WILLEM JUIJN (1835-1936)

(Laatste poortwachter en 100-jarige)

Willem Juijn, geboren in Zierikzee op 30 november 1835, werd in 1935 100 jaar. Deze foto werd daags na zijn honderdste verjaardag genomen. Hij woonde in de Noordhavenpoort destijds no. A.434 en ofschoon dit een vochtig huis was, werd hij toch zeer oud. Hij was de laatste poortsluiter van Zierikzee, overleed aldaar op 6 december 1936 en werd dus ruim 101 jaar oud. De stadspoorten werden ’s avonds gesloten door de in de nabijheid wonende portier. Tot 1814 werden de sleutels elke avond bij de burgemeester en in de Franse tijd bij de commandant gebracht. Van juli 1814 af moesten de sleutels echter bij de portier blijven. De laatskomers konden via het “klinket” -het kleine deurttje in de stadspoort- tegen betaling van 5 cent worden binnengelaten. ’s Zomers waren de poorten geopend van 3 uur ’s morgens tot 09.30 ’s avonds; in de winter van 4-8 uur, welke tijden in de almanak werden vermeld. Van 1 mei 1866 af bleven de poorten ’s nachts voorgoed geopend.