopte afwateringsput. Even verderop richting de splitsing met ’t Vrije onstaan ook grote plassen ter hoogte van de goot. (vermoedelijk door zwaar verkeer) Bovenstaande levert met name voor voetgangers vervelende (natte) situaties op.  Graag brengen wij dit onder uw aandacht.”

 

17-04-2018: E-mail gestuurd ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Put doorgespoten en het blad verwijderd.”

(Gemeentelijk zaaknummer: 56823)

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente chouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor het verhelpen van de wateroverlast.”.

 

30-04-2018: E-mail met foto’s gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas is niet alles verholpen:
– de waterput voor de woning Jannewekken 15 nog steeds verstopt
– er onstaan bij zware regenval (steeds groter wordende) plassen door verzakking van het wegdek vermoedelijk door zwaar vrachtverkeer naar AH. (woningen tegenover de Vrijburg en de ingang thv de school (hekwerk))”

 

artikel geplaatst op 11-03-2018
laatst gewijzigd op 30-04-2018

 

Onderhoud borden

Binnen de bebouwde kom van Zierikzee zijn veel verkeersmaatregelen genomen. Verkeersborden, verwijzingsborden, onderborden, schrikhekken, gele strepen ed. Sommige daarvan zijn beplakt, verbleekt, besmeurd, afgebroken, verzakt, staan scheef of hebben een groene aanslag en gele strepen zijn nagenoeg verdwenen. Hierdoor ziet het straatbeeld er op sommige plekken erg onverzorgd uit en geeft hierdoor geen visitekaartje af. (Gemeentelijk zaaknummer: 27099)

 

18-10-2017: Zierikzee-Monumentenstad heeft bovenstaande via de Servicelijn onder de aandacht gebracht van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

18-10-2017: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland met de vraag:

“Wilt u s.v.p. de exacte locatie / straatnaam van de betreffende verkeersborden en schrikhekken door geven?”

 

18-10-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland met het antwoord:

“Wij hebben een willekeurig rondje door de binnenstad gemaakt en troffen de mankementen onder andere aan op de Grachtweg, Nieuwe Koolweg (rotonde), Nobelpoort, Schuurbeque Boeijestraat, Wandeling, Jannewekken, Laan van Saint Hilaire, Havenpark, Hem, Watermolen, Zevengetijstraat, Minderbroederstraat, Beddeweeg, Meelstraat, Kinderstraat, Kerkhof, Ravestraat, parkeerplaats Hoofdpoortstraat, Manhuisstraat, Dam, Bagijnestraat, Schuithaven.

Eigenlijk komt het er op neer dat de hele binnenstad  eens bekeken en opgefrist moet worden. Uiteraard spreken de foto’s op onze website voor zich. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd”

 

29-11-2017: E-mail gestuurd aan de servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 18 oktober 2017 hebben wij u de slechte staat van straatmeubilair in Zierikzee onder uw aandacht gebracht. Dit is inmiddels 6 weken geleden. Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen dat wordt overgegaan tot herstel. Wilt u ons hierover berichten?”

 

10-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 18-10-2017 hebben wij u een vraag gesteld over de staat van verkeersborden/straatmeubilair. Nadat wij op uw verzoek exacte lokaties hebben doorgegeven, hebben wij geen antwoord ontvangen.
Op 29-11-2017 hebben wij u gevraagd om een antwoord. Dit antwoord is uitgebleven.
Omdat het inmiddels weer 6 weken geleden is na deze laatste e-mail vragen wij u nogmaals om een antwoord over de de huidige stand van zaken.

 

02-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

16-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze vraag. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

08-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 18-10-2017 hebben wij u een vraag gesteld over de staat van verkeersborden/straatmeubilair. Nadat wij op uw verzoek exacte lokaties hebben doorgegeven, hebben wij geen antwoord ontvangen.
Op 29-11-2017 hebben wij u gevraagd om een antwoord. Dit antwoord is uitgebleven.

Op 10-01-2018 hebben wij u gevraagd om een antwoord. Dit antwoord is uitgebleven.

Op 16-03-2018 hebben wij u gevraagd om een antwoord. Dit antwoord is uitgebleven.
Wij vragen u nogmaals naar de huidige stand van zaken mbt onze vraag.”

 

17-04-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Bebording van de winter een begin gemaakt om te wassen, momenteel wordt er vanuit de binnenstad gewerkt naar buiten toe met het wassen van de bebording om ervoor te zorgen dat we voor het toeristenseizoen een frisse aanblik hebben en krijgen.”

 

29-04-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor uw antwoord en inzet om de onverzorgde aanblik van het staatmeulbilair aan te pakken.”

 

artikel geplaatst op 18-10-2017
laatst gewijzigd op 29-04-2018

 

Defecte led klinker

Klinker led verliching Jannewekken foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

Na de rioleringswerkzaamheden en herinrichting van het Jannewekken in juni/juli 2015 zijn in het wegdek led-klinkers geplaatst. Kort na de werkzaamheden is één van deze klinkers (thv lantaarnpaal 1251) gebroken waardoor de verlichting defect is geraakt.

(gemeentelijk zaaknummer: 26172)

 

13-10-2017: Deze defecte led-armatuur via de Servicelijn onder de aandacht gebracht van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

06-11-2017: De verlichting in de gebroken klinker functioneert weer. Zierikzee-Monumentenstad bedankt de gemeente Schouwen-Duiveland voor haar service.

 

12-11-2017: Geconstateerd dat de verlichting helaas weer defect is.

 

14-11-2017: De defecte verlichting wederom doorgemaild aan de gemeentelijke servicelijn.

 

10-01-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 13-10-2017 hebben wij u een defecte led-armatuur in een straatklinker van het Jannewekken onder uw aandacht gebracht. Op 06-11-2017 bleek de verlichting in de klinker weer even te funcioneren.
Op 12-11-2017 bleek de verlichting helaas weer defect is. Dit hebben we op 14-11-2017 weer aan u gemeld.
Tot op heden hebben wij hierop geen antwoord ontvangen.
Wilt u ons aangeven wat de stand van zaken is?”

 

02-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze e-mails van 13-10-2017, 12-11-2017 en 10-01-2018. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

16-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Helaas hebben wij nog geen antwoord gehad op onze e-mails. Wilt u zo vriendelijk zijn hierop te reageren?”

 

23-03-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Deze melding staat uit bij de leverancier, helaas is het te kostbaar om deze voor 1 lamp te laten komen. De planning is dat de leverancier voor de zomer langskomt om de lamp te repareren.”

 

24-06-2018: Geconstateerd dat een 2e led-verlichtingsklinker (ter hoogte van de uitrit L&O) defect is en dat dit gedeelte na 23.00 uur uit is.

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wilt u ons aangeven wat de voortgang is in het vervangen van de led-klinker in de bestrating van het Jannewekken?” 

 

05-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wilt u ons aangeven wat de voortgang is in het vervangen van de led-klinker in de bestrating van het Jannewekken?”

 

29-11-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Een medewerker van de gemeente komt er zelf bijna iedere dag langs en heeft de led-klinker nog niet uitgezien, op een paar incidenten na. Hij heeft er nu nog twee en neem deze op “reserve” mee.”.

 

04-12-2018: Dat is vreemd, want wij constateren nog steeds dat de led-verlichtingsklinker thv van lantaarnpaal 1251 en de led-verlichtingsklinker ter hoogte van de uitrit L&O in het Jannewekken geen licht geven. Ook is het led-verlichtingslint van de Lange pad tot aan de Driekoningenlaan ’s nachts na 23.00 uur uit in tegenstelling tot het led-verlichtingslint van de Touwbaan tot aan de Lange pad.

Op 23 -03-2018  werd door u aan ons gemeld dat deze melding uit staat bij de leverancier en dat het helaas  te kostbaar is om deze voor 1 lamp te laten komen. De planning is dat de leverancier voor de zomer (2018) langskomt om de lamp te repareren.

Erg fijn om te horen dat er nu, sinds onze eerste melding van 13-10-2017, eindelijk voortgang lijkt te komen in het herstel van de door ons hierboven geschetste mankementen.

We blijven het volgen.

 

07-12-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schiouwen-Duiveland:

Na 23:00 uur is een medewerker van de gemeente Schouwen-Duibeland daar niet geweest, dus dat gaat hij nog verder uitzoeken. De oplossing kan het omzetten van een draadje zijn.

Hij is toevallig maandagmorgen door het Jannewekken gefietst en ze deden het allemaal.

Ondertussen zijn er 3 nieuwe besteld en hij hoopt ook een keer de niet brandende lichtmasten te zien in het Jannewekken.

 

09-12-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

Fijn dat de verlichting wordt gerepareerd. Even voor de duidelijkheid: Het gaat over verlichtingsklinkers en niet over lichtmasten…

artikel geplaatst op 11-10-2017
laatst gewijzigd op 09-12-2018

 

Wateroverlast

Wateroverlast voor voetgangers aan de evenkant van de Korte Nobelstraat. Deze route wordt veelvuldig gebruikt door voetgangers van en naar het bustation aan de Grachtweg. Om de plassen te ontwijken loopt men nu midden op straat wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Deze straat is een doorgaande weg voor voertuigen. Ditzelfde geldt ook aan weerszijden van de Sint Anthoniesdam.

Tevens loopt het water in de put op de hoek Korte Nobelstraat/Watermolen thv nr. 23 niet weg.

(gemeentelijk zaaknummer: 26175)

 

13-10-2017: Deze wateroverlast via de Servicelijn onder de aandacht gebracht van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

16-10-2017: E-mail ontvangen waarin een medewerker van de gemeente aan zijn collega’s de opdracht geeft:

“Zou je de melding willen onderzoeken en binnen twee werkdagen contact op willen nemen met de klant over de afhandeling van de zaak.”

 

27-11-2017: E-mail gestuurd aan de servicelijn:

“Op 13 oktober 2017 hebben wij u de wateroverlast in de Korte Nobelstraat en Sint Anthoniesdam in Zierikzee onder uw aandacht gebracht. Dit is inmiddels 6 weken geleden. Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen dat wordt overgegaan tot herstel of hebben wij geconstateerd dat genoemde overlast is verholpen. Wilt u ons hierover berichten?”

 

28-11-2017: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 16 oktober heb ik de “zaak” 26175 u het volgende bericht gestuurd, misschien is dit om technische redenen niet aangekomen.

“Hartelijk dank voor u melding. De Korte Nobelstraat is in een niet al te beste staat, ook de riolering moet daar vervangen moet worden. i.v.m. de werkzaamheden die nu in Zierikzee plaatst vinden is het niet verstandig om ook de Korte Nobelstraat af te sluiten. Momenteel staat de Korte Nobelstraat op de planning nadat Mondragon gereed is”.”

 

29-11-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik heb nog even in onze ‘ontvangen bestanden’ van die dag gekeken, maar heb daarin de door u bedoelde e-mail niet aangetroffen.

Fijn om te horen dat u de slechte staat van het wegdek hebt opgemerkt en dat de gemeente voornemens is dit te herstellen (in combinatie met rioleringswerkzaamheden).
U wilt deze werkzaamheden pas wil laten plaatsvinden nadat Mondragon gereed is in mei 2019 (en misschien wel later).
Welke tijdelijke oplossing kunt u voetgangers en fietsers tot die tijd bieden, zodat ze niet midden op straat hoeven te lopen en te fietsen om de plassen te ontwijken en waardoor gevaarlijke situaties tot een minumum beperkt kunnen worden? Het is immers een drukke straat voor verkeer om dat deel de binnenstad te verlaten.”

 

30-11-2017: E-mail ontvangen van de de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Dat u de e-mail niet krijgt ligt aan ons systeem, die verstuurd alleen e-mails naar natuurlijke personen!

Het zal nog even een tijdje plassen ontwijken worden, het zijn er zo veel dat herstellen heel veel geld gaat kosten. Eigen moeten we dan de gehele loopstrook aan pakken. Geschatte kosten hiervoor is € 15.000 en dat vinden we zonde geld als dat er in 2019 weer uit moet.”

 

01-12-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“We hebben het niet over een volledige renovatie of herbestrating, maar over een tijdelijke oplossing:
Met regenval de grootste plassen omcirkelen en met droogweer op die plekken klinkers eruit, opvullen met wat zand en klinkers erin. En dat kost €15.000,- ???
De minimale kosten die met deze tijdelijke oplossing gemaakt worden staan in schril contast met het letsel en leed wat een fietser of voetganger mogelijk oploopt bij een aanrijding met een voertuig.”

 

01-12-2017: E-mail ontvangen van de gemeente  Schouwen-Duiveland:

“Dat zou ook kunnen maar roept vaak vragen op waarom de rest ook niet meegenomen wordt. Het slechts meenemen van de grootste plassen? Wat zijn de grootste plassen? Ik zal met onze aannemer de situatie bekijken en laat u weten wat we kunnen doen.”

 

02-12-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Antwoord op die vragen is met een aannemelijke uitleg, zoals een tijdelijke oplossing, goed uit te leggen, mits goed en duidelijk gecommuniceerd.” Fijn dat u wilt meewerken aan deze tijdelijke oplossing.”

 

02-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij zijn benieuwd wat uw aannemer van de situatie heeft gevonden.”.

 

05-03-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij zijn met onze aannemer wezen kijken en gaan deze strook herstraten, planning is nog niet bekend.”

 

05-03-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Hartelijk dank voor het voornemen tot het herbestraten van de voetgangersstroken Korte Nobelstraat/St. Anthoniesdam.”.

 

08-06-2018: Huis-aan-Huis van R.A. van der Cingel Bestratingen dat er van 14 juni t/m 19 juni 2018 reparatie werkzaamheden plaatsvinden aan het wegdek van de Korte Nobelstraat.

 

22-06-2018: Herbestratingswerkzaamheden aan de voetgangersstrook van de Korte Nobelstraat zijn voltooid. De voetgangersstrook aan de Sint Anthoniesdam is (nog) niet meegenomen in deze herstel werkzaamheden.

 

09-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“We hebben gezien dat de herbestratingswerkzaamheden van de voetgangersstrook aan de Korte Nobelstraat en de verzakking van bij het rioolputdeksel zijn voltooid. De voetgangersstrook aan de Sint Anthoniesdam is echter (nog) niet meegenomen in deze herstelwerkzaamheden. Wanneer worden deze uitgevoerd?”

 

10-09-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Die staat niet op de planning voor 2018, op z’n vroegst is deze aan de beurt in 2019.”

 

20-09-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij betreuren dat u hebt gekozen om enkel de voetgangersstrook van de Korte Nobelstraat te herbestraten en niet die van de Sint Anthoniesdam mee te nemen. Dan herhalen wij onze vraag dd. 29-11-2017:

Welke tijdelijke oplossing kunt u voetgangers, fietsers en rolstoelers tot die tijd bieden, zodat ze niet midden op straat hoeven te lopen en te rijden om de plassen te ontwijken en waardoor gevaarlijke situaties tot een minumum beperkt kunnen worden? Het is immers een drukke straat voor verkeer om dat deel de binnenstad te verlaten.”

 

20-09-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“We kennen het probleem. Wij maken per jaar een planning en kijken naar urgentie, maar helaas ook naar tijd en geld. Dat laatste is voor 2018 helaas op.”.

 

20-09-2018: E-mail gestuurd aan wethouder Jacqueline van Burg:

“Welke tijdelijke oplossing kunt u voetgangers, fietsers en rolstoelers tot die tijd bieden, zodat ze niet midden op straat hoeven te lopen en te rijden om de plassen te ontwijken en waardoor gevaarlijke situaties tot een minumum beperkt kunnen worden? Het is immers een drukke straat voor verkeer om dat deel de binnenstad te verlaten.”

 

05-11-2018: E-mail gestuurd aan wethouder Jacqueline van Burg:

“Helaas hebben wij van u nog geen antwoord mogen ontvangen op onze e-mail van 20 september 2018. Wilt u deze alsnog beantwoorden?”

 

23-11-2018: In een telefonisch gesprek geeft wethouder Jacqueline van Burg aan dat het ondoenlijk is om in deze huidige tijd met veel neerslag alle plassen aan te pakken. Wel geeft ze aan dat bewoners op een normale manier hun woning binnen moeten kunnen. Zij zal de vraag alsnog bekijken.

 

artikel geplaatst op 11-10-2017
laatst gewijzigd op 23-11-2018

 

Abri

Abri Sas foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

Jaren geleden is één van de twee abri’s aan ’t Sas vernield en door de gemeente van de fundering verwijderd. Helaas is daar geen andere voor teruggeplaatst. Reizigers van het openbaar vervoer staan daar al jaren in weer en wind en voelen zich letterlijk in de kou staan.

(gemeentelijk zaaknummer: 26187)

 

13-10-2017: Deze (verwijderde) abri onder de aandacht gebracht van de Servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland en gevraagd om deze terug te plaatsen.

 

13-10-2017: Antwoord ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“De Abri op het busstation ’t Sas is niet van de gemeente maar van Connexxion. Waarom deze is weggehaald is niet bekend en ook niet aangegeven. Wilt u meer informatie waarom deze is weggehaald verzoek ik u contact op te nemen met Connexxion.”

 

13-10-2017: Vraag/klacht via vragen/klachterformulier neergelegd bij Connexxion:

“Beste Connexxion,

Jaren geleden is één van de twee abri’s aan het Sas te Zierikzee vernield en door de gemeente van de fundering verwijderd. Helaas is daar geen andere voor teruggeplaatst. Reizigers van het openbaar vervoer staan daar al jaren in weer en wind en voelen zich leterlijk in de kou staan.
Wilt u zo vriendelijk zijn op deze locatie de abri terug te plaatsen?

Voor meer informatie en foto: www.Zierikzee-Monumentenstad.nl/black-spots”

 

16-10-2017: Antwoord ontvangen van Connexxion OV Klantenservice:
“Bedankt voor het invullen van ons Klachtenformulier. Wij stellen het op prijs dat u de moeite heeft genomen om uw klacht kenbaar te maken want het helpt ons om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Connexxion is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op de haltes. De gemeente is echter verantwoordelijk voor alles wat in de openbare ruimte en halte wordt geplaatst en schakelt een extern bedrijf in voor het onderhoud hiervan. Voor meldingen/suggesties hierover kunt u melden bij uw gemeente, voor de informatievoorziening bij Connexxion.”

 

16-10-2017: Het antwoord teruggekoppeld aan de uitvoerder bij het Uitvoeringsbedrijf en opnieuw de vraag mbt de abri teruggelegd bij de gemeente.

 

16-10-2017: Antwoord ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Ik heb navraag gedaan bij mijn collega`s van IB over de Abri. De Abri die er stond is destijds geplaatst door Connexxion voor de Interliner die toen reed. ( al vele jaren weg ) Nadat de interliner niet meer reed en de Abri er verwaarloost bij kwam te staan is die ten prooi gevallen aan vandalisme. Daarna is de Abri weggehaald.

De ondergrond van ’t Sas is van de gemeente maar het busstation met de bankjes is van Connexxion. Ik vind het erg jammer dat Connexxion u weer terugstuurt naar de gemeente. Omdat de Abri die er destijds stond van Connexxion was. De gemeente gaat op ’t Sas geen Abri plaatsen.

Mocht u toch hier nog vragen over hebben dan verwijs ik u naar mijn een andere medewerker van de gemeente die hier overgaat.’

 

16-10-2017: De e-mail met de vraag doorgestuurd aan die andere medewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

27-11-2017: E-mail gestuurd aan die medewerker van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Op 16 oktober 2017 hebben wij u een e-mail doorgestuurd mbt de abri aan ’t Sas in Zierikzee. Dit is inmiddels 6 weken geleden. Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen. Wilt u ons hierover berichten?”

 

29-11-2017: E-mail ontvangen de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Excuses voor de lange doorlooptijd van de beantwoording van uw doorgestuurde vraag.  De situatie is als volgt:
Het huidige straatmeubilair op busstation ’t Sas in Zierikzee is eigendom van ConneXXion. Ook de ene abri die er nog staat is in eigendom en beheer bij ConneXXion. Sinds een aantal jaren beperkt ConneXXion – zo hebben zij ons aangegeven – zich uitsluitend tot het feitelijke vervoeren en het onderhoud/beheer van haltepalen.
Abri’s en ander straatmeubilair op busstations plaatsen is daarmee een zaak voor de wegbeheerder geworden.
Wij zijn voornemens om in 2018 een aantal van de perrons van busstation ’t Sas aan te passen aan de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden.
Als daarbij de perrons toch “op de schop” moeten, willen wij van de gelegenheid gebruikmaken om tenminste 1 nieuwe abri bij te plaatsen.”

 

29-11-2017: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:
“Hartelijk dank voor uw antwoord en uw voornemen om op de bushalte ’t Sas in 2018 tenminste een nieuwe Abri bij te plaatsen en voor deze perrons de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden aan te passen.
U doet daar vele reizigers een groot plezier mee.”

 

05-11-2018: E-mail gestuurd aan de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Inmiddels bijna een jaar geleden heeft u ons in een e-mail geantwoord over uw voornemen om op de bushalte ’t Sas in 2018 tenminste een nieuwe Abri bij te plaatsen en voor deze perrons de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden aan te passen.
Tot op heden hebben wij nog geen verandering in de situatie waargenomen. Kunt u ons aangeven wat de stand van zake is?”

 

06-11-2018: E-mail ontvangen van de gemeente Schouwen-Duiveland:

“Wij hebben het ontwerp van de bushalte is samenwerking met de busmaatschappij zorgvuldig vormgegeven.
Omdat we dat in breder verband hebben gedaan (het hele gebied wordt aangepakt), heeft het langer geduurd.
Het is nu zo goed als uitvoeringsklaar.
De indeling wordt anders, de fietsen krijgen een betere plaats en bovenal komen er 3 nieuwe abri’s.
2 met de open kant naar de straat en 1 met de dichte kant naar de straat.
De kans op “windvrij” staan wordt zo een stuk groter.
We hopen binnenkort de financiële middelen beschikbaar te krijgen zodat we direct na de jaarwisseling de uitvoering kunnen opstarten.”

Wij hebben de gemeente bedankt voor de snelle beantwoording.

 

artikel geplaatst op 13-10-2017

laatst gewijzigd op 06-11-2018

 

Containers op winkelboulevard

Containers Grevelingenstraat Zierikzee-Monumentenstad.nl

De winkelboulevard in Zierikzee. Een gebied waar onder andere zaken als Praxis, Walhout Wonen, Bolle Dier & Tuin, Intersport, Leen Bakker, Aldi etc. gevestigd zijn. Een ruim gebied met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Ondernemers in dit gebied zijn erg enthousiast en zetten zich in om het winkelen voor hun klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ze zorgen voor een leuke aankleding en organiseren vele evenementen, het hele jaar door.

 

Bij de inrichting van dit gebied heeft de gemeente Schouwen-Duiveland, prominent in het midden van dat gebied, een milieustraat gesitueerd. Containers voor glas, kleding, plastic, papier etc. Een goed initiatief om afval gescheiden te laten aanbieden en in te nemen en inmiddels voor veel inwoners uit de wijk Poortambacht en ook binnenstad een bekende en onmisbare plek. 

 

Winkeliers zijn in het verleden met de gemeente in gesprek geweest om de containers te verplaatsen naar de rand van dit winkelgebied of er juist ondergrondse containers te laten plaatsen, zodat ze minder opvallen.

Nog steeds is deze situatie ongewijzigd.

artikel geplaatst op 18-01-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Kunst op rotondes

Rotonde Zierikzee-Monumentenstad.nl

Er zijn een aantal rotondes in Zierikzee bijgekomen. Aan de Lange Blokweg zijn twee nieuwe rotondes aangelegd voor de nieuwe woonwijk Noorderpolder. Aan de Laan van Sint Hilaire zijn twee rotondes en aan de Grevelingenstraat één nieuwe rotonde aangelegd. De grote rotonde (Provinciale weg en Blokweg) is jaren geleden geheel vernieuwd.

Al hoewel Zierikzee een historische monumentenstad is, zou juist op deze plekken een mooie combinatie met moderne kunst gemaakt kunnen worden. Een unieke lokatie om hedendaagse kunst een knipoog te laten maken met historie (bijvoorbeeld naar de eens zo belangrijke meekrapteelt?).

 

06-11-2017: Tijdens de Raadsvergadering dient Alert! een amandement in om beeldbepalende bomen te plaatsen midden op geschikte rotondes zoals de rotonde N59 kruising Grachtweg alsmede de rotonde in de toegangsweg Business Park Julianastraat. Beeldbepalende bomen kunnen in de loop der jaren uitgroeien tot monumentale die als landmark uit het landschap oprijzen en een bijdrage leveren aan het dorps-/stadsschoon.

 

09-11-2017: Alert! dient mede namens LSD en CU een motie waarin ze het College van B en W verzoekt te onderzoeken en te realiseren waar mogelijk, het plaatsen van een beeldbepalende  boom in het midden van rotondes in de gemeente.

 

artikel geplaatst op 18-01-2014

laatst gewijzigd op 09-11-2017

 

Bloemenperkjes wandeling

Bloemperkjes Wandeling Zierikzee-Monumentenstad.nl

Vroeger waren deze bloembakken voorzien van weelderig bloeiende bloemen, waar het heerlijk geurde en wat een plek was waar je graag met je kinderen de eendjes even ging voeren of waar je tussen de middag even je boterhammetje opat en keek naar een hengelaar die in de stadsgracht net een vis aan zijn haak sloeg. 

Tegenwoordig ziet deze plek aan de Wandeling/Slingerbos (stadswal) er heel anders uit. Fantasieloos zijn deze bakken gevuld met onderhoudsvrije, uit de kluitengewassen struiken/bossages of ingezaaid met gras. Muurtjes brokkelen af, diverse bankjes zijn door de gemeente Schouwen-Duiveland tot de grond toe afgezaagd en tegels liggen ongelijk.

 

Wat zou het leuk zijn om bijvoorbeeld verenigingen/ondernemers/kunstenaars/scholen uit te nodigen dit gebied voor een jaar in te richten, waardoor het ieder jaar een ander thema zou kunnen krijgen en waar het voor Zierikzeeënaar en toerist weer aangenaam is om de drukte van het centrum even te ontwijken. Uiteraard met ondersteuning van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Eind 2016/begin 2017 heeft de gemeente aangegeven herinrichingsplannen te maken voor dit gebied.

 

artikel geplaatst op 18-01-2014

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Waterfontein Evides

Fontein Waterleiding Zierikzee-Monumentenstad.nl

De eens zo uitbundig spuitende waterfontein op de hoek van de Nieuwe Koolweg en de Zandweg geeft tegenwoordig een triest en verwaarloosde aanblik. Op 15 augustus 2011 heeft de stichting Zierikzee-Monumentenstad aan Waterbedrijf Evides de vraag gesteld, waarom de waterfontein bij het opjaagstation aan de Nieuwe Koolweg niet meer in werking is. 

Evides meldt ons op 24 augustus 2011 dat de fontein nooit meer in bedrijf zal worden gesteld ivm wateroverlast voor automobilsten en lekkage van de bak (hoge kosten). Dit item haalde toen de eilandelijke en regionale media.

In de fontein zijn wapenschildjes verwerkt van de 18 oud-gemeenten op Schouwen-Duiveland. Deze wapenschildjes zijn afkomstig van de, op 3 juni 1930 door het waterleidingbedrijf in gebruik gestelde, watertoren aan het slingerbos tegenover het huidige tankstation aan de Nieuwe Koolweg. Op 19 februari 1945 werd de toren door de Duitse bezetters opgeblazen.

In juni 2017 is het vroegere Evides aanjaagstation met de bijbehorende fontein verkocht.

 

artikel geplaatst op 15-08-2011

laatst gewijzigd op 09-06-2017

 

Dossiers

   * FIETSENSTALLING

   * GFT-AFVAL BINNENSTAD

   * HONDENBELEID

   * ONDERNEMERSVERENIGING

   * ONKRUIDBESTRIJDING

   * STADSJUWELENROUTE

   * STRAATVERLICHTING

   * DE VAETE

   * VOETBALKOOI

   * ZWERFAFVAL

 

   * AFGEWERKT