B en W houden vast aan sluiting MFC Zierikzee

Burgemeester en wethouders voelen er niets voor om het door haar genomen besluit het MFC in Zierikzee te sluiten terug te draaien. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de Socialistische Partij. Het personeel vraagt in een brief aan de gemeenteraad om het MFC de komende tien jaar zeker open te houden. Maar volgens B en W moet er dan eerst voor zo’n €850.000 verbouwd gaan worden. De daarmee gepaard gaande jaarlijkse huurverhoging van zo’n €85.000 is niet op te brengen. De gemeente houdt vast aan haar visie, dat het oude bestuur van het MFC, geweten heeft dat ze met het opstappen sluiting van het MFC op de agenda zetten. Dat zou het bestuur met zoveel woorden door de gemeente zijn voorgehouden. Aan de beheerder is gevraagd een bedrijfsplan op te stellen, maar dat kwam volgens B en W niet verder dan een ‘stuk waarin feitelijk alleen om meer geld gevraagd wordt’. Ook zou de beheerder nog niet ingegaan zijn op een uitnodiging om met een nieuw bestuur aan tafel te komen zitten bij de gemeente en Zeeuwland. De vakantieperiode zou daaraan debet zijn. En dan nog een laatste argument van de gemeente. Als er al een doorstart gemaakt zou worden, dan moet de rechter een uitspraak doen over het opstappen van het oude bestuur. In een brief aan de gemeenteraad vechten de beheerders van het MFC de sluiting aan en spreken zij hun ongenoegen uit over de manier waarop de gemeente handelt. ,,Na ons gesprek met de wethouder begin juni heb ik ook geen notulen ontvangen, daar werd namelijk besproken dat wij als beheerders het een en ander uit konden zoeken, een nieuw bestuur, een toekomstvisie, gesprekken met de fractievoorzitters. Daar werd niet op gewacht, en lazen wij in de pers dat we gingen sluiten. Dat voelde als een dolksteek in de rug ik vind dat een kwalijke zaak. Geef het MFC nog 5 jaar met een optie op nog eens 5 jaar en dan de boel herzien. Wij als personeel hebben niet eens de kans gekregen om te laten zien wat we waard zijn.” (bron: WereldRegio / foto: Zierikzee-Monumentenstad.nl)
10 augustus 2016
zierikzee
nieuws 2016 augustus, Gemeente Schouwen-Duiveland, MFC, Zeeuwland, Zierikzee