AZC in Zierikzee gaat niet door

Het college van burgemeester en wethouders legt een voorstel voor aan de gemeenteraad om het dossier asielzoekerscentrum (AZC) Zierikzee voor nu te sluiten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft namelijk laten weten dat er geen AZC noodzakelijk is in Zierikzee. Dit naar aanleiding van de stagnerende stroom vluchtelingen naar ons land en het feit dat er nog veel bedden voor opvang in ons land leegstaan. De raad neemt hierover op 20 oktober een definitief besluit. De verwachting is dat voor de jaren 2016 en 2017 landelijk voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Ook als de asielinstroom toch weer toeneemt, dan kan deze de komende twee jaar worden opvangen. Dit betekent dat op korte termijn geen extra opvangplekken nodig zijn, als gekeken wordt naar de bestaande opvangcapaciteit en de plekken die nu nog op verschillende locaties in het land worden gerealiseerd. Op basis van deze ontwikkelingen heeft het COA laten weten dat er voorlopig geen behoefte is aan een AZC op Schouwen-Duiveland. Het sluiten van het dossier betekent dat de gemeenteraad nu geen besluit neemt over het realiseren van een AZC in Zierikzee. Mocht er in de toekomst toch een beroep op de gemeente worden gedaan voor opvang van asielzoekers, dan wordt de situatie opnieuw bekeken. In juli is een draagvlakonderzoek naar de komst van een AZC in Zierikzee gehouden onder inwoners van de stad. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Van de 5.100 verstuurde uitnodigingen hebben 1.102 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is inclusief de vragenlijsten die inwoners met behulp van de veldonderzoekers op verschillende locaties in Zierikzee hebben ingevuld. Het onderzoek geeft inzicht in zorgen over de opvang van vluchtelingen en in wat inwoners belangrijk vinden bij de locatiekeuze voor het AZC. Daarnaast wordt ingegaan op de aard van de zorgen, op het belang dat inwoners hechten aan bepaalde voorwaarden en op maatregelen waarmee de mate van zorgen kan worden teruggedrongen dan wel worden weggenomen. Van de inwoners uit Zierikzee die de vragenlijst hebben ingevuld maakt de helft zich niet actief zorgen over de opvang van vluchtelingen. De andere helft maakt zich hier wel (in meer of mindere mate) zorgen over. Als de gemeente zou besluiten om vluchtelingen op te vangen, dan is volgens de respondenten het meest belangrijk dat de gemeente zorgt voor extra inzet op veiligheid, goede begeleiding en ondersteuning om snel te integreren. Het gemeentebestuur heeft waardering voor de manier waarop de inwoners van Schouwen-Duiveland op dit vraagstuk hebben gereageerd. Op een rustige en respectvolle manier heeft iedereen zijn zorgen geuit. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst als onverhoopt de medewerking voor de opvang van vluchtelingen door onze gemeente eventueel opnieuw aan de orde komt. De situatie kan immers veranderen als gevolg van internationale ontwikkelingen. (bron: gemeente Schouwen-Duiveland)
15 september 2016
zierikzee
gemeente Schouwen-Duiveland, nieuws 2016 september, Asielzoekers, AZC, COA, Gemeente Schouwen-Duiveland, vluchtelingen, Zierikzee