Vrijgevochten

Vrijgevochten boek

Met dit boek ga je terug naar de tijd waarin Nederlandse zeelieden nog wereldzeeën bevaarden om handel te drijven in het begin van de 18e eeuw. Maar dat doen ze nu toch ook, handel drijven over de hele wereld? Toen was er echter nog niet de technologie van nu…en een tocht over zee was al gauw een onderneming van een paar maanden. De 15-jarige Jasper, geboren in Zierikzee, weet hier alles van. Hij gaat mee met schip ‘Anne-Marie’. Maar dan wordt het schip gekaapt door Tunesische zeerovers…

 

THEA BECKMAN

De meest succesvolle kinderboekenschrijfster uit de afgelopen decennia is Thea Beckman. Dat succes heeft ze te danken aan haar manier van schrijven en nog meer aan de thematiek. Vooral haar historische jeugdverhalen trokken de aandacht. Thea’s meest succesvolle boek was ‘Kruistocht in spijkerbroek’ dat bekroond werd met de Gouden Griffel. Het werd in vele talen vertaald en kreeg ook de Europese prijs voor het beste historische jeugdboek. Nog altijd kunnen we er met veel genoegen op terugzien dat een van de mooiste dagen in het leven van Thea Beckman in Zierikzee plaatsvond. Thea Beckman (1923-2004) werd in Rotterdam geboren als Theodora Petie die Doortje later Dora en weer later Thea werd genoemd. Mogelijkheden om door te leren waren er niet en daarom ging Dora op naailes. Uiteindelijk mocht ze toch naar de U.L.O. en kreeg een kantoorbaan. In 1945 trouwde ze met de aannemer Dick Beckmann. Samen kregen ze twee zoons in Utrecht. Later verhuisde het gezin naar Bunnik. Net zoals veel meisjes was Thea dol op boeken en katten. Dat bleef ze haar leven lang. Toen ze halverwege de twintig was, ging ze schrijven. In 1957 verschenen haar eerste twee boeken. In een tijd waarin de gevolgen van de oorlog nog duidelijk voelbaar waren, vond de uitgever het beter de tweede ‘n’ van haar achternaam weg te laten en zo werd het Thea Beckman op haar boeken. In 1966 kwam ze terecht bij Uitgeverij Lemniscaat die vooral dankzij Thea Beckman furore maakte. Aan een blad van deze uitgeverij zijn dan ook deze biografische bijzonderheden ontleend. Thea hield zich ook op een andere manier bezig met kinderboeken. Op latere leeftijd studeerde ze sociale psychologie. Haar scriptie ging over de invloed van kinderboeken waarin ze vaststelde dat die maar heel betrekkelijk was. In 1973 kwam de grote doorbraak met ‘Kruistocht in spijkerbroek’. Thea Beckman verdiepte zich uitvoerig in het tijdvak dat aan de orde kwam. Ze bezocht bijna alle plaatsen waarover ze schreef, inclusief die in het buitenland. Dat deed ze ook voor het boek dat in Zierikzee speelt en bezocht zodoende het Gemeentearchief.

Thea Beckman werd geboren op 23 juli 1923 in Rotterdam en overleed op 5 mei 2004 in Bunnik op 80 jarige leeftijd.

 

HET VERHAAL

Het jeugdboek gaat over Jasper Lievenszoon de Bonte, die op 1 januari 1705 werd geboren. Hij ging meevaren op een Zierikzees koopvaardijschip dat werd gekaapt door de Barbarijse zeerovers. Om de zeelui los te kopen werd in 1735 de Slavenkas opgericht, het nog steeds bestaande Zierikzeese fonds.

BOEK PRESENTATIE

Het boek verscheen op 1 juli 1998. Om Thea Beckman in de middelpunt te zetten ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag vond de presentatie van haar nieuwe boek in Zierikzee plaats. Enkele spelers van de Stichting Historische Spelen verleenden hun medewerking door personages uit haar nieuwe boek te spelen tijdens een tocht per koets die Thea door Zierikzee maakte. Het officiële deel vond plaats in het stadhuis. Groot was de verrassing toen er twee burgemeesters aanwezig waren. Naast die van Schouwen-Duiveland (J.J.P.M. Asselbergs) ook die van haar woonplaats Bunnik (dhr. Jansen). De laatste sprak de bekende woorden: “Het heeft Hare Majesteit behaagd” en spelde Thea de medaille op die hoort bij het ridderschap. Een zeiltocht over de Oosterschelde met haar uitgever en veel van haar collega-auteurs was het sluitstuk. Het was een onvergetelijke dag voor Thea Beckman.

Boven: Huldiging van schrijfster Thea Beckman op 07 juli 1998 in de trouwzaal van het stadhuis in Zierikzee.

Foto 1: Burgemeester JJPM Asselbergs overhandigt een boeket. (ZZG 0123)

Foto 2 en 3: Burgemeester Jansen van Bunnik tijdens het opspelden van de versierselen. (ZZG 0125 en ZZG 0127)

Foto 4: Thea Beckman en haar gasten. (ZZG 0129)

Foto 5: Het eerste exemplaar van “Vrijgevochten” wordt aangeboden door Martin de Jonge.  (ZZG 0131)

Foto 6: H. Uil (pres.-comm. Slavenkas) spelt de auteur een Zeeuwse knop op, als blijk van erkentelijkheid van de Slavenkas. (ZZG 0134)

foto’s: Collectie archief gemeente Schouwen-Duiveland

 

Auteur: Thea Beckman

ISBN: 9789056379377

Leeftijd: 12 tot 16 jaar